Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 174 - 181 2018-12-21

Evolvotion of the Planned Education Programme Given to the Mothers of the Puerpera School Named “Healty Generations by the Concious Mothers”
Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”

Saadet Pekuslu Sanar [1] , Hülya Demirci [2]


Our study is started with an educational programme named as ‘Healthy Generations by the Concious  Mothers’’  and performed in Manisa Turgutlu States Hospital,  and quantification of the programmes  efficacy as a randomized controlled study.

 Research is performed with the 140 puerperas which gave birth in Manisa Turgutlu States Hospital and whom  accepted to be within our study. The datas are collected  with the descriptive characteristics forms, “Patients readiness for discharge and new birth given mother forms”  . 

The datas were evaluated with  SPSS 15.0 stastistical programme. The analyses were made  as percentages, mean values, independent samples t test and Ki Square tests.

 The intervention groups ‘New birth given mother forms and patients readiness for discharge forms’ scores are 171.44±6.65,inspect the control groups were146.37±15.46 which was found to be statistically significant (p=0.00).

 

Bu çalışma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere” adıyla başlatılan lohusalık okulunda annelere verilen eğitimin  etkinliğini ölçmek amacıyla yapılmış randomize kontrollü deneysel bir araştırmadır.

 Araştırma, Manisa Turgutlu Devlet Hastanesinde doğum yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 140 lohusa ile yapılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı Özellikler Formu ve Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk ve Yeni Doğum Yapmış Anne Formu kullanılarak toplanmıştır.

 Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, Ki-Kare Testi ve Bağımsız iki Grup t Testi kullanılmıştır.

 Araştırmaya katılan lohusaların deney gurubunun  “Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu” toplam puanı 171.44±6.65, kontrol gurubunun toplam puanı 146.37±15.46 olarak bulunmuştur, bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.00).  

 

 • KAYNAKLAR
 • 1.Akın, Belgin ve Şahingeri, Müşerref (2010), “Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu’nun Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 13, No. 1, sayfa: 7-14.
 • 2. Albers LL. Health problems after childbirth. J Midwifery&Womens Health. 2000;45(1):55-7.
 • 3. Altuntuğ, Kamile (2011), “Gebe Kadınlara Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazır Oluşluk ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kayseri.
 • 4. Altuntuğ, Kamile ve Acar, Ali (2011), “Doğum Sonu Dönemde Primipar Anne ve Ebe/Hemşirelerin Eğitim Önceliklerinin Karşılaştırılması”, Sted, Cilt 20, No. 4, sayfa: 163-168.
 • 5. Altuntuğ, Kamile.-Kızılırmak, Aynur.-Kartal, Bahtışen.-Başer, Mürüvvet (2010), “Vajinal Doğumlarda Perine Travmasının Önlenmesinde Perine Masajının Etkisi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt 13, No. 3, sayfa: 62-65.
 • 6. Atıcı İ, Gözüm S. Postpartum erken taburculukta lohusalara verilen sağlık eğitiminin postpartum problemler ve anksiyete üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001;8(2):77-91.
 • 7. Ege, Emel.-Akın, Belgin.-Altuntuğ, Kamile.-Arıöz, Ayten.-Koçoğlu, Deniz (2009), “Spontan Preterm Doğum Sıklığı ve İlişkili Faktörler”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, (TJOD Derg), Cilt 6, No. 3, sayfa: 197-205.
 • 8. Ege, Emel.-Akın, Belgin.-Altuntuğ, Kamile.-Benli, Saniye.-Arıöz, Ayten (2008), “Prevalence of Urinary İncontinence in the 12-Month Postpartum Period and Related Risk Factors in Turkey”, Urol Int., Cilt 80, No. 4, pp. 355-361.
 • 9. Ege, Emel.-Akın, Belgin.-Altuntuğ, Kamile.-Kal, HE, Bıçakcı H (2011), “Kürtaj Polikliniğine Başvuran Kadınların Acil Kontrasepsiyon Bilgi ve Uygulamaları”, Genel Tıp Dergisi, Cilt 21, No. 1, sayfa: 5-10.
 • 10. Gökçe Ö. Adölesan gebelikler. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi. 2000; 9(4): 139.
 • 11. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2014), “2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye.
 • 12. Littleton LY, Engebreston JC. Maternity Nursing Care. 5. Baskı. Clifton Park, NY. Thomson/Delmar Learning. 2004;617-91.
 • 13. Nahcivan, Nursen (2014), “Nicel Araştırma Tasarımları”, içinde, Hemşirelikte Araştırma, Semra Erdoğan, Nursen Nahcivan, Nihal Esin (Eds.), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, sayfa: 112-113.
 • 14. Sis Çelik, Aslı.-Türkoğlu, Nihan.-Pasinlioğlu, Türkan (2014), “Annelerin Doğum Sonu Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenmesi”, Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, Cilt 3, No. 2, sayfa: 1-7.
 • 15. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 8. Baskı. Ankara. Sistem Ofset Matbaacılık. 2012;275-94.
 • 16. Weiss, Marianne E.-Ryan, Polly.-Lokken, Lisa (2006), “Validity and Reliability of the Perceived Readiness for Discharge After Birth Scale”. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs, Vol 35, No. 1, pp. 34-45.
 • 17. TNSA 2013, Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2013.
 • 18. WHO (2003) What is the efficacy/effectiveness of antenatal care and the financial and organizational implications www. euro. who.int/Document/E82996.pdf.(14.10.2015).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7142-0641
Yazar: Saadet Pekuslu Sanar (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA TURGUTLU DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya Demirci

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { bshr472070, journal = {Journal of Biotechnology and Strategic Health Research}, issn = {}, eissn = {2587-1641}, address = {}, publisher = {Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {174 - 181}, doi = {}, title = {Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”}, key = {cite}, author = {Pekuslu Sanar, Saadet and Demirci, Hülya} }
APA Pekuslu Sanar, S , Demirci, H . (2018). Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research , 2 (3) , 174-181 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr/issue/41403/472070
MLA Pekuslu Sanar, S , Demirci, H . "Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 (2018 ): 174-181 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bshr/issue/41403/472070>
Chicago Pekuslu Sanar, S , Demirci, H . "Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 (2018 ): 174-181
RIS TY - JOUR T1 - Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere” AU - Saadet Pekuslu Sanar , Hülya Demirci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Journal of Biotechnology and Strategic Health Research JF - Journal JO - JOR SP - 174 EP - 181 VL - 2 IS - 3 SN - -2587-1641 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere” %A Saadet Pekuslu Sanar , Hülya Demirci %T Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere” %D 2018 %J Journal of Biotechnology and Strategic Health Research %P -2587-1641 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Pekuslu Sanar, Saadet , Demirci, Hülya . "Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”". Journal of Biotechnology and Strategic Health Research 2 / 3 (Aralık 2018): 174-181 .
AMA Pekuslu Sanar S , Demirci H . Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”. J Biotechinol & Strategic Health Res. 2018; 2(3): 174-181.
Vancouver Pekuslu Sanar S , Demirci H . Lohusa Okulunda Annelere Verilen Planlı Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: “Bilinçli Annelerden Sağlıklı Nesillere”. Journal of Biotechnology and Strategic Health Research. 2018; 2(3): 181-174.