Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |


MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Aralık 2019  sayısı için sosyal bilimler alanındaki makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2019 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2548-088X | e-ISSN 2548-088X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi |
Kapak Resmi


MAKALE ÇAĞRISI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin Aralık 2019  sayısı için sosyal bilimler alanındaki makale ve kitap tanıtım/inceleme çalışmalarınızı 31 Ekim 2019 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/bseusbed üzerinden gönderebilirsiniz. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmış sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmalar kabul edilecektir.

UYARI!!!

Dergimize göndereceğiniz yazılarınızda YAZAR REHBERİ esas alınmalıdır. Yapılan ön kontrol aşamasında gönderi dosyasında yazar rehberimize uyulmadığı tespit edilen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

* Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Konularının Anlatılmasında Sözlü Tarih Methodunun Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 1 - 20
  Barış METİN , Mücahid ÖZ
 2. Cezalandırma Konusunda Faydacı Teori ve Kefaret Teorisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 21 - 31
  Burcu ENİS
 3. THE RELATIONSHIP AMONG ORGANIZATIONAL COMMUNICATION, JOB SATISFACTION, INDIVIDUAL PERFORMANCE AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN DIFFERENT CULTURES
  Sayfalar 32 - 54
  Murat ÖZPEHLİVAN
 4. 20. Yüzyıl Batı Ve İslam Düşüncesinde Sosyal Adalet Yaklaşımı
  Sayfalar 55 - 77
  Osman Erdal ŞAHİN
 5. Suriye Coğrafyasında 1919 - 1921 Döneminde Siyasal Ve Sosyal Olaylar Ve Türkiye - Fransa İlişkileri
  Sayfalar 78 - 112
  Mustafa Yahya METİNTAŞ
 6. Bilecik İlinde Tarımsal Üretimin Önündeki Engeller Ve Yapılması Gerekenler Üzerine İçerik Analizi
  Sayfalar 113 - 130
  Mehmet LAÇİN
 7. Çalışanların İş Tatmini Algıları İle İş Motivasyonu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 131 - 148
  Ertuğrul KÖSE
 8. Ekonomik Büyüme İle Üretim Faktörleri Arasında Ekonometrik Bir Analiz: Türkiye Örneği (1980-2016)
  Sayfalar 149 - 166
  Jiyan KILIÇ , İlkay DİLBER
 9. İklim, Coğrafi Konum, Yer Şekilleri Ve Denizlerin Siyasi Coğrafya Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 167 - 185
  Mustafa KARNIBÜYÜK
 10. Lojistik 4.0 Kavramına Genel Bir Bakış: Geçmişten Bugüne Gelişim ve Değişimi
  Sayfalar 186 - 200
  Ümit YILMAZ , Bülent DUMAN
 11. Makedonya Cumhuriyeti'nde Barış ve Güvenlik Meseleleri
  Sayfalar 201 - 246
  Fatih DEMİRCİOĞLU
 12. Petrol Fiyat Değişimlerinin BİST Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisinin Analizi
  Sayfalar 247 - 265
  Aziza SYZDYKOVA ORALBAYKIZI
 13. Asymmetric Effect Of Oil Prices On Economic Growth: Evidence From Turkey
  Sayfalar 266 - 279
  Muhammed BENLİ , Halil ALTINTAŞ , Muhittin KAPLAN
 14. Otonom Silah Sistemlerinin Uluslararası Silah Hukuku Ve Politiği Açısından Sorunsal Meseleleri
  Sayfalar 280 - 292
  Bülent YAZICI
 15. Proje Yönetimi Bilgi Alanları İle Özgün Bir Projenin Geliştirilmesi: E-Okuma Takvimi
  Sayfalar 293 - 313
  ÖMER UYSAL
 16. Reklamcılık Literatüründe Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması: Lisansüstü Tezler ve Makaleler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
  Sayfalar 314 - 334
  Cihan BECAN
 17. Sakarya’daki Iraklı ve Suriyelilerin Göç Süreçleri, Bütünleşme ve Gelecek Beklentileri
  Sayfalar 335 - 353
  Volkan YALÇIN
 18. Tek Maddeli Narsisizm Ölçeği’nin Kısıtları ve Eleştirileri
  Sayfalar 354 - 370
  Emrah ÖZSOY
 19. Uzaktan Öğrenenlerin Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 371 - 384
  İlker USTA
 20. Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 385 - 402
  Sevde YÜCEL , Necati ÇİFTÇİ
 21. Ütopik Sosyalizmde Yönetim Anlayışı
  Sayfalar 403 - 417
  Harun BİÇAKCI
 22. Yeni Kamu Hizmeti Düşüncesi: Değişen Kamu Hizmeti Anlayışı
  Sayfalar 418 - 439
  Selçuk DENEK
 23. Tragic Downfall of Promising Psychologist Dick Diver
  Sayfalar 440 - 447
  Abdullah KODAL
 24. CAD Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables
  Sayfalar 448 - 461
  Hacı Ahmet KARADAŞ , Esengül SALİHOĞLU , Şerife Merve KOŞAROĞLU
 25. Aşk Artık Burada Oturmuyor - Nazlı ERAY, İkinci Baskı, Doğan Kitap, İSTANBUL, 2013, 143 sayfa. (Kitap İncelemesi)
  Sayfalar 462 - 464
  Arzu ÖZYÖN
Hakem Rehberi

    Hakem Değerlendirme Süreci; Örnek Anlatım


Dergimizi Takip Edin
Creative Commons (CC)

İlgili resim