Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ethics in Online Psychotherapy and Counseling

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 67 - 86, 01.07.2020

Öz

Online psychotherapy and counseling, in our rapidly developing digital world, refer to the types of therapies which can use internet, and which are applied via smartphones, computers and similar communication gadgets. In addition to the fact that online therapies have gained the popularity with the increasing usage of the digital world and the internet, they also have some advantages against the classic psychotherapy such as lower cost, higher privacy and conveniences about time and place that is provided even from homes or vacations; therefore, they are widely preferred and they grow in both application and diversity. In this article, it is aimed to provide a general information about the online therapies’ definition, history, types and services, application and ethical principles within the Turkey and the World, standards, advantages and disadvantages. Therewithal, this article's another point is to make recommendations about the current adaptations of vocational standards and ethical principles from the classic psychotherapy and consultancy which have been applied face-to-face for a long time to online psychotherapy and consultancy. Today, especially in the Turkey where the demand for online therapy and the usage of internet and technology systems are increasing, even more during the Covid-19 pandemic, the legal regulations, ethical principles and standards of the online therapy services need to be further clarified.

Kaynakça

 • Aygün Cengiz, S. (2007). Empatik Yaklaşımla Sanal Terapide Duygusal Okuryazarlık. International Symposium Emotional Intelligence and Communication Kongre Kitabı.
 • Bozkurt, İ. (2013). The new trend in psychological support practices: Online therapies Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. Journal of Human Sciences, 10(2), 130-146.
 • Breger, L. (2016). Freud: görüntünün ortasındaki karanlık: Yaşantı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Childress, C. A. (2000). Ethical issues in providing online psychotherapeutic interventions. Journal of Medical Internet Research, 2(1).
 • Freud, S. (1897-1996). Freud’dan Fliess’e Mektuplar. Cogito, 9, 53-59.
 • Haberstroh, S., Barney, L., Foster, N., ve Duffey, T. (2014). The ethical and legal practice of online counseling and psychotherapy: A review of mental health professions. Journal of Technology in Human Services, 32(3), 149-157.
 • http://www.medaimyanikklinigi.com/online-terapi/ 23 Haziran 2018 yılında saat 15.00’da erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k&oq=online+dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k&aqs=chrome..69i57j69i60.5202j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+psikoterapi&oq=ONL%C4%B0NE+&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i60l2j69i65j69i60.12728j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+terapi&oq=online+terapi&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3.3630j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi. https://www.metanoia.org/imhs/, 26 Haziran 2020’de erişildi
 • Jones, N., ve Moffitt, M. (2016). Ethical guidelines for mobile app development within health and mental health fields. Professional Psychology: Research and Practice, 47(2), 155.
 • McLeod, S. (2008). Psychosexual stages. Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/little-hans.html adlı adresten 24.06.2018 tarihinde, saat 17.45’de erişildi.
 • Novotney, A. (2017). A growing wave of online therapy. Monitor on Psychology, 48(2), 48. http://www.apa.org/monitor/2017/02/online-therapy.aspx adlı adresten 24.06.2018 tarihinde saat 16.14’de erişildi.
 • Özkan, B., ve Eskiyurt, R. (2016). Şizofreni Hastalarının Ailelerine Yönelik Telepsikiyatrik Müdahalelerin Etkinliği. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(3), 228-243.
 • Pope, K. S., ve Vasquez, M. J. T. (2007). Psikoterapi ve Danışmanlık Etik: (Çev. Ed. Dağ İ., Korkut Y., Akhun M.), 1. Basım, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:44, Şubat 2016, Ankara
 • Prabhakar, E. (2013). E-therapy: Ethical considerations of a changing healthcare communication environment. Pastoral Psychology, 62(2), 211-218.
 • Robson, D., ve Robson, M. (2000). Ethical issues in Internet counselling. Counselling Psychology Quarterly, 13(3), 249-257.
 • Shaw, H. E., ve Shaw, S. F. (2006). Critical ethical issues in online counseling: Assessing current practices with an ethical intent checklist. Journal of Counseling & Development, 84(1), 41-53.
 • TÜİK, 2017, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 24.05.2018 tarihinde saat 03.44’de ulaşıldı.
 • Türk Psikologlar Derneği. (2004). Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, https://www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf Erişim tarihi. 20.06.2018 tarihinde saat: 01.01’de erişilmiştir.
 • Zeren, Ş. G., ve Bulut, E. (2018). Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik ve Standartlar: Bir Model Önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49).

Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 67 - 86, 01.07.2020

Öz

Online psikoterapi ve danışmanlık özellikle çağımız gelişen dijital dünyasında interneti kullanabilme özelliği olan, telefon, bilgisayar ve benzeri iletişim araçları ile uygulanan bir terapi çeşididir. Dijital dünyanın ve internetin kullanımındaki hızlı artış ile orantılı olarak son dönemlerde popüler olan online terapiler klasik psikoterapi uygulamalarına göre maliyetinin daha uygun olması, gizliliğe önem veren hasta ve danışanlar açısından avantajları, ev ya da seyahatte olunması durumlarında dahi zaman ve mekân açısından getirdiği avantajlar gibi nedenlerle tercih edilmekte ve her geçen gün kullanımı ve çeşitliliği artmaktadır. Bu makalede online terapi hizmetlerinin tanımı, tarihçesi, hangi terapi ve danışmanlık hizmetlerini içerdiği, dünyada ve ülkemizdeki kullanımı, dünya ve ülkemiz ölçeğinde etik ilkeleri, standartları, avantaj ve dezavantajları açısından genel bir bakışın sağlanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda uzun yıllardır geleneksel olarak yüz yüze uygulanan klasik psikoterapi ve psikolojik yardım uygulamalarında var olan mesleki standartların ve etik ilkelerin online psikoterapi ve danışmanlık alanına güncel olarak uyarlanmasında önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Günümüzde özellikle bireysel kullanımı artan çağdaş teknolojilerle birlikte, ihtiyaç duyulan ve Covid-19 pandemi döneminde önemi daha da artan online terapi hizmetlerinin ülkemizde yasal mevzuatının, etik ilke ve standartlarının daha fazla netleştirilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Aygün Cengiz, S. (2007). Empatik Yaklaşımla Sanal Terapide Duygusal Okuryazarlık. International Symposium Emotional Intelligence and Communication Kongre Kitabı.
 • Bozkurt, İ. (2013). The new trend in psychological support practices: Online therapies Psikolojik yardım uygulamalarında yeni trend: Online terapiler. Journal of Human Sciences, 10(2), 130-146.
 • Breger, L. (2016). Freud: görüntünün ortasındaki karanlık: Yaşantı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Childress, C. A. (2000). Ethical issues in providing online psychotherapeutic interventions. Journal of Medical Internet Research, 2(1).
 • Freud, S. (1897-1996). Freud’dan Fliess’e Mektuplar. Cogito, 9, 53-59.
 • Haberstroh, S., Barney, L., Foster, N., ve Duffey, T. (2014). The ethical and legal practice of online counseling and psychotherapy: A review of mental health professions. Journal of Technology in Human Services, 32(3), 149-157.
 • http://www.medaimyanikklinigi.com/online-terapi/ 23 Haziran 2018 yılında saat 15.00’da erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k&oq=online+dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k&aqs=chrome..69i57j69i60.5202j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+psikoterapi&oq=ONL%C4%B0NE+&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i60l2j69i65j69i60.12728j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 • https://www.google.com/search?q=online+terapi&oq=online+terapi&aqs=chrome.0.69i59j69i60l3.3630j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 26 Haziran 2020 tarihinde erişildi. https://www.metanoia.org/imhs/, 26 Haziran 2020’de erişildi
 • Jones, N., ve Moffitt, M. (2016). Ethical guidelines for mobile app development within health and mental health fields. Professional Psychology: Research and Practice, 47(2), 155.
 • McLeod, S. (2008). Psychosexual stages. Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/little-hans.html adlı adresten 24.06.2018 tarihinde, saat 17.45’de erişildi.
 • Novotney, A. (2017). A growing wave of online therapy. Monitor on Psychology, 48(2), 48. http://www.apa.org/monitor/2017/02/online-therapy.aspx adlı adresten 24.06.2018 tarihinde saat 16.14’de erişildi.
 • Özkan, B., ve Eskiyurt, R. (2016). Şizofreni Hastalarının Ailelerine Yönelik Telepsikiyatrik Müdahalelerin Etkinliği. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar-Current Approaches in Psychiatry, 8(3), 228-243.
 • Pope, K. S., ve Vasquez, M. J. T. (2007). Psikoterapi ve Danışmanlık Etik: (Çev. Ed. Dağ İ., Korkut Y., Akhun M.), 1. Basım, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:44, Şubat 2016, Ankara
 • Prabhakar, E. (2013). E-therapy: Ethical considerations of a changing healthcare communication environment. Pastoral Psychology, 62(2), 211-218.
 • Robson, D., ve Robson, M. (2000). Ethical issues in Internet counselling. Counselling Psychology Quarterly, 13(3), 249-257.
 • Shaw, H. E., ve Shaw, S. F. (2006). Critical ethical issues in online counseling: Assessing current practices with an ethical intent checklist. Journal of Counseling & Development, 84(1), 41-53.
 • TÜİK, 2017, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862 24.05.2018 tarihinde saat 03.44’de ulaşıldı.
 • Türk Psikologlar Derneği. (2004). Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği, https://www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf Erişim tarihi. 20.06.2018 tarihinde saat: 01.01’de erişilmiştir.
 • Zeren, Ş. G., ve Bulut, E. (2018). Çevrimiçi Psikolojik Danışmada Etik ve Standartlar: Bir Model Önerisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(49).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil TUZGÖL>
Dr. Kamil TUZGÖL Özel Muayenehanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 26 Haziran 2020
Kabul Tarihi 29 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { bpd758963, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2020}, volume = {3}, number = {6}, pages = {67 - 86}, title = {Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik}, key = {cite}, author = {Tuzgöl, Kamil} }
APA Tuzgöl, K. (2020). Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 3 (6) , 67-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/758963
MLA Tuzgöl, K. "Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 67-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/758963>
Chicago Tuzgöl, K. "Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 67-86
RIS TY - JOUR T1 - Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik AU - KamilTuzgöl Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 86 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik %A Kamil Tuzgöl %T Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik %D 2020 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Tuzgöl, Kamil . "Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 / 6 (Temmuz 2020): 67-86 .
AMA Tuzgöl K. Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik. TBPD. 2020; 3(6): 67-86.
Vancouver Tuzgöl K. Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(6): 67-86.
IEEE K. Tuzgöl , "Online Psikoterapi ve Danışmanlıkta Etik", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 67-86, Tem. 2020