Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer

Yıl 2024, Cilt: 14 Sayı: 1, 34 - 39, 15.03.2024

Öz

Amaç: Günümüzde hem Amerika Üroloji Birliği hem de Avrupa Üroloji Birliğinin yayınladığı yönergelerde,
Prostat Spesifik Antijen (PSA) yüksekliği olan veya anormal Digital Rektal Muayene (DRM) bulgusu olan hastaların
öncelikle Multiparametrik Prostat Manyetik Rezonans Görüntüleme (MpMR) ile değerlendirilmesi
önerilmektedir. Bu çalışmamızda MpMR'de ölçülen tümör volümü ve Prostate Imaging Reporting and Data
System (PIRADS ) skorunun, biyopsi ve radikal prostatektomi materyalindeki tümör volümü ve tümör derecesi
ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza MpMR görüntüleme yöntemi yapılan ve Transrektal Ultrasonografi-Prostat
Biyopsisi (TRUS-Bx) ile prostat kanseri teşhisi konulan 66 hasta dahil edildi. Bu hastalardan cerrahiye
uygun olan 25’ine retropubik radikal prostatektomi operasyonu gerçekleştirildi. MpMR’de ölçülen tümör
hacmi ile radikal prostatektomi patoloji spesmeninde ölçülen tümör hacminin korelasyonu, PIRADS skorundaki
artışın yüksek Gleason dereceleri ile ilişkisi ve diğer parametrelerin korelasyonu incelendi.
Bulgular: MpMR tümör hacmi ile patolojik tümör hacmi arasında mükemmel düzeyde pozitif bir korelasyon
saptandı ve istatistiksel olarak anlamlıydı (r=0,914, p<0,001). PIRADS skoru ile TRUS-Bx’de saptanan Gleason
skorunu incelendiği çok gözlü çapraz tabloda, PIRADS skorundaki artışın daha yüksek Gleason skoru ile ilişkili
olduğu görüldü (p=0,034). PIRADS skoru ile TRUS-Bx Gleason skoru arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyon
saptanmıştır ve istatistiksel olarak anlamlıdır (r=0,323, p=0,008).
Sonuç: Sonuç olarak; MpMR’de PI-RADS skorunun yüksek saptanması halinde yapılacak olan biyopsilerde
yüksek Gleason skoru ve buna bağlı olarak yüksek riskli prostat kanseri bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynakça

  • 1. Richenberg J, Løgager V, Panebianco V, Rouviere O, Villeirs G, Schoots IG. The primacy of multiparametric MRI in men with suspected prostate cancer. Eur Radiol. 2019;29(12):6940-52.
  • 2. Stabile A, Giganti F, Rosenkrantz AB, Taneja SS, Villeirs G, Gill IS, et al. Multiparametric MRI for prostate cancer diagnosis: current status and future directions. Nat Rev Urol. 2020;17(1):41-61.
  • 3. Eklund M, Jäderling F, Discacciati A, Bergman M, Annerstedt M, Aly M, et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening. N Engl J Med. 2021;385(10):908-20.
  • 4. Eldred-Evans D, Burak P, Connor MJ, Day E, Evans M, Fiorentino F, et al. Population-Based Prostate Cancer Screening With Magnetic Resonance Imaging or Ultrasonography: The IP1-PROSTAGRAM Study. JAMA Oncol. 2021;7(3):395-402.
  • 5. Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M, Panebianco V, Mynderse LA, Vaarala MH, et al. MRI-Targeted or Standard Biopsy for Prostate-Cancer Diagnosis. N Engl J Med. 2018;378(19):1767-77.
  • 6. El-Shater Bosaily A, Parker C, Brown LC, Gabe R, Hindley RG, Kaplan R, et al. PROMIS--Prostate MR imaging study: A paired validating cohort study evaluating the role of multi-parametric MRI in men with clinical suspicion of prostate cancer. Contemp Clin Trials. 2015;42:26-40.
  • 7. Fulgham PF, Rukstalis DB, Turkbey IB, Rubenstein JN, Taneja S, Carroll PR, et al. AUA Policy Statement on the Use of Multiparametric Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis, Staging and Management of Prostate Cancer. J Urol. 2017;198(4):832-8.
  • 8. Mottet N, van den Bergh RCN, Briers E, Van den Broeck T, Cumberbatch MG, De Santis M, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer-2020 Update. Part 1: Screening, Diagnosis, and Local Treatment with Curative Intent. Eur Urol.2021;79(2):243-62.
  • 9. Dinizo M, Shih W, Kwon YS, Eun D, Reese A, Giusto L, et al. Multi-institution analysis of racial disparity among African-American men eligible for prostate cancer active surveillance. Oncotarget. 2018;9(30):21359-65.
  • 10. Morlacco A, Cheville JC, Rangel LJ, Gearman DJ, Karnes RJ. Adverse Disease Features in Gleason Score 3 + 4 "Favorable Intermediate-Risk" Prostate Cancer: Implications for Active Surveillance. Eur Urol. 2017;72(3):442-7.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Radyoloji ve Organ Görüntüleme
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Osman Gercek

Melih Şenkol

Veli Mert Yazar

Kutay Topal

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2024
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gercek, O., Şenkol, M., Yazar, V. M., Topal, K. (2024). PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer. Bozok Tıp Dergisi, 14(1), 34-39.
AMA Gercek O, Şenkol M, Yazar VM, Topal K. PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer. Bozok Tıp Dergisi. Mart 2024;14(1):34-39.
Chicago Gercek, Osman, Melih Şenkol, Veli Mert Yazar, ve Kutay Topal. “PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer”. Bozok Tıp Dergisi 14, sy. 1 (Mart 2024): 34-39.
EndNote Gercek O, Şenkol M, Yazar VM, Topal K (01 Mart 2024) PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer. Bozok Tıp Dergisi 14 1 34–39.
IEEE O. Gercek, M. Şenkol, V. M. Yazar, ve K. Topal, “PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer”, Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, ss. 34–39, 2024.
ISNAD Gercek, Osman vd. “PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer”. Bozok Tıp Dergisi 14/1 (Mart 2024), 34-39.
JAMA Gercek O, Şenkol M, Yazar VM, Topal K. PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14:34–39.
MLA Gercek, Osman vd. “PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer”. Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, 2024, ss. 34-39.
Vancouver Gercek O, Şenkol M, Yazar VM, Topal K. PROSTAT KANSERİNDE MULTİPARAMETRİK PROSTAT MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE PATOLOJİ PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİ The Relationship Between Multiparametric Prostate Magnetic Resonance Imaging and Pathology Parameters in Prostate Cancer. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14(1):34-9.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi