Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2024, Cilt: 14 Sayı: 1, 18 - 23, 15.03.2024

Öz

Amaç: Bu araştırmanın amacı diyabetik retinopatisi (DR) olan ve olmayan diyabetik hastaların serum D vitamini
düzeylerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya diyabetik retinopati gelişmiş olan 149 hasta ve diyabetik retinopatisi
olmayan 147 diyabetes mellituslu hasta dahil edildi. Oftalmolojik muayeneye ile diabetes mellituslu hastalar
proliferatif olmayan retinopati (NPDR) ve proliferatif retinopati (PDR) olarak kategorize edildi. Hastalara
açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobin A1c (HbA1c), 25-hidroksi D vitamini (25-OH D), kreatinin, üre, kalsiyum,
fosfor, idrarda protein testi yapıldı. D vitamini eksikliği, serum 25-OH D düzeyi < 20 ng/mL olarak tanımlandı.
Bulgular: Diyabetik hastaların tümünde yetersiz D vitamini olduğu saptandı (serum 25-OH D düzeyi = 20-30
ng/mL). DR'li hastalarda ortalama serum 25-OH D konsantrasyonu, DR'si olmayanlara göre daha düşüktür
(sırasıyla 23,47 ± 7,20 ng/mL ve 30,16 ± 7,00 ng/mL, p<0,001). Retinopatili veya retinopatisiz diabetes mellituslu
hastaların serum açlık kan şekeri, hemoglobin A1c, üre ve kreatinin düzeyleri açısından önemli farklılıklar
vardı (p<0,05). Serum kalsiyum, fosfor, idrar proteinüri seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar yoktu
(p>0,05).
Sonuç: Bu çalışma, DR'li hastalarda retinopatisi olmayanlara kıyasla daha düşük serum D vitamini düzeylerine
sahip olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

  • 1. Mathieu C, Gysemans C, Giulietti A, Bouillon R. Vitamin D and diabetes. Diabetologia. 2005;48(7):1247-57.
  • 2. Nadri G, Saxena S, Mahdi AA, Kaur A, Ahmad MK, Garg P, et al. Serum vitamin D is a biomolecular biomarker for proliferative diabetic retinopathy. Int J Retina Vitreous. 2019;5(5):31-5.
  • 3. Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski JW, Bek T, et al; Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE) Study Group. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care. 2012;35(3):556-64.
  • 4. Bayani MA, Akbari R, Banasaz B, Saeedi F. Status of Vitamin-D in diabetic patients. Caspian J Intern Med. 2014;5(1):40-2.
  • 5. Michaud SE, Renier G. Direct regulatory effect of fatty acids on macrophage lipoprotein lipase: potential role of PPARs. Diabetes. 2001;50(3):660-6.
  • 6. Wan TT, Li XF, Sun
  • 7. Bahar Shany K, Ravid A, Koren R. Upregulation of MMP-9 production by TNFalpha in keratinocytes and its attenuation by vitamin D. J Cell Physiol. 2010;222(3):729-37.
  • 8. Luo BA, Gao F, Qin LL. The Association between Vitamin D Deficiency and Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes: A Meta-Analysis of Observational Studies. Nutrients. 2017;9(3):307-14.
  • 9. Mantell DJ, Owens PE, Bundred NJ, Mawer EB, Canfield AE. 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D(3) inhibits angiogenesis in vitro and in vivo. Circ Res. 2000;87(3):214-20.
  • 10. Albert DM, Scheef EA, Wang S, Mehraein F, Darjatmoko SR, Sorenson CM, et al. Calcitriol is a potent inhibitor of retinal neovascularization. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48(5):2327-34.YM, Li YB, Su Y. Recent advances in understanding the biochemical and molecular mechanism of diabetic retinopathy.Biomed Pharmacother. 2015;74:145-7.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Endokrinoloji
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Ömer Özer

Emin Serbülent Güçlü

Zeki Baysal

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2024
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özer, Ö., Güçlü, E. S., & Baysal, Z. (2024). DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bozok Tıp Dergisi, 14(1), 18-23.
AMA Özer Ö, Güçlü ES, Baysal Z. DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bozok Tıp Dergisi. Mart 2024;14(1):18-23.
Chicago Özer, Ömer, Emin Serbülent Güçlü, ve Zeki Baysal. “DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bozok Tıp Dergisi 14, sy. 1 (Mart 2024): 18-23.
EndNote Özer Ö, Güçlü ES, Baysal Z (01 Mart 2024) DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bozok Tıp Dergisi 14 1 18–23.
IEEE Ö. Özer, E. S. Güçlü, ve Z. Baysal, “DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, ss. 18–23, 2024.
ISNAD Özer, Ömer vd. “DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bozok Tıp Dergisi 14/1 (Mart 2024), 18-23.
JAMA Özer Ö, Güçlü ES, Baysal Z. DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14:18–23.
MLA Özer, Ömer vd. “DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”. Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, 2024, ss. 18-23.
Vancouver Özer Ö, Güçlü ES, Baysal Z. DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14(1):18-23.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi