BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUKLARA UYGULANAN FARKLI OTUR-UZAN ESNEKLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 9, 01.04.2010

Öz

Araştırmada, erkek ve kız çocukların esnekliğini belirlemek ve değerlendirmek için fiziksel uygunluk test bataryalarında uygulanan üç farklı otur-uzan esneklik protokolünün incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 112 erkek 8,74±1,52 yaş 106 kız 8,70±1,65 yaş toplam 218 çocuk katılmış, bütün katılımcıların hamstring esneklik ölçümü goniometre ile belirlendikten sonra standart otur-uzan, modifiye sırt koruyucu otur-uzan, ve V otur-uzan esneklik testleri uygulanmıştır. Goniometrik ölçümlerle otur-uzan esneklik test sonuçları arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. Erkek ve kız çocuklarda hamstring esnekliği ile uygulama yapılan tüm otur-uzan esneklik test protokolleri arasında pozitif istatistiksel açıdan önemli ilişkiler tespit edilmiştir P≤0,05 . Modifiye sırt koruyucu otur-uzan ve V otur-uzan esneklik testleri ile hamstring esnekliğinin ölçümü için temel ölçüm olan goniometrik test sonuçları arasında standart otur uzan testine göre daha yüksek korelasyon katsayıları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, fiziksel uygunluk test bataryalarında çocukların esnekliğini değerlendirmek için standart otur-uzan esneklik testi yerine modifiye sırt koruyucu otur-uzan ya da V otur-uzan esneklik testlerinin kullanılmasının daha uygun olabileceği söylenilebilir.

Kaynakça

 • American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, lippincott williams&wilkins,2000; Sixth Edition
 • Balcı Ş.S., Tamer K., 1.-5. Sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik fiziksel uygunluk test bataryası, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; Sayı 20:329-349
 • Baltacı G., Un N., Tunay V., Besler A., Gerçeker S., Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students, Br J Sports Med, 2003;37(1): 56-59.
 • Docherty D., Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics, USA,1996.
 • Freedson P.S., Cureton K.J., Heath G.W., Status of field-based fitness testing in children and youth, Preventive Medicine,2000;31:77-85
 • Gutin B., Manos T., Strong W., Defining health and fitness: First step toward establishing children’s fitness standarts, Research Quaterly for Exercise and Sport,1992; 63 (2): 128-132.
 • Güler D., 8-10 Yaş grubu erkek çocuklarda AAHPERD fiziksel uygunluk test bataryasının sosyo-ekonomik düzey ile ilişkilendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003.
 • Heyward V.H., Advanced Fitness assessment and Exercise Prescription, Fiffth Edition,Human Kinetics, USA, 2006;1-425.
 • Hui SS-C, Yuen PY., Validity of the modified back-server sit and reach test: a comparison with other protocols, Medicine and Science in Sport and Exercise,2000;Vol. 32, No.9:1655-1659.
 • Jackson A., Langford N.J., The Criterion-Related Validity of the Sit and Reach Test: Replication and Extension of Previous Findings, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1989: 60, No. 4, pp.384-387.
 • Jackson A.W., Baker A.A., The Reliationship of the Sit and Reach Test to Criterion Measures of Hamstring and Back Flexibility in Young Females, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1986: Vol. 57, No. 3, pp.183-186.
 • Lemmink K.A.P.M., Kemper H.C.G., de Greef M.H.G., Rispens P., Stevens M., The Validity of the Sit-and-Reach Test and the Modified Sit-and-Reach Test in Middle- Aged to Older Men and Woman, Research Quarterly for Exercise and Sport, 2003:Vol. 74, No.3, pp.331-336.
 • Looney M.A., Plowman S.A., Passing rates of american children and youth on the FITNESSGRAM criterion-referenced physical fitness standards, Research Quarterly for Exercise and Sport,1990; 61(3): 215-223.
 • Lopez-Miñarro P.A., Andşjar P.S.B.,Rodríguez-García P.L., Comparison of the sit- and-reach test and the back-saver sit-and-reach test in university students Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 116 - 122
 • Malina R.M, Bouchard C., Growth, maturation and physical activity, Human Kinetics Boks,1991.
 • Martin S.B., Jackson A.W., Morrow Jr. J.R., Liemohn W.P., The Rationale for the Sit and Reach Test Revisited, Measurement in Physical Education and Exercise Science, 1998:2(2), 85-92.
 • Özer S., Özer K., Çocuklarda motor gelişim, Nobel Yayınları, Baskı-4,Ankara, 2005,177, 182-183.
 • Pate RR., Health fitness, “physical education and sport for the secondary school student” Edited by Dougherty NJ et al., Sponsored by NASPE an association of AAHPERD,1983.
 • Patterson P., Wiksten D.L., Ray L., Flanders C., Sanphy D., The Validity and reliability of the back saver sit-and-reach test in middle school girls and boys, Research Quarterly for Exercise and Sport,1996; Vol. 67, No.4:448-451.
 • Pekel H.A., Balcı Ş.S., Arslan Ö., Bağcı E., Aydos L., Tamer K., Pepe H., Kalemoğlu Y., Atletizm yapan çocukların performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarının ve bazı antrepometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007;15 (1): 427-438.
 • President’s Council on Physical Fitness and Sport (PCPFS), Current ıssues in flexibility fitness, Research Digest,2000; Series 3, No 10;1-6
 • Tamer K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000.
 • Tekelioğlu A., Devlet Okulu ve Özel Okullarda Okuyan 11–13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Fiziksel Uygunlukları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1999.
 • Zorba E., Fiziksel Uygunluk,Gazi Kitabevi,ikinci baskı, Muğla,2001;148,278,277

