Su Şebeke Otomasyon Sistemi ve Uygulaması

Nazım İMAL [1]


Suyu kaynağından alarak insanların kullanımına sunmak geçmişten günümüze, birçok farklı uygulamalar ile gerçekleştirilmiştir. Makine ve elektrik sistemlerinin geliştirilmesi, öncesine nazaran insanlara çok daha temiz ve bol su temin eden su şebekelerini mümkün kılmıştır. Elektrik ve otomatik su kontrol sistemleri, kapalı devre su sistemlerinin kullanılmaya başladığı birkaç yüzyıl öncesinden bu yana kullanılmaktadır. Otomatik su sistemleri geçmişte sadece vana ve şamandıralı olarak gerçekleşirken gelişen teknoloji ile birlikte basınç şalterleri ve sensör teknolojili olarak tasarlanmaya başlamıştır. Su otomasyonunda kullanılan sensörler ışıklı ve ultrasonik sensörler olabileceği gibi elektriksel sızıntı akımlarının kullanıldığı seviye algılayıcıları da olabilir. Burada gerçekleştirilen çalışmada; kuyu, depo ve hidrofor tankına ait üçlü model üzerinde elektrot algılayıcılar kullanılarak, su şebeke otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen otomasyonda, çıktı olarak abonelere verilen suyun kesintisizliği öncelikle dikkate alınmakla beraber, suyun sağlanmasında oluşabilecek yetersizlikler de belirleyici etken olmaktadır. Tasarlanan sistemin, kuyu, depo ve tank olarak üçlü kombinasyon ile gerçekleştirilmesi, abonelere iletilen suyun kaynağından son çıkış noktasına kadar kontrollü akışını mümkün kılmaktadır. Su yetersizliği durumunda direkt su akışlarının kesilmesi öncesi, uyarı sisteminin de mevut olması sistemin ekstra avantajını oluşturmaktadır.
Su, Algılama, Otomasyon
 • [1] Gregory SO, Atkins GL, (1988). “Modular Water Facuet with Automatic Water Supply System” US Patent 4,735,357.
 • [2] İmal N., Çınar H., (2016). "Dalbudak ve Ring Tipi Şebeke Sistemlerinde Röle Koordinasyonu", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 5, Sayı 1.
 • [3] T. Kingham and T. Hoggart, (1995). “Chlorination control in a large water treatment works,” in IEEE Colloquium on Application of Advanced PLC (Programmable Logic Controller) Systems with Specific Experiences from Water Treatment, pp. 2/1–2/16.
 • [4] Kaya Z., İmal N., Gökhasan O., (2018). "On power transformers energy efficiency based load transfer analysis" International Journal of Energy Applications and Technologies, e-ISSN: 2548-060X.
 • [5] Lenker J. Carroll J. Lenkor K. Carroll C. (2002). "Method and Apparatus for Water Flow Sensing and Control" US20040128034A1.
 • [6] Daldal N. (2018). "İçme suyu şebeke otomasyonunun tasarımı ve gerçekleştirilmesi" Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24(5), 831-836 doi: 10.5505/pajes.2017.66424.
 • [7] Olsson G. (2007). "Environmental Engineering Research 2007;12(5), Automation Development in Water and Wastewater Systems 197-200. DOI: https://doi.org/10.4491/eer.2007.12.5.197.
 • [8] Olsson G. (2006). "Instrumentation, Control and Automation in the Water Industry – State-of-the-Art and New Challenges" Water Sci Technol 53 (4-5): 1-16.https://doi.org/10.2166/wst.2006.097. [9] Maturanaa F. P. Tichy P. Šlechtab P. Discenzoa F. Starona R. J. Halla K. (2004). "Distributed multi-agent architecture for automation systems" Expert Systems with Applications Volume 26, Issue 1, Pages 49-56.
 • [10] Kastner W. ; Neugschwandtner G. Soucek S. (2005). "Newman H. M. Communication systems for building automation and control" Proceedings of the IEEE, 10.1109/JPROC.2005.849726.
 • [11] Diduck V. J., (1996). "Integrated Local or Remote Control Liquid Gas Leak Detection and Shut-Off System" US6025788A.
 • [12] Vajargah A., Oort E., (2015). "Early Kick Detection And Well Control Decision-Making For Managed Pressure Drilling Automation", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume 27, Part 1, Pages 354-366, https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.08.067.
 • [13] Das R., Dutta S., Sarkar A., Samanta K., (2013). "PageAutomation of Tank Level Using Plc and Establishment of Hmi by Scada", IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering, Volume 7, Issue 2, PP 61-67. [14] Brakel J., Tarr B., Cox W., Jorgensen F., Straume H. V., (2015)."Smart Kick Detection: First Step on The Well-Control Automation Journey", Society of Petroleum Engineers,Volume 30, Issue 03.
 • [15] Kozlu H., Üçgün H., İmal N, (2016). "Arm Modülü Kullanarak Usart Haberleşme", Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, Tekirdağ.
 • [16] Di Nardo A., Di Natale M.,; Santonastaso G. F., Tzatchkov V. G., (2014). "Water Network Sectorization Based on Graph Theory and Energy Performance Indices", Journal of Water Resources Planning and Management, Volume 140 Issue 5.
 • [17] Akıl M., Türkarslan Ö., Morkoç C., İmal N., (2016), "Fotovoltaik Enerjide Farklı Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları" 5. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Eskişehir.
 • [18] Kaya Z., İmal N., Gökhasan O., (2018). "Energy Efficiency Based Load Transfer Transformer Analysis" 7th International Conference on Advanced Technologies, Antalya.
 • [19] Özkaya U., Ulukut Ö., Çömlekçi S., Vardar G., (2005). “İçme Suyu Şebekesi Kontrol Otomasyonu”, III Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi, s.54-57, Denizli.
 • [20] Zulhani Rasin Mohd Rizal Abdullah (2009). "Water Quality Monitoring System Using Zigbee Based Wireless Sensor Network", International Journal of Engineering & Technology IJET Vol: 9 No: 10 91410-7575 IJET-IJENS @ International Journals of Engineering and Sciences IJENS 24.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8592-0281
Yazar: Nazım İMAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 16 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

APA İMAL, N . (2020). Su Şebeke Otomasyon Sistemi ve Uygulaması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (100. Yıl Özel Sayı) , 353-362 . DOI: 10.35193/bseufbd.570996