BibTex RIS Kaynak Göster

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL UYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 18 - 26, 01.04.2010

Öz

Yurtdışındaki Türk ailelerinin çocuklarının yoğun olarak bulundukları ülke Almanya’ dır. Türk ailelerin çocukları, Alman toplumuna uyum sürecinde birçok sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durum, uyumun, nasıl sağlanabileceği sorusunu gündeme getirmiştir. Bir toplumsal uyum aracı olarak sporun da gençlerin uyum sürecine olumlu katkısının olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, ergenlik dönemi olarak kabul edilen 13-16 yaşları arasında olan bu çocukların, spor yapmalarının ve yapmamalarının uyuma etkisini belirlemek amacıyla, Almanya’da yaşayan, iki farklı kültürde yetişen Türk çocukları üzerinde yapılmıştır.

Kaynakça

 • Üniversitesi 6. Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri; 236. 2000.
 • Çağlar D. Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi. 2. Baskı. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları; 1981.
 • Gökhan N. Olgun P. Gürses Ç. Sportif Yetenek Araştırma Metodu Türkiye Uygulaması. İstanbul: TSV Yayınları; s.13. Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1991.
 • Köksal S. Refah Toplumunda Getto ve Türkler. İstanbul: Teknografik Matbaacılık; 68-69. 1986.
 • Kuru E. “Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 23(1): 175-191. 2003. Mass. Wesley. 1978.
 • Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; s.76-78. 2001.
 • Özgüven İE. Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Ankara: PDREM Yayınları. Odak Ofset; 1993.
 • Schumaker JF. Small L. Wood J. Self-Concept, Academic Achievement and Athletic Participitation. Perceptual and Motor Skills. 1986.
 • Toplumsal Boyutlarıyla Spor (Toplum ve Spor) http://www.sporbilim.com/index.php?s=icerik&katid=83&id=134. 2008.
 • Tufan B. Yıldız S. Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 1993.
 • Wathins D. Regmi M. Participitation in Sport. A Nepalese Investigation. 69; 657-658.1989.
 • Yamane T. Temel Örnekleme Yöntemleri. (çev: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın, Esen Gürbüzsel). 1.Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları; 2001.

THE COOPERATION AND DETERMINATION OF PERSONAL INTEGRATION LEVELS OF TURKISH STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORTS PARTICIPATION LEVEL

Yıl 2010, Cilt: 4 Sayı: 1, 18 - 26, 01.04.2010

Öz

The aim of this research is to determine and the personal integration levels of Turkish students who are between 13 and 16 age, doing sports and who not doing sports living in Germany. This research includes 440 students studying in schools determined by Republic of Turkey, Embassy of Munich, Office of Education Attache who inhabit in Munich and its surroundings and who are between 13 and 16 age, doing sports and not doing sports. In this research, “Personal Information Form” and “ Hacettepe Personality Inventory” were used as data gathering tool. As a result of research, if averages of Hacettepe Personality Inventory HPI subscale point are analyzed in terms of sex,age and type of school, it is apparent that points of students who doing sports are higher than the points of students who not doing sport; in other words students who doing sports are more adaptable than the students who not doing sports

Kaynakça

 • Üniversitesi 6. Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri; 236. 2000.
 • Çağlar D. Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi. 2. Baskı. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları; 1981.
 • Gökhan N. Olgun P. Gürses Ç. Sportif Yetenek Araştırma Metodu Türkiye Uygulaması. İstanbul: TSV Yayınları; s.13. Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; 1991.
 • Köksal S. Refah Toplumunda Getto ve Türkler. İstanbul: Teknografik Matbaacılık; 68-69. 1986.
 • Kuru E. “Farklı Statüdeki Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri”. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 23(1): 175-191. 2003. Mass. Wesley. 1978.
 • Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; s.76-78. 2001.
 • Özgüven İE. Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Ankara: PDREM Yayınları. Odak Ofset; 1993.
 • Schumaker JF. Small L. Wood J. Self-Concept, Academic Achievement and Athletic Participitation. Perceptual and Motor Skills. 1986.
 • Toplumsal Boyutlarıyla Spor (Toplum ve Spor) http://www.sporbilim.com/index.php?s=icerik&katid=83&id=134. 2008.
 • Tufan B. Yıldız S. Geri Dönüş Sürecinde İkinci Kuşak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları; 1993.
 • Wathins D. Regmi M. Participitation in Sport. A Nepalese Investigation. 69; 657-658.1989.
 • Yamane T. Temel Örnekleme Yöntemleri. (çev: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın, Esen Gürbüzsel). 1.Baskı. İstanbul: Literatür Yayınları; 2001.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Savaş Duman Bu kişi benim

Emin Kuru Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Duman, S., & Kuru, E. (2010). SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN TÜRK ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL UYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), 18-26.

16227

16228

16229

16230