Bu çalışmada temel kuantum analiz bilgileri kullanılarak, kuantum diferansiyel denklemini tam yapan koşullar ile klasik diferansiyel denklemini tam yapan koşulların aynı olduğu gösterilmiştir. Ardından anlatılanlarla ilgili bir örnek çözülmüştür.
Kuantum analiz, Tam diferansiyel denklem, Kuantum Tam Diferansiyel Denklem
  • [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_calculus. Erişim Tarihi:26.02.2019
  • [2] Ciavarella, A. 2016. What Is q-Calculus? Course Hero, 1-6 pages.
  • [3] Kac, V., Cheung, P. 2002. Quantum Calculus. 1.Baskı, Springer-Verlag, New York.
  • [4] Mısır, Z. 2019. Kuantum Analiz ve Uygulamaları. Y.Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Bölümü.
Birincil Dil tr
Konular Temel Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4849-9141
Yazar: Zülal MISIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2019
Kabul Tarihi : 6 Mart 2020
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

APA MISIR, Z . (2020). Kuantum Tam Diferansiyel ve Uygulaması. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (100. Yıl Özel Sayı) , 344-352 . DOI: 10.35193/bseufbd.645342