Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 49 - 57, 01.01.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı şiir terapi odaklı sorumluluk eğitimi programının ergenlerin bireysel ve sosyal sorumluluklarını geliştirme üzerindeki etkisini incelemektir. Bu çalışmada nicel yaklaşımın deneysel modellerinden yarı deneysel kontrol gruplu ön test– son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 8’i kontrol, 8’i deney grubu olmak üzere toplam 16 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada Conrad ve Hedin’in (1981) geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Taylı (2005) tarafından yapılan “Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek deney ve kontrol gruplarına deney öncesi ve sonrası ön test/son test olarak uygulanmıştır. Şiir terapi odaklı sorumluluk eğitimi programının oturumları yaklaşık 60-90 dakika arasında sürmekte olup toplam 10 oturumdan oluşan bir programdır. Verilerin analizinde örneklem sayısının düşük olması nedeniyle Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi gibi parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bulgular deney grubundaki katılımcıların Kişisel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Başka bir ifadeyle şiir terapi odaklı sorumluluk eğitimi programının ergenlerin bireysel ve sosyal sorumluluklarını geliştirme üzerindeki etkili olduğu belirtilebilir. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Kaynakça

  • Acar, M. C. (2012). Varoluşçu yaklaşım odaklı sorumluluk eğitimi programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sorumluluk düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Asgarabad, E. Y., Ahangi, A., Feizi, M., Sarmasti, E. ve Sharifnezhad, A. (2018). The effectiveness of detached mindfulness techniques-oriented poetry therapy on cognitive attentional syndrome. The Arts in Psychotherapy, 61, 33-37.
  • Bostancıoğlu, B. ve Kahraman, M. E. (2017). Sanat terapisi yönteminin ve tekniklerinin sağlık–iyileştirme gücü üzerindeki etkisi. Beykoz Akademi Dergisi, 5(2), 150-162.
  • Bowman, D. O. ve Halfacre, D. L. (1994). Poetry therapy with the sexually abused adolescent: A case study. The Arts in Psychotherapy.
  • Çalışkan, H., Yıldırım, Y. ve Kılınç, G. (2019). Farklı kültürel yapıdaki ailelerde yetişen öğrencilerin sorumluluk ve hoşgörü değerlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 44(199).
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve Çalık 0000-0003-1054-3124

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 8 Ocak 2022
Kabul Tarihi 19 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Çalık, M. (2022). Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 49-57.
AMA Çalık M. Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi. TBPD. Ocak 2022;5(9):49-57.
Chicago Çalık, Merve. “Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel Ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 49-57.
EndNote Çalık M (01 Ocak 2022) Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 49–57.
IEEE M. Çalık, “Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 49–57, 2022.
ISNAD Çalık, Merve. “Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel Ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 49-57.
JAMA Çalık M. Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi. TBPD. 2022;5:49–57.
MLA Çalık, Merve. “Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel Ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 49-57.
Vancouver Çalık M. Şiir Terapi Odaklı Sorumluluk Eğitimi Programının Ergenlerin Kişisel ve Sosyal Sorumluluklarını Geliştirme Üzerindeki Etkisi. TBPD. 2022;5(9):49-57.