Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 73 - 80, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Mikrovasküler anjina, epikardiyal koroner arterlerde tıkayıcı lezyon olmaksızın, eforla göğüs ağrısı,
elektrokardiyografik değişiklikler, miyokardiyal iskeminin objektif olarak gösterilmesi ve koroner epikardiyal
spazmın ekarte edilmesi ile tanı konan klinik bir durumdur. Etiyoloji tam olarak aydınlatılmamış olsa da kronik
inflamasyon ile ilişkisi ortaya konmuştur. Eozinofil/lenfosit oranı nispeten yeni bir inflamatuar belirteçtir
ve sistemik hastalıklarda prognoz ve advers etkiler ile ilişkisi gösterilmiştir. Biz bu çalışmamızda mikrovasküler
anjina tanısı alış hastalarda eozinofil/lenfosit oranını araştırıp koroner arter hastalığı olmayan bireyler ile
karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza göğüs ağrısı şikâyeti ile kardiyoloji polikliniğine başvurup, miyokard perfüzyon
sintigrafisinde miyokardiyal iskemi tespit edilen ve yapılan koroner anjiografide tıkayıcı koroner arter
lezyonu saptanmayan 96 hasta alındı. Kontrol grubuna ise genel kontrol için başvurmuş, anjinal yakınması
ve elektrokardiyografik değişikliği olmayan 80 hasta dahil edildi.
Bulgular: Her iki gruptaki hastalar bazal karakteristik özellikler açısından benzerdi. Mikrovasküler anjina grubunda
eozinofil/lenfosit oranı 0,108 ± 0,102; kontrol grubunda ise 0,068 ± 0,048 idi ve gruplar arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0,02). Her iki grup arasında diğer kan parametreleri açısından fark
tespit edilmedi.
Sonuç: Bu çalışmamızda mikrovasküler anjina tanısı almış hastalarda eozinofil/lenfosit oranının sağlıklı bireylere
göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu tespit ettik. Bulgularımız kronik inflamasyonun özellikle
de eozinofillerin mikrovasküler anjina patogenezinde önemli rol oynadığını göstermiş olup daha önce yapılan
çalışmaları desteklemektedir. Bununla birlikte çalışmamız bu hasta popülasyonunda eozinofil/lenfosit
oranını değerlendiren ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Kaynakça

  • 1. Shaw LJ, Shaw RE, Merz CNB, Brindis RG, Klein LW, Nallamothu B, et al. Impact of Ethnicity and Gender Differences on Angiographic Coronary Artery Disease Prevalence and In-Hospital Mortality in the American College of Cardiology–National Cardiovascular Data Registry. Circulation. 2008;117:1787-801.
  • 2. Patel MR, Peterson ED, Dai D, Brennan JM, Redberg RF, Anderson HV, et al. Low Diagnostic Yield of Elective Coronary Angiography. New England Journal of Medicine. 2010;362:886-95.
  • 3. Likoff W, Segal BL, Kasparian H. Paradox of Normal Selective Coronary Arteriograms in Patients Considered to Have Unmistakable Coronary Heart Disease. New England Journal of Medicine. 1967;276:1063-6.
  • 4. Kemp HG, Elliott WC, Gorlin R. The anginal syndrome with normal coronary arteriography. Trans Assoc Am Physicians. 1967;80:59-70.
  • 5. Ong P, Camici PG, Beltrame JF, Crea F, Shimokawa H, Sechtem U, et al. International standardization of diagnostic criteria for microvascular angina. International Journal of Cardiology. 2018;250:16-20.
  • 6. Parsyan A, Pilote L. Cardiac Syndrome X: Mystery Continues. Canadian Journal of Cardiology. 2012;28:S3-S6.
  • 7. Melikian N, De Bruyne B, Fearon WF, MacCarthy PA. The Pathophysiology and Clinical Course of the Normal Coronary Angina Syndrome (Cardiac Syndrome X). Progress in Cardiovascular Diseases. 2008;50:294-310.
  • 8. Camici PG, Crea F. Coronary Microvascular Dysfunction. New England Journal of Medicine. 2007;356:830-40.
  • 9. Kunadian V, Chieffo A, Camici PG, Berry C, Escaned J, Maas AHEM, et al. An EAPCI Expert Consensus Document on Ischaemia with Non-Obstructive Coronary Arteries in Collaboration with European Society of Cardiology Working Group on Coronary Pathophysiology & Microcirculation Endorsed by Coronary Vasomotor Disorders International Study Group. European Heart Journal. 2020;41:3504-20.
  • 10. Pruthi S, Siddiqui E, Smilowitz NR. Beyond Coronary Artery Disease: Assessing the Microcirculation. Interventional Cardiology Clinics. 2023;12:119-29.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kardiyoloji
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Zehra GÜVEN ÇETIN
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Türkiye


Bekir DEMİRTAŞ
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
GÜVEN ÇETIN, Z., & DEMİRTAŞ, B. (2023). MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 73-80.
MLA
GÜVEN ÇETIN, Zehra ve Bekir DEMİRTAŞ. “MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 73-80.
Chicago
GÜVEN ÇETIN, Zehra, ve Bekir DEMİRTAŞ. “MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 73-80.
EndNote
GÜVEN ÇETIN Z, DEMİRTAŞ B (01 Eylül 2023) MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina. Bozok Tıp Dergisi 13 3 73–80.
ISNAD
GÜVEN ÇETIN, Zehra - DEMİRTAŞ, Bekir. “MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 73-80.
AMA
GÜVEN ÇETIN Z, DEMİRTAŞ B. MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):73-80.
Vancouver
GÜVEN ÇETIN Z, DEMİRTAŞ B. MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):73-80.
IEEE
Z. GÜVEN ÇETIN ve B. DEMİRTAŞ, “MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 73–80, 2023.
JAMA
GÜVEN ÇETIN Z, DEMİRTAŞ B. MİKROVASKÜLER ANGİNASI OLAN BİREYLERDE EOZİNOFİL/LENFOSİT ORANININ ÖNEMİ Understanding the Significance of the Eosinophil to Lymphocyte Ratio in Individuals With Microvascular Angina. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:73–80.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi