Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Overview on Vascular Surgery

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 365 - 369, 01.09.2022
https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1076552

Öz

In this study, it was aimed to examine the literature on vascular surgery. In the study, bibliometric analysis method, one of the document research methods, was used. The Web of Science (WOS) database, which is one of the bibliometric databases, was evaluated using key words. English was chosen as the search language. The publications were found by typing 'vascular surgery' in the search bar section. Only research articles were evaluated. The publications were evaluated in detail according to their distribution by years, countries, institutions, journals in which they were published, and institutions providing financial support. 67,166 publications were reached. Since only research articles constituted a sample of the research, 55508 research articles were examined in detail. The first publication was published in 1970. While fewer than 1000 articles were published annually before 1990, an increase was observed in 1991, and since 1998, the number of publications has been above 1000 articles per year. The dominant language of the publications was English (92,828%). 19,995 of them (36%) were published as open access. The most publications were from Harvard University (n = 1556, 2.8002%). Germany, Japan, China, England, Italy, France, Canada, the Netherlands, and Türkiye were the other 9 countries with the highest number of publications. The United States (USA) Department of Health and Human Services (n = 2949, 5.311) was the institution that provided the most financial support. Research on vascular surgery, which is one of the most important topics in cardiovascular surgery worldwide, needs to be increased globally, especially in developing countries.

Kaynakça

 • Akyüz HÖ, Alkan S, Gökçe ON. 2022. Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods. Iberoam J Med, 4(1):18-23. doi: 10.53986/ibjm.2022.0004.
 • Alkan Çeviker S, Yılmaz M, Uyar C, Dindar Demiray EK. 2021. Bibliometric analysis of scientific research on Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. D J Med Sci, 7(2): 97-102.
 • Alkan S, Dindar Demiray EK, Yıldız E, Özlü C. 2021. Analysis of scientific publications on acinetobacter bacteremia in Web of Science. Infect Dis Clin Microbiol, 1: 39-44.
 • Antoniou GA, Antoniou SA, Georgakarakos EI, Sfyroeras GS, Georgiadis GS. 2015. Bibliometric analysis of factors predicting increased citations in the vascular and endovascular literature. Annals Vasc Surg, 29(2), 286–292.
 • Chau M, Ramedani S, King T, Aziz F. 2021. Presence of social media mentions for vascular surgery publications is associated with an increased number of literature citations. J Vasc Surg, 73(3), 1096–1103. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.09.029
 • Dindar Demiray EK, Durğun M, Alkan S. 2021. Examination of thesis on aspergillosis: A Turkish sample. D J Med Sci, 7(2): 103-106.
 • Dindar Demiray EK, Oğuz Mızrakçı S, Alkan S. 2021. Analysis of publications on Acinetobacter: A Scopus database search study. J Clin Med Kaz, 18(5): 44-48.
 • Eidt JF. 2019. Vascular surgery: taking the next steps toward autonomy. Semin Vasc Surg, 32(1-2): 14–17.
 • Küçük U, Alkan S, Uyar C. 2021. Bibliometric analysis of infective endocarditis. Iberoam J Med, 3(4): 350-355.
 • Mızrakçı S, Dindar Demiray EK, Öntürk Akyüz H. 2021. Bruselloz konulu yayınların global analizi ve türkiye’den yapılan yayınlarla karşılaştırılması. J Biotec Strat Health Res, 5(3): 229-235.
 • Ozaki CK, Perler BA, Mitchell ME, Gahtan V. 2019. The role of the Vascular Surgery Board in surgical education. Seminars Vasc Surg, 32(1-2), 5–10.
 • Öntürk H, Dindar Demiray EK, Alkan S. 2021. Network analysis of nursing publications in the COVID 19 era. J Clin Med Kaz, 18(4): 27-31.
 • Özlü A. 2021. Miyofisal ağrı sendromu konulu yayınların analizi. Inter Anatolia Acad Online J Health Sci, 7 (3): 65-78.
 • Özlü A. 2022. Bibliometric analysis of publications on pulmonary rehabilitation. BSJ Health Sci, 5(2): 219-225.
 • Özlü C. 2021. Bibliometric evaluation based on Scopus database: a global analysis of publications on myelodysplastic syndrome and evaluation of publications from Turkey. Biotech Strateg Health Res, 5(2): 125-131. doi: 10.34084/bshr.948974.
 • Öztürk G. 2022. Toraks cerrahisi konusundaki yayınların global analizi ve Türkiye’nin katkısı. TOGÜ Sağlık Bilim Derg, 2(1): 39-50.
 • URL1. European journal of vascular and endovascular surgery. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Journal_of_Vascular_and_Endovascular_Surgery (erişim tarihi: 15 Ocak 2022).
 • Yıldız E. 2022. Türkiye’de gebelik ve anestezi konulu yayınların bibliyometrik analizi. BSJ Health Sci, 5 (1): 50-55. doi: 10.19127/bshealthscience.996582.

Vasküler Cerrahiye Genel Bakış

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3, 365 - 369, 01.09.2022
https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1076552

Öz

Bu çalışmada vasküler cerrahi konulu literatürün incelenmesi amaçlandı. Çalışmada dokuman araştırma yöntemlerinden bibliyometrik analiz metodu kullanıldı. Bibliyometrik veri tabanlarından olan Web of Science (WOS) veri tabanı anahtar kelimeler kullanılarak değerlendirme yapıldı. Arama dili olarak İngilizce tercih edildi. Arama çubuğu kısmında‘vascular surgery’ yazılarak yayınlara ulaşıldı. Sadece araştırma makaleleri değerlendirildi. Yayınlar yıllara göre dağılım, ülke, kurum, yayınlandıkları dergi, finansal destek sağlayan kuruluşlara göre ayrıntılı olarak değerlendirildi. 67166 yayına ulaşıldı. Sadece araştırma makaleleri araştırmanın örneklemini oluşturduğundan 55508’i araştırma makalesi ayrıntılı olarak incelendi. İlk yayın 1970 yılında yayınlanmıştı. 1990 yılı öncesi yıllık 1000 makaleden az yayın tespit edilirken, 1991 yılında artış gözlenmiş, 1998 yılından itibaren yıllık 1000 makalenin üstünde yayın sayısına rastlanmıştır. Yayınların hâkim yazı dili İngilizce idi (%92,828). 19,995 tanesi (%36) açık erişim (open access) olarak yayınlanmıştı. En fazla yayın Harvard Üniversitesi’nden yayınlanmıştı (n=1556, %2,8002).171 ülkeden makale olup, en fazla yayın Amerika Birleşik Devletleri (n=16612, %29,9) menşeyli yazarlar tarafından yayınlanmıştı. Almanya, Japonya, Çin, İngiltere, İtalya, Fransa, Kanada, Hollanda ve Türkiye ise en fazla yayını bulunan diğer 9 ülke idi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık Bakanlığı İnsan Hizmetleri (n=2949, % 5,311) en fazla finansal destek sağlayan kurumdu. Dünya genelinde kardiyovasküler cerrahide en önemli konu başlıklarından olan vasküler cerrahi konusundaki araştırmaların global olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde arttırılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Akyüz HÖ, Alkan S, Gökçe ON. 2022. Overview on pressure ulcers studies based on bibliometric methods. Iberoam J Med, 4(1):18-23. doi: 10.53986/ibjm.2022.0004.
 • Alkan Çeviker S, Yılmaz M, Uyar C, Dindar Demiray EK. 2021. Bibliometric analysis of scientific research on Crimean-Congo hemorrhagic fever in Turkey. D J Med Sci, 7(2): 97-102.
 • Alkan S, Dindar Demiray EK, Yıldız E, Özlü C. 2021. Analysis of scientific publications on acinetobacter bacteremia in Web of Science. Infect Dis Clin Microbiol, 1: 39-44.
 • Antoniou GA, Antoniou SA, Georgakarakos EI, Sfyroeras GS, Georgiadis GS. 2015. Bibliometric analysis of factors predicting increased citations in the vascular and endovascular literature. Annals Vasc Surg, 29(2), 286–292.
 • Chau M, Ramedani S, King T, Aziz F. 2021. Presence of social media mentions for vascular surgery publications is associated with an increased number of literature citations. J Vasc Surg, 73(3), 1096–1103. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2020.09.029
 • Dindar Demiray EK, Durğun M, Alkan S. 2021. Examination of thesis on aspergillosis: A Turkish sample. D J Med Sci, 7(2): 103-106.
 • Dindar Demiray EK, Oğuz Mızrakçı S, Alkan S. 2021. Analysis of publications on Acinetobacter: A Scopus database search study. J Clin Med Kaz, 18(5): 44-48.
 • Eidt JF. 2019. Vascular surgery: taking the next steps toward autonomy. Semin Vasc Surg, 32(1-2): 14–17.
 • Küçük U, Alkan S, Uyar C. 2021. Bibliometric analysis of infective endocarditis. Iberoam J Med, 3(4): 350-355.
 • Mızrakçı S, Dindar Demiray EK, Öntürk Akyüz H. 2021. Bruselloz konulu yayınların global analizi ve türkiye’den yapılan yayınlarla karşılaştırılması. J Biotec Strat Health Res, 5(3): 229-235.
 • Ozaki CK, Perler BA, Mitchell ME, Gahtan V. 2019. The role of the Vascular Surgery Board in surgical education. Seminars Vasc Surg, 32(1-2), 5–10.
 • Öntürk H, Dindar Demiray EK, Alkan S. 2021. Network analysis of nursing publications in the COVID 19 era. J Clin Med Kaz, 18(4): 27-31.
 • Özlü A. 2021. Miyofisal ağrı sendromu konulu yayınların analizi. Inter Anatolia Acad Online J Health Sci, 7 (3): 65-78.
 • Özlü A. 2022. Bibliometric analysis of publications on pulmonary rehabilitation. BSJ Health Sci, 5(2): 219-225.
 • Özlü C. 2021. Bibliometric evaluation based on Scopus database: a global analysis of publications on myelodysplastic syndrome and evaluation of publications from Turkey. Biotech Strateg Health Res, 5(2): 125-131. doi: 10.34084/bshr.948974.
 • Öztürk G. 2022. Toraks cerrahisi konusundaki yayınların global analizi ve Türkiye’nin katkısı. TOGÜ Sağlık Bilim Derg, 2(1): 39-50.
 • URL1. European journal of vascular and endovascular surgery. https://en.wikipedia.org/wiki/European_Journal_of_Vascular_and_Endovascular_Surgery (erişim tarihi: 15 Ocak 2022).
 • Yıldız E. 2022. Türkiye’de gebelik ve anestezi konulu yayınların bibliyometrik analizi. BSJ Health Sci, 5 (1): 50-55. doi: 10.19127/bshealthscience.996582.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serpil ŞAHİN> (Sorumlu Yazar)
CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0001-8158-4594
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bshealthscience1076552, journal = {Black Sea Journal of Health Science}, eissn = {2619-9041}, address = {bsjhealthsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Cem TIRINK}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {365 - 369}, doi = {10.19127/bshealthscience.1076552}, title = {Vasküler Cerrahiye Genel Bakış}, key = {cite}, author = {Şahin, Serpil} }
APA Şahin, S. (2022). Vasküler Cerrahiye Genel Bakış . Black Sea Journal of Health Science , 5 (3) , 365-369 . DOI: 10.19127/bshealthscience.1076552
MLA Şahin, S. "Vasküler Cerrahiye Genel Bakış" . Black Sea Journal of Health Science 5 (2022 ): 365-369 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshealthscience/issue/68048/1076552>
Chicago Şahin, S. "Vasküler Cerrahiye Genel Bakış". Black Sea Journal of Health Science 5 (2022 ): 365-369
RIS TY - JOUR T1 - Vasküler Cerrahiye Genel Bakış AU - SerpilŞahin Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.19127/bshealthscience.1076552 DO - 10.19127/bshealthscience.1076552 T2 - Black Sea Journal of Health Science JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 369 VL - 5 IS - 3 SN - -2619-9041 M3 - doi: 10.19127/bshealthscience.1076552 UR - https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1076552 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Health Science Vasküler Cerrahiye Genel Bakış %A Serpil Şahin %T Vasküler Cerrahiye Genel Bakış %D 2022 %J Black Sea Journal of Health Science %P -2619-9041 %V 5 %N 3 %R doi: 10.19127/bshealthscience.1076552 %U 10.19127/bshealthscience.1076552
ISNAD Şahin, Serpil . "Vasküler Cerrahiye Genel Bakış". Black Sea Journal of Health Science 5 / 3 (Eylül 2022): 365-369 . https://doi.org/10.19127/bshealthscience.1076552
AMA Şahin S. Vasküler Cerrahiye Genel Bakış. BSJ Health Sci.. 2022; 5(3): 365-369.
Vancouver Şahin S. Vasküler Cerrahiye Genel Bakış. Black Sea Journal of Health Science. 2022; 5(3): 365-369.
IEEE S. Şahin , "Vasküler Cerrahiye Genel Bakış", Black Sea Journal of Health Science, c. 5, sayı. 3, ss. 365-369, Eyl. 2022, doi:10.19127/bshealthscience.1076552