ISSN: 2548-088X
e-ISSN: 2548-088X
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kapak Resmi
       

  • Dergimiz 2023 yılından itibaren Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki defa yayınlanacaktır. Ayrıca yeni yayın politikamız gereğince bir sayıda en fazla 10 makale yayınlanacak olup makalelerin yayınlanma sırası makale kabul tarihine göre planlanacaktır. İlgili periyodda kabul edilen makale sayısının 10'un üzerinde olması durumunda bu makaleler sonraki sayı(lar)da yayın sürecine alınacaktır. 
  • Başvurulan makale çalışmasına ait Benzerlik Tespit Programından (ITHENTICATE) alınmış (%20 benzerlik oranını aşmayan ve tek bir kaynaktan %5 benzerlik oranını aşmayan) benzerlik raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, ve yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) ek dosya olarak yüklenmelidir. Dergimize göndereceğiniz makale çalışmalarınızda Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
  • Yapılacak olan ön değerlendirme aşamasında yazım kurallarına uymadığı tespit edilen, başvuru ekranında özet/abstract gibi makale künye bilgileri tam girilmemiş olan, intihal raporu, telif hakkı ve yazar sözleşmesi, yayın etiği beyanı (etik kurul izni gerektiren makaleler için) imzalanmamış veya yüklenmemiş olan, %20'den fazla benzerlik oranına sahip çalışmalar ile dergipark haricinde posta, e-mail vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Bildirilerden türetilen makaleler makale ilk sayfasında mutlaka belirtilmelidir.

Makale Gönderim ve Yazar Telif Hakkı Sözleşmesi

Türkçe Makaleler için Makale Gönderim Şablonu ve Yazar rehberi

İngilizce Makaleler için Makale Gönderim Şablonu ve Yazar Rehberi

Derginin Yeni Adı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Arşiv (2020-...)

Derginin Eski Adı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Arşiv (2016-2019)

Creative Commons (CC)

1280px-Cc-by-nc_icon.svg.png