Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası için 1901-2015 Yılları Arasında Standart Yağış İndeksi’ne (SPI) Göre Trend Analizi

Mustafa KUZAY [1] , Mustafa TOMBUL [2]


Bu çalışmada İklim Araştırma Birimi (CRU) tarafından oluşturulan yağış dağıtım ızgaraları kullanılarak Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası’nda 12 aylık SPI değerleri belirlenmiştir. Böylece her ızgarada belirlenen uzun dönemli kuraklık tespitinde kullanılabilen 12 aylık SPI değerleri sayesinde 1901-2015 yılları arasındaki dönem için Theil-Sen Eğim Tahmincisi Testi ile trend belirlenmiştir. 1901-2015 yılları arasındaki trend değerlerine göre Akarçay Havzası’nın kuzeyinde nemliliğin arttığı, güneyi ve doğusunda kuraklığın arttığı belirlenmiştir. Ayrıca Van Gölü Havzası’nın genelinde ise kuraklıklığın arttığı belirlenmiştir.
İklim Değişikliği, Kuraklık Analizi, Standart Yağış İndeksi, Trend Analizi
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su İşleri Genel Müdürlüğü (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Proje Nihai Raporu-Ek 13. http://iklim.ormansu.gov.tr/, (08.04.2019).
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü. Akarçay Havzası. http://www.cem.gov.tr/erozyon/Files/moduller/havza/projeler/, (25.03.2019).
 • Yılmaz, H., Tombul M. (2016). Akarçay havzası için entegre su kaynakları yönetiminin belirlenmesinde weap (water evaluation and planning system) modelinin uygulaması. Mühendislik Dergisi, 7(2), 271-277.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. GeoData Uygulaması. http://geodata.ormansu.gov.tr/, (05.04.2019).
 • Çetinkaya, O. (1993). Van Gölü Havzası Su Kaynakları ve Balıkçılık Potansilyeli. Doğu Anadolu Bölgesi I. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran 1993, Erzurum, 71-83.
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su İşleri Genel Müdürlüğü (2016). İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Proje Nihai Raporu-Ek 27. http://iklim.ormansu.gov.tr/, (08.04.2019).
 • Elp, M., Şen, F., Çetinkaya, O. (2006). "Van Gölü Havzası Su Kaynaklarında Yaşayan Balık Populasyonlarının Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23, 407-412.
 • Kuzay, M. (2019). 1901-2015 Yılları Arasında Türkiye'de Standart Yağış İndeksi'ne Göre Trend Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • McKee, T. B., Doesken, N. J., Kleist, J. (1995). Drought Monitoring With Multiple Time Scales. American Meteorological Society Proceedings of 9th. Conference on Applied Climatology, 15-20 Ocak 1995, Dallas, 233-236.
 • McKee, T. B., Doesken, N. J., Kleist, J. (1993). The Relationship Of Drought Frequency And Duration To Time Scales. American Meteorological Society 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 Ocak 1993, Anaheim, California, 179-186.
 • World Meteorological Organization (2012). Standardized Precipitation Index User Guide. https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=13682#.XcgWV1czbIU, (11.04.2019).
 • Theil, H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression. I. Proc. Kon. Ned. Akad. v. Wetensch, (A53), 386-392.
 • Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s. Journal of the American Statistical Association 63, 1379-1389.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6205-4819
Yazar: Mustafa KUZAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1875-8042
Yazar: Mustafa TOMBUL
Kurum: Eskişehir Teknik Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 8 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

APA KUZAY, M , TOMBUL, M . (2020). Akarçay Havzası ve Van Gölü Havzası için 1901-2015 Yılları Arasında Standart Yağış İndeksi’ne (SPI) Göre Trend Analizi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (100. Yıl Özel Sayı) , 51-61 . DOI: 10.35193/bseufbd.645316