COMPARISION OF DIFFERENT SIT AND REACH TESTS IN CHILDREN

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 9, 01.04.2010

Öz

The aim of this study was to compare three different sit and reach tests to determine hamstring flexibility protocol in physical fitness test batteries for boys and girls. The subjects of this study were 218 children who were 112 boys 8,74±1,52 year and 106 girls 8,70±1,65 year . The standard sit and reach test, the V sit and reach test, the modified back saver sit and reach test, and passive straight leg raise were administered for participants. Pearson Correlation Coefficient Analysis was used to determine the relation between hamstring flexibility with goniometer and three different sit and reach tests. Significant positive correlations were found between the hamstring flexibility and all sit- reach tests p

Kaynakça

 • American College of Sports Medicine. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription, lippincott williams&wilkins,2000; Sixth Edition
 • Balcı Ş.S., Tamer K., 1.-5. Sınıf ilköğretim öğrencilerine yönelik fiziksel uygunluk test bataryası, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005; Sayı 20:329-349
 • Baltacı G., Un N., Tunay V., Besler A., Gerçeker S., Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students, Br J Sports Med, 2003;37(1): 56-59.
 • Docherty D., Measurement in Pediatric Exercise Science, Human Kinetics, USA,1996.
 • Freedson P.S., Cureton K.J., Heath G.W., Status of field-based fitness testing in children and youth, Preventive Medicine,2000;31:77-85
 • Gutin B., Manos T., Strong W., Defining health and fitness: First step toward establishing children’s fitness standarts, Research Quaterly for Exercise and Sport,1992; 63 (2): 128-132.
 • Güler D., 8-10 Yaş grubu erkek çocuklarda AAHPERD fiziksel uygunluk test bataryasının sosyo-ekonomik düzey ile ilişkilendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2003.
 • Heyward V.H., Advanced Fitness assessment and Exercise Prescription, Fiffth Edition,Human Kinetics, USA, 2006;1-425.
 • Hui SS-C, Yuen PY., Validity of the modified back-server sit and reach test: a comparison with other protocols, Medicine and Science in Sport and Exercise,2000;Vol. 32, No.9:1655-1659.
 • Jackson A., Langford N.J., The Criterion-Related Validity of the Sit and Reach Test: Replication and Extension of Previous Findings, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1989: 60, No. 4, pp.384-387.
 • Jackson A.W., Baker A.A., The Reliationship of the Sit and Reach Test to Criterion Measures of Hamstring and Back Flexibility in Young Females, Research Quarterly for Exercise and Sport, 1986: Vol. 57, No. 3, pp.183-186.
 • Lemmink K.A.P.M., Kemper H.C.G., de Greef M.H.G., Rispens P., Stevens M., The Validity of the Sit-and-Reach Test and the Modified Sit-and-Reach Test in Middle- Aged to Older Men and Woman, Research Quarterly for Exercise and Sport, 2003:Vol. 74, No.3, pp.331-336.
 • Looney M.A., Plowman S.A., Passing rates of american children and youth on the FITNESSGRAM criterion-referenced physical fitness standards, Research Quarterly for Exercise and Sport,1990; 61(3): 215-223.
 • Lopez-Miñarro P.A., Andşjar P.S.B.,Rodríguez-García P.L., Comparison of the sit- and-reach test and the back-saver sit-and-reach test in university students Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 116 - 122
 • Malina R.M, Bouchard C., Growth, maturation and physical activity, Human Kinetics Boks,1991.
 • Martin S.B., Jackson A.W., Morrow Jr. J.R., Liemohn W.P., The Rationale for the Sit and Reach Test Revisited, Measurement in Physical Education and Exercise Science, 1998:2(2), 85-92.
 • Özer S., Özer K., Çocuklarda motor gelişim, Nobel Yayınları, Baskı-4,Ankara, 2005,177, 182-183.
 • Pate RR., Health fitness, “physical education and sport for the secondary school student” Edited by Dougherty NJ et al., Sponsored by NASPE an association of AAHPERD,1983.
 • Patterson P., Wiksten D.L., Ray L., Flanders C., Sanphy D., The Validity and reliability of the back saver sit-and-reach test in middle school girls and boys, Research Quarterly for Exercise and Sport,1996; Vol. 67, No.4:448-451.
 • Pekel H.A., Balcı Ş.S., Arslan Ö., Bağcı E., Aydos L., Tamer K., Pepe H., Kalemoğlu Y., Atletizm yapan çocukların performansla ilgili fiziksel uygunluk test sonuçlarının ve bazı antrepometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2007;15 (1): 427-438.
 • President’s Council on Physical Fitness and Sport (PCPFS), Current ıssues in flexibility fitness, Research Digest,2000; Series 3, No 10;1-6
 • Tamer K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000.
 • Tekelioğlu A., Devlet Okulu ve Özel Okullarda Okuyan 11–13 Yaş Grubu Kız ve Erkek Çocukların Fiziksel Uygunlukları, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1999.
 • Zorba E., Fiziksel Uygunluk,Gazi Kitabevi,ikinci baskı, Muğla,2001;148,278,277
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İlter Şahiner Bu kişi benim

Şükrü Serdar Balcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahiner, İ., & Balcı, Ş. S. (2010). ÇOCUKLARA UYGULANAN FARKLI OTUR-UZAN ESNEKLİK TESTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-9.

16227

16228

16229

16230