Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 39 - 48, 01.01.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı koronavirüs (covıd-19) salgınının olduğu bu dönemlerde metaforik öykülere dayalı masal terapi grup çalışmasının okul öncesi çocukların sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlıkları üzerine etkisi incelemektir. Bu çalışmada nicel yaklaşımın deneysel modellerinden yarı deneysel kontrol gruplu ön test– son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 8’i deney, 6’sı kontrol grubu olmak üzere toplam 14 okulöncesi düzeyinde öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmada Mayr ve Ulich (2006) tarafından geliştirilip Özbey (2019) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan okul öncesi çocuklar için sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlık ölçeği (PERİK) deney ve kontrol gruplarına deney öncesi ve sonrası ön test/son test olarak uygulanmıştır. Metaforik öykülere dayalı masal terapi grup çalışması her bir oturumu yaklaşık 60-90 dakika arasında süren ve toplam 10 oturumdan oluşan bir çalışmadır. Verilerin analizinde örneklem sayısının düşük olması nedeniyle Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi gibi parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki katılımcıların PERİK Ölçeği ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, metaforik öykülere dayalı masal terapi grup çalışması programının okul öncesi çocuklarının sosyal duygusal iyi oluş ve psikolojik sağlamlıklarını arttırmada etkili olduğu ifade edilebilir.

Kaynakça

  • Acar, Y. (2020). Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını ve turizm faaliyetlerine etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
  • Akçay, A. ve Akçay, N. O. (2017). Hikâye kartlarının çocukların görsel ifade becerileri üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 417-432.
  • Akdoğan, B., ve Yalçın, S. B. (2018). Lise öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık ve çatışma çözme davranışlarının öznel iyi oluşlarını yordaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 174-197.
  • Arıcı, A. F. (2016). Estetik değer oluşturmada masalların rolü: Türk masalları örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 1017-1035.
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve Çalık 0000-0003-1054-3124

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 8 Ocak 2022
Kabul Tarihi 24 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Çalık, M. (2022). Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 39-48.
AMA Çalık M. Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi. TBPD. Ocak 2022;5(9):39-48.
Chicago Çalık, Merve. “Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş Ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 39-48.
EndNote Çalık M (01 Ocak 2022) Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 39–48.
IEEE M. Çalık, “Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 39–48, 2022.
ISNAD Çalık, Merve. “Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş Ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 39-48.
JAMA Çalık M. Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi. TBPD. 2022;5:39–48.
MLA Çalık, Merve. “Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş Ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 39-48.
Vancouver Çalık M. Korona Günlerinde Masal Terapinin Çocukların Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlıkları Üzerine Etkisi. TBPD. 2022;5(9):39-48.