Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 68 - 72, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Laparoskopik adrenalektomi (LA), primer aldosteronizm (PA) veya Cushing sendromu (CS) ile ilişkili
olanlar da dahil olmak üzere küçük benign adrenal tümörlerin cerrahi tedavisinde altın standarttır. LA’da,
postoperatif dönem komplikasyonlar ile başta vücut kitle indeksi olmak üzere diğer özelliklerin ilişkisini araştırmayı
planladık.
Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde adrenalektomi yapılan 47 hasta retrospektif incelendi. Hastaların tümünde
preoperatif Vucut Kitle İndeksinin (VKİ) içinde bulunduğu demografik özellikler, İntraoperatif verilerde
işlem yaklaşımı, kitle tarafı, kitle boyutu, operasyon süresi ve hesaplanan kan kaybı değerleri kaydedildi.
Postoperatif veriler erken ve geç komplikasyonlara dair Modifiye Clavien-Dindo dereceli komplikasyonların
sınıflandırılmasını içermektedir.
Bulgular: LA uygulanan hastaların %31,91'i erkek (n=15) idi. Ortalama yaş 53,4 idi. Ortalama VKİ 24,15(20,2-
28,9) kg/m2 idi. VKİ normal (18,5-24,9 kg/m2 ) olan 16 hasta, VKİ kilolu olan (25-29 kg/m2 ) 31 hasta
mevcuttu. Postoperatif dönem komplikasyonlar Modifiye Clavien-Dindo sınıflamasına Grade 0-1 %70,2;
Grade 2 %23,4, Grade 3 %0,2, Grade 4 %0,4 olarak bulundu. Ortalama hastanede kalış süresi 2,91(1-5) gündü.
VK kilolu olan hastalarda, VK normal olan hastalara göre Grade 2 komplikasyon görülme riski istatistiksel
olarak daha fazlaydı.
Sonuç: LA endikasyonu olan ve VK kilolu (25-29 kg/m2 ) grupta yer alan hastalarda Clavien Dindo Grade 2
komplikasyon gelişme riski yüksek olması nedeniyle postoperatif dönemde yakın takip edilmedir.

Kaynakça

  • 1. Gagner M, Lacroix A, Bolté E. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing's syndrome and pheochromocytoma. N Engl J Med. 1992 Oct 1;327(14):1033.
  • 2. Ball MW, Hemal AK, Allaf ME. International Consultation on Urological Diseases and European Association of Urology International Consultation on Minimally Invasive Surgery in Urology: laparoscopic and robotic adrenalectomy. BJU Int. 2017 Jan;119(1):13-21.
  • 3. Go H, Takeda M, Takahashi H, Imai T, Tsutsui T, Mizusawa T et al. Laparoscopic adrenalectomy for primary aldosteronism: a new operative method. J Laparoendosc Surg. 1993 Oct;3(5):455-9.
  • 4. Smith CD, Weber CJ, Amerson JR. Laparoscopic adrenalectomy: new gold standard. World J Surg. 1999 Apr;23(4):389-96.
  • 5. Hallfeldt KK, Mussack T, Trupka A, Hohenbleicher F, Schmidbauer S. Laparoscopic lateral adrenalectomy versus open posterior adrenalectomy for the treatment of benign adrenal tumors. Surg Endosc. 2003 Feb;17(2):264-7.
  • 6. Kim HH, Kim GH, Sung GT. Laparoscopic adrenalectomy for pheochromocytoma: comparison with conventional open adrenalectomy. J Endourol. 2004 Apr;18(3):251-5.
  • 7. Lee J, El-Tamer M, Schifftner T, Turrentine FE, Henderson WG, Khuri S et al. Open and laparoscopic adrenalectomy: analysis of the National Surgical Quality Improvement Program. J Am Coll Surg. 2008 May;206(5):953-9; discussion 959-61.
  • 8. Economopoulos KP, Phitayakorn R, Lubitz CC, Sadow PM, Parangi S, Stephen AE et al. Should specific patient clinical characteristics discourage adrenal surgeons from performing laparoscopic transperitoneal adrenalectomy? Surgery. 2016 Jan;159(1):240-8.
  • 9. Raffaelli M, De Crea C, Bellantone R. Laparoscopic adrenalectomy. Gland Surg. 2019 Jul;8(Suppl 1):S41-S52.
  • 10. Hu Q, Hang Z, Ho Y, Sun C, Xu K, Xia G et al. Impact of Obesity on Perioperative Outcomes of Retroperitoneal Laparoscopic Adrenalectomy. Urol Int. 2015;95(3):361-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Üroloji
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Burhan BAYLAN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Türkiye


Recep UZUN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
BAYLAN, B., & UZUN, R. (2023). LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 68-72.
MLA
BAYLAN, Burhan ve Recep UZUN. “LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 68-72.
Chicago
BAYLAN, Burhan, ve Recep UZUN. “LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 68-72.
EndNote
BAYLAN B, UZUN R (01 Eylül 2023) LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy. Bozok Tıp Dergisi 13 3 68–72.
ISNAD
BAYLAN, Burhan - UZUN, Recep. “LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 68-72.
AMA
BAYLAN B, UZUN R. LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):68-72.
Vancouver
BAYLAN B, UZUN R. LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):68-72.
IEEE
B. BAYLAN ve R. UZUN, “LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 68–72, 2023.
JAMA
BAYLAN B, UZUN R. LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİDE PREOPERATİF DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİN POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect Of Preoperative Demographic And Clinical Characteristics On Postoperative Complications In Laparoscopic Adrenalectomy. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:68–72.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi