Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients

Yıl 2024, Cilt: 14 Sayı: 1, 44 - 51, 15.03.2024

Öz

Amaç: Pulmoner tromboemboli (PTE) kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin önemli bir nedenidir.
Bova skoru, hemodinamik olarak stabil PTE’de risk sınıflanmasında kullanılan skorlama sistemidir.
N-terminal beyin natriüretik peptid (NT-ProBNP), sağ ventrikül (RV) disfonksiyonu ile ilişkili olup hemodinamik
instabilitenin erken belirteci olabilir. Çalışmamızda normotansif PTE’de Bova skoru ve NT-ProBNP’nin 30
günlük mortalite tahminindeki rolü ve korelasyonunun değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntemler: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis’e başvuran ve hemodinamisi
stabil PTE hastaları üzerinde retrospektif olarak tasarlanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 77 (%54,2)’si kadın 142 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 63±17 (hayatta kalan
61±17, vefat eden 78±10)’idi. En sık görülen semptomlar nefes darlığı ve göğüs ağrısıydı. Bova skorunda
mortalite tahmininde için kesme değeri 2 olarak belirlendiğinde spesifitesi yüksek saptandı (AUC 0,726,
sensitivite 63,6, spesifite 80,9, PPV 25, NPV 96,4). NT-Pro-BNP’nin mortalite tahmininde kesme değer 450
belirlendiğinde sensitivitesinin yüksek olduğu saptandı (AUC 0,688, sensitivite 90,9, spesifite 55,7, PPV 13,4,
NPV 97,3). Yapılan korelasyon analizinde orta düzeyde korelasyon saptandı.
Sonuç: Kolay uygulanabilir parametreleri içeren bova skoru, normotansif PTE’nin prognozunda yüksek özgüllüğe
sahiptir. Acil servislerde güvenle kullanılabilir. NT-ProBNP ise RV disfonksiyonunun değerlendirilmesinde
önemli bir parametredir ve bova skoru ile orta düzeyde koreledir.

Kaynakça

  • 1. Raskob GE, Angchaisuksiri P, Blanco AN, Buller H, Gallus A, Hunt BJ et al. Thrombosis: a major contributor to global disease burden. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2014, pp. 34(11):2363-71.
  • 2. Wendelboe AM, Raskob GE. Global Burden of Thrombosis: Epidemiologic Aspects. Circ Res. 2016, Vols. 118(9):1340-7.
  • 3. Aujesky D, Obrosky DS, Stone RA, Auble TE, Perrier A, Cornuz J et al. Derivation and validation of a prognostic model for pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med. 2005, Vols. 172:1041-6.
  • 4. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, Bueno H, Geersing GJ, Harjola VP et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS). Eur Heart J. 2020, Vols. 41(4):543-603.
  • 5. Sekhri V, Mehta N, Rawat N, Lehrman SG, Aronow WS. Management of massive and nonmassive pulmonary embolism. Arch Med Sci. 2012, Vols. 8:957-69.
  • 6. Kucher N, Rossi E, De Rosa M, Goldhaber SZ. Massive pulmonary embolism. Circulation. 2006, Vols. 113:577-82.
  • 7. Torbicki A, Perrier A, Konstantinides S, Agnelli G, Galiè N, Pruszczyk P et al. Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: The task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2008, Vols. 29:2276-315.
  • 8. Piazza G, Goldhaber SZ. Management of submassive pulmonary embolism. Circulation. 2010, Vols. 122:1124-9.
  • 9. Tapson VF. Thrombolytic therapy for acute pulmonary embolism. Semin Thromb Haemost. 2013, Vols. 39:452-8.
  • 10. Fernández C, Bova C, Sanchez O, Prandoni P, Lankeit M, Konstantinides S et al. Validation of a model for identification of patients at intermediate to high risk for complications associated with acute symptomatic pulmonary embolism. Chest. 2015, Vols. 148:211-8.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kardiyoloji
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Emrah Arı

Eren Usul

Eyüp Karaoğlu

Maşide Arı

Uğur Kahveci

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2024
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2024
Kabul Tarihi 14 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 14 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arı, E., Usul, E., Karaoğlu, E., Arı, M., vd. (2024). DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients. Bozok Tıp Dergisi, 14(1), 44-51.
AMA Arı E, Usul E, Karaoğlu E, Arı M, Kahveci U. DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients. Bozok Tıp Dergisi. Mart 2024;14(1):44-51.
Chicago Arı, Emrah, Eren Usul, Eyüp Karaoğlu, Maşide Arı, ve Uğur Kahveci. “DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients”. Bozok Tıp Dergisi 14, sy. 1 (Mart 2024): 44-51.
EndNote Arı E, Usul E, Karaoğlu E, Arı M, Kahveci U (01 Mart 2024) DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients. Bozok Tıp Dergisi 14 1 44–51.
IEEE E. Arı, E. Usul, E. Karaoğlu, M. Arı, ve U. Kahveci, “DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients”, Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, ss. 44–51, 2024.
ISNAD Arı, Emrah vd. “DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients”. Bozok Tıp Dergisi 14/1 (Mart 2024), 44-51.
JAMA Arı E, Usul E, Karaoğlu E, Arı M, Kahveci U. DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14:44–51.
MLA Arı, Emrah vd. “DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients”. Bozok Tıp Dergisi, c. 14, sy. 1, 2024, ss. 44-51.
Vancouver Arı E, Usul E, Karaoğlu E, Arı M, Kahveci U. DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ PULMONER TROMBOEMBOLİ HASTALARINDA BOVA SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NT- PROBNP İLE KORELASYONU Evaluation of Bova Score and Its Correlation With NT-ProBNP in Low and Moderate Risk Pulmonary Thromboemboli Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2024;14(1):44-51.
Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi