Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 13 Sayı: 3, 81 - 89, 15.09.2023

Öz

ÖZET
Amaç: Hemşirelik Esasları dersi laboratuvar uygulamasında kullanılan imgeleme tekniğinin hemşirelik bölümü
ikinci sınıf öğrencilerinin öz etkililik-yeterlik ve anksiyete düzeyine etkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma, müdahale (40 öğrenci) ve kontrol gruplu (45 öğrenci), ön-test ve son-test
uygulamalı, randomize kontrollü çalışma olarak tasarlandı. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öz Etkililik-Yeterlik
Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: İmgeleme tekniği uygulaması sonrası öğrencilerin öz etkililik-yeterlik ile sürekli kaygı puan ortalamaları
açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı (p=0,515, p=0,456). İmgeleme tekniği uygulaması
sonrasında ise öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalamaları incelendiğinde gruplar arasında farklılık olduğu
ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0,05).
Sonuç: Uzun süren psikomotor beceri öğretiminde yaşanan kaygı, hemşirelik öğrencilerinin öğrenme düzeyini
ve performansı etkilemektedir. Akademisyen hemşireler, hemşirelik öğrencisinin yaşadığı kaygının farkında
olmalıdır. Öz etkililiği-yeterliliği arttırmak ve sürekli kaygı düzeyini azaltmak için destekleyici tekniklere
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Kaynakça

  • 1. Noble H, Shorten A. Nursing issues. Evidence-Based Nursing. 2018; 21(1): 4-6.
  • 2. Almasi K, Mansour Bavani S, Mohammadpour Y. Examining the preferred learning styles (PLSs) of nursing and midwifery students of Urmia University of Medical Sciences. World Family Medicine. 2018; 16(1): 241-4.
  • 3. Park EJ, Kang H. Nurse educators’ experiences with student incivility: A meta-synthesis of qualitative studies. Journal of Educational Evaluation for Health Professions. 2020; 17.
  • 4. Carvalho EC, Oliveira-Kumakura ARS, Morais SCRV. Raciocínio clínico em enfermagem: Estratégias de ensino e instrumentos de avaliação. Rev Bras Enferm. 2017; 70(3): 662-8.
  • 5. Arkan B, Ordin Y, Yılmaz D. Undergraduate nursing students’ experience related to their clinical learning environment and factors affecting to their clinical learning process. Nurse Education in Practice. 2018; 29: 127-32.
  • 6. Suarez-Garcia JM, Maestro-Gonzalez A, Zuazua-Rico D, Sánchez- Zaballos M, Mosteiro-Diaz MP. Stressors for Spanish nursing students in clinical practice. Nurse Education Today. 2018; 64: 16-20.
  • 7. Smith GD, Yang F. Stress, resilience and psychological well-being in Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education Today. 2017; 49: 90-5.
  • 8. Ye Y, Hu R, Ni Z, Jiang N, Jiang X. Effects of perceived stress and professional values on clinical performance in practice nursing students: A structural equation modeling approach. Nurse Education Today. 2018; 71: 157-62.
  • 9. Ching SS, Cheung K, Hegney D, Rees CS. Stressors and coping of nursing students in clinical placement: A qualitative study contextualizing their resilience and burnout. Nurse Education in Practice. 2020; 42: 102690.
  • 10. Aydoğan S. Ethical problems of nursing students related to acquisition of clinical skills. Turk Journal Bioeth. 2016; 3: 120-3.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Betül KUŞ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Özlem ŞAHİN AKBOĞA
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülay YILMAZ
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 13 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
KUŞ, B., ŞAHİN AKBOĞA, Ö., & YILMAZ, G. (2023). THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 13(3), 81-89.
MLA
KUŞ, Betül vd. “THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, 2023, ss. 81-89.
Chicago
KUŞ, Betül, Özlem ŞAHİN AKBOĞA, ve Gülay YILMAZ. “THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi 13, sy. 3 (Eylül 2023): 81-89.
EndNote
KUŞ B, ŞAHİN AKBOĞA Ö, YILMAZ G (01 Eylül 2023) THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi 13 3 81–89.
ISNAD
KUŞ, Betül vd. “THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”. Bozok Tıp Dergisi 13/3 (Eylül 2023), 81-89.
AMA
KUŞ B, ŞAHİN AKBOĞA Ö, YILMAZ G. THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. Eylül 2023;13(3):81-89.
Vancouver
KUŞ B, ŞAHİN AKBOĞA Ö, YILMAZ G. THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13(3):81-9.
IEEE
B. KUŞ, Ö. ŞAHİN AKBOĞA, ve G. YILMAZ, “THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi”, Bozok Tıp Dergisi, c. 13, sy. 3, ss. 81–89, 2023.
JAMA
KUŞ B, ŞAHİN AKBOĞA Ö, YILMAZ G. THE EFFECT OF IMAGERY TECHNIQUE ON SELF - EFFECTIVENESS – EFFICACY AND ANXIETY LEVELS OF NURSING STUDENTS İmgeleme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Yeterlilik - Yeterlilik ve Kaygı Düzeylerine Etkisi. Bozok Tıp Dergisi. 2023;13:81–89.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi