Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 5, 1 - 18, 31.05.2018

Öz

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde; dünya, ekonomik darboğazın içine düşmüş,  siyasal çalkantılar ve parasal istikrarsızlıklarla sarsılmıştır. Savaş sonrası dünya yoksullukla mücadele için arayışlara başlamıştır. Dönemin hükümetleri, savaş sonrası yerle bir olmuş ekonomilerini yeniden inşa edip sağlamlaştırabilmek adına çareler aramaya koyulmuşlardı. Bretton Woods (BW) kurumları, tüm bu olumsuz koşullar söz konusu iken kurulmuş ve gezegenin sakinleri için yeni bir umut ışığı olarak görülmüştür. Çalışmada, Bretton Woods kurumlarının oluşumundan önceki dönemlerin koşullarına, süreçte yaşanan gelişmelere ve dünya genelindeki finansal yapıya değinildikten sonra, yirminci yüzyılın ortalarındaki gelişmelerle Bretton Woods konferansında oluşturulan ve günümüzde halen işlevselliğini koruyan uluslararası finansal kuruluşların ortaya çıkışından 1990’lı yılara kadar geçen döneme ilişkin bilgilere yer verilecektir. Çalışmanın sonucunda Bretton Woods kurumlarının geçirdiği dönüşüm ve finansal sisteme etkileri ortaya konulmuştur.   

Kaynakça

 • Boughton, James M.: The Silent Revolution: The International Monetary Fund, 1979–1989, (International Monetary Fund Publications: Washington, D.C., 2001)
 • Buluttekin, Mehmet Burak: 19.Yüzyılda İstanbul’daki Finansal Sistemin Ahkâm Defterleri Çerçevesinde Hukuki ve Ekonomik Analizi, Doktora Tezi, (İstanbul, 2012)
 • Demir, Gülten: ‘Küreselleşme Üzerine’, Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, 56/1, (Ankara, 2001), 73-104
 • Dinçer, Gönül & Çakmak, Umut: ‘GATS Çerçevesinde Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu Üzerine Bir Değerlendirme’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 63-4, (2008), 135-154
 • Gençosmanoğlu, Ömer Tarık: Uluslararası Ticarette Tarife Dışı Engeller ve Kullanım Kısıtları: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, (Ankara, 2014)
 • Helleiner, Eric: ‘The Latin American Origins of Bretton Woods’, prepared for panel The International Political Economy of Raúl Prebisch, for the FLACSO-ISA conference in Buenos Aires, Argentina from July 23-27, (2014)
 • Helleiner, Eric: The Contemporary Reform of Global Financial Governance: Implications of and Lessons from the Past, G-24 Discussion Paper Series, No. 55, (April 2009)
 • Irwin, Douglas A. & Mavroidis, Petros C. & Sykes, Alan O.: The Genesis of the GATT, (2008)
 • Kazgan, Gülten: ‘Dünden Bugüne Küreselleşmenin Ekonomik Temelleri’, Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi, Editör: Haluk Erlat, (Türkiye Ekonomi Kurumu: 2005)
 • Koçtürk, O. Murat & Kocaefe, Aslıhan: ‘Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türk Dış Ticareti Üzerine Etkileri’, Tarım Ekonomisi Dergisi; 20/2, (2014), sf. 65-77
 • Obstfeld, Maurice & Taylor, Alan M.: ‘Globalization and Capital Markets’, Globalization in Historical Perspective, Editors: Michael D. Bordo, Alan M. Taylor, Jeffrey G. Williamson, (University of Chicago Press: Chicago, 2003), sf. 121-187
 • Oğuz, Binhan: Uluslararası Ticarette Korumacılığın Kaldırılmasının İç ve Dış Piyasalarda Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri, (İstanbul Ticaret Odası: İstanbul, 2004)
 • Ongun, M. Tuba: ‘1980’lerden Küresel Krize Dünya Ekonomisi’, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Özel Sayı, (2012), sf. 39-76
 • Ongun, M. Tuba: ‘Finansal Globalleşme’, Ekonomik Yaklaşım, 4/9, (1993), sf. 35-46
 • Orhan, Osman Zekayi & Güllü, İlhan: ‘Dünya Ticaret Örgütünün Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Yönündeki Çabaları ve İktisadi Kalkınma’, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 25- l/2, (2008), sf. 209-224
 • Pruthi, Partin: ‘Financial Regulation in Ancient Greece and Ancient Rome’, Professor Bernard J. Hibbitts Ancient Law Seminar, December 14, (2015)
 • Rodrik, Dani: Is Global Equality The Enemy Of National Equality?, John F. Kennedy School Of Government, (Harvard University: Cambridge, 2017)
 • Rodrik, Dani: The Past, Present, and Future of Economic Growth, Towards a Better Global Economy Project, (Global Citizen Foundation: (2013)
 • Şenses, Fikret: ‘Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı Engel mi?’, Middle East Technical University Economic Research Center Working Paper in Economic, 4/9, (Ankara, Ağustos 2004)
 • Tonus, Özgür & Çatalbaş, Nazım: Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Editörler: Özgür Tonus, Nazım Çatalbaş, (T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2942, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1898: Eskişehir, 2013)
 • Uluslararası Para Fonu, IMF Annual Report 2016, (International Monetary Fund Publications: Washington D.C., 2016)
 • Yıldırım, Cengizhan: ‘Birinci Ve İkinci Nesil Washıngton Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980’den Sonraki Evrimi’ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:2, 7, (2011), sf. 1-23

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Cilt:2 Sayı:5
Yazarlar

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY (Sorumlu Yazar)
iktisadi ve idari bilimler fakültesi
0000-0001-6963-2346
Türkiye


Sevgi Özden AKINCI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bspad411845, journal = {Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi}, issn = {2651-3560}, address = {İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Kavacık Kampüsü Ekinciler Cad. No:19 Beykoz İstanbul}, publisher = {Aysel GÜNDOĞDU}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci}, key = {cite}, author = {Tarakcıoğlu Altınay, Ayşenur and Akıncı, Sevgi Özden} }
APA Tarakcıoğlu Altınay, A. & Akıncı, S. Ö. (2018). Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi , 2 (5) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/37334/411845
MLA Tarakcıoğlu Altınay, A. , Akıncı, S. Ö. "Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci" . Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bspad/issue/37334/411845>
Chicago Tarakcıoğlu Altınay, A. , Akıncı, S. Ö. "Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 (2018 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci AU - Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay , Sevgi Özden Akıncı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 2 IS - 5 SN - 2651-3560- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci %A Ayşenur Tarakcıoğlu Altınay , Sevgi Özden Akıncı %T Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci %D 2018 %J Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi %P 2651-3560- %V 2 %N 5 %R %U
ISNAD Tarakcıoğlu Altınay, Ayşenur , Akıncı, Sevgi Özden . "Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci". Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 / 5 (Mayıs 2018): 1-18 .
AMA Tarakcıoğlu Altınay A. , Akıncı S. Ö