Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 43 - 51, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Akciğer kanserine bağlı dirençli ağrı tedavisinde, BT kılavuzluğunda perkütan kordotominin etkinliğini
ve işlem sonrası komplikasyonları değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Medikal ve girişimsel ağrı tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen 10 akciğer kanser hastaya
bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde kordotomi uygulandı.
Bulgular: Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası görsel analog ağrı skalası (VAS) puan ortalamaları sırasıyla
10±0,0001 ve 1±0,67 olarak belirlendi. Ayrıca hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama Karnofsky
Performans Ölçeği (KPS) puanları sırasıyla 40± 9,42 ve 73±10,59 olarak hesaplandı. Buna göre tedavi
öncesi ve tedavi sonrası VAS ve KPS skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Ayrıca hastaların
tedavi öncesi ve tedavi sonrası ortalama morfin eşdeğer dozları sırasıyla 860,2±199,8 mg ve 220,7±69,08
mg olarak bulundu.
Sonuç: Kordotominin akciğer kanserinden muzdarip bazı hastalarda inatçı ağrı sorunları için en iyi çözüm
olduğuna inanıyor ve öneriyoruz.

Kaynakça

  • 1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2021;71:209-49.
  • 2. Kuzeyli Y, Uyar M, Fadıllıoğlu Ç. Kanser ağrısı ve yaşam kalitesine etkisi (Review). Ağrı Dergisi. 2005;17(4):17-22.
  • 3. Zuurmond WW, Perez RS, Loer SA. Role of cervical cordotomy and other neurolytic procedures in thoracic cancer pain. Curr Opin Support Palliat Care. 2010;4(1):6-10.
  • 4. Kanpolat Y, Ozdemir M, Al-Beyati ESM. Ct-Guided Percutaneous Cordotomy for Intractable Pain in What is More than a Disease: Lung Malignancies. Turkish Neurosurgery. 2013;23(1): 81-7.
  • 5. Mullan S, Harper Pv, Hekmatpanah J, Torres H, Dobbin G. Percutaneous Interruption of Spinal-Pain Tracts by Means of A Strontium90 Needle. J Neurosurg. 1963;20:931-9
  • 6. Rosomoff, H.L., P. Sheptak, and F. Carroll, Modern pain relief: percutaneous chordotomy. JAMA. 1966;196(6): p. 482-6.
  • 7. Kanpolat Y, Deda H, Akyar S, Bilgiç S. CT-guided percutaneous cordotomy. Acta Neurochir Suppl (Wien). 1989;46:67-8.
  • 8. France BD, Lewis RA, Sharma ML, Poolman M. Cordotomy in mesothelioma-related pain: a systematic review. BMJ Support Palliat Care. 2014;4(1):19-29.
  • 9. Chai T, Suleiman ZA, Roldan CJ. Unilateral Lower Extremity Pain Due to Malignancy Managed With Cordotomy: A Case Report. PMR 2018;10(4):442-5.
  • 10. Yıldız Çeltek N, Süren M, Demir O, Okan İ. Karnofsky Performance Scale validity and reliability of Turkish palliative cancer patients. Turk J Med Sci. 2019;49(3):894-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ağrı
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Ferhat EGE
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türkiye


Mert AKBAŞ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gözde DAĞISTAN
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
EGE, F., AKBAŞ, M., & DAĞISTAN, G. (2023). THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 43-51.
MLA
EGE, Ferhat vd. “THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 43-51.
Chicago
EGE, Ferhat, Mert AKBAŞ, ve Gözde DAĞISTAN. “THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 43-51.
EndNote
EGE F, AKBAŞ M, DAĞISTAN G (01 Eylül 2023) THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi 13 3 43–51.
ISNAD
EGE, Ferhat vd. “THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 43-51.
AMA
EGE F, AKBAŞ M, DAĞISTAN G. THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):43-51.
Vancouver
EGE F, AKBAŞ M, DAĞISTAN G. THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):43-51.
IEEE
F. EGE, M. AKBAŞ, ve G. DAĞISTAN, “THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 43–51, 2023.
JAMA
EGE F, AKBAŞ M, DAĞISTAN G. THE EFFICACY OF COMPUTED TOMOGRAPHY GUIDED PERCUTANEOUS CORDOTOMY ON INTRACTABLE PAIN IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Yapılan Perkütan Kordotomi Uygulamasının Akciğer Kanserli Hastalardaki İnatçı Ağrı Üzerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:43–51.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi