Doğadan Toplanan Koeleria cristata (L.) Pers. Genotiplerinde Morfolojik Faklılıkların Belirlemesi, Bu makale Zahide Levent adlı kişinin Yüksek Lisans Tezinin Bir Parçasıdır.

Zahide LEVENT [1] , Mehmet Ali AVCI [2]


Çalışmada, doğadan toplanmış olan Koeleria cristata (L.) Pers. genotiplerin de yeşil alan ve yem bitkisi olarak kullanılabilirlik bakımından bazı tarımsal özellikler belirlenmiştir. Bu özellikler doğrultusunda üstün olan genotipler seçilmiştir. Seçilen genotipler, 113O919 no’lu TÜBİTAK projesi kapsamında Koeleria cristata L. türüne ait 50 adet genotipdir. Elde edilen veriler değerlendirilerek genotiplerin mera ve yem bitkileri tarımında, ayrıca yeşil alan tesisinde kullanılabilme potansiyelleri araştırılarak ıslah çalışmaları için temel verileri belli olan genetik materyaller kazandırılmıştır. Bu bitkilerde çim ve yem bitkisi olmak üzere iki amaca yönelik bitkisel ve tarımsal özellikler incelenmiştir. Gözlem ve ölçümler 2016 yılında yapılmıştır. Çalışmada yapılan gözlem ve ölçümler; Çim kalitesi (1-9 skalası), Mevsimsel Renk Değişimi (1-9 skalası), Yaprak Dokusu (1-9 skalası), Yoğunluk (1-9 skalası), Salkım Oluşturma Eğilimi (1-9 skalası), Sonbaharda Büyüme Şekli (1-9 skalası), Bitki Boyu (cm), Bitki Çapı (cm), Yaprak Eni (cm), Yaprak Boyu (cm), Yaprak alanı (cm²), Yeşil ot verimi (1-9 skalası), İlkbaharda Yeniden Büyüme Zamanı (1-9 skalası), Salkım Boyu (cm), Son Boğum Uzunluğu (cm), Bitki Başına Tohum Verimi (g/bitki), 1000 Tohum Ağırlığı (g) özelliklerinin verileri alınmıştır. Bu özellikler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile belirlenmiştir
Islah, Koeleria, Morfolojik Özellikler, Seçme
  • [1] Avcıoğlu, R., 1997, Çim Tekniği, Yeşil alanların ekimi, dikimi ve bakımı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova-İzmir
  • [2] Büyükburç, U., 1983, Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Özellikleri ve Islah Olanakları, Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü. Yayın (80).
  • [3] Budak, Ü. ve Yilmaz, O., 2003, Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsünün Endemik Bitkileri
  • [4] Davis, P. H., 1985, Flora of Turkeyand East Aegean Islands, Vol: 10 (Gramineae), Edinburg
  • [5] Karagüzel, O., 2007, Çim ve Yerörtücü Bitkiler Ders Notu, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya
  • [6] Kuşvuran, A. ve Tansı, V., 2013, Çukurova Koşullarında Bazı Serin Mevsim Çim Bitkisi Tür ve Karışımlarının Çimlenme Süreleri ve Kaplama Hızlarının Belirlenmesi, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 55, 63, 2013
  • [7] Şehirali, S., Özgen, M., Karagöz, A., Sürek, M., Adak, S., Güvenç, İ., Tan, A., Burak, M., Kaymak, H. ve Kenar, D., 2005, Bitki genetik kaynaklarının korunma ve kullanımı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi, 1, 253-273.
  • [8] Tamkoç, A., Avcı, M.A. ve Özköse, A., , 2009, Doğal florada bulunan çok yıllık çim (Lolium perenne L.) genotiplerinin toplanması ve ıslah amaçlı kullanılması. 106O159 nolu TUBİTAK Projesi Kesin Sonuç Raporu
  • [9] Tamkoç, A., Avcı, M.A. ve Özköse, A., 2013, Doğal Floradan Toplanarak Bazı Bitkisel ÖzellikleriBelirlenmiş Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Genotiplerinin Sentetik Çeşit Islahı YöntemiyleGeliştirilmesi, 110O312 nolu TUBİTAK Projesi Kesin Sonuç Raporu
  • [10] Yazgan, E., 1991, Çim alanların peyzaj mimarlığı yönünden önemi. Çağdaş Yaşamda Çim Alanları Semineri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Peyzaj Sanat Dergisi Yayınları No:1 Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Zahide LEVENT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Selçuk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-2345-6789
Yazar: Mehmet Ali AVCI
Kurum: Selçuk Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 31 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 23 Mart 2020

APA LEVENT, Z , AVCI, M . (2020). Doğadan Toplanan Koeleria cristata (L.) Pers. Genotiplerinde Morfolojik Faklılıkların Belirlemesi, Bu makale Zahide Levent adlı kişinin Yüksek Lisans Tezinin Bir Parçasıdır.. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 7 (100. Yıl Özel Sayı) , 78-86 . DOI: 10.35193/bseufbd.659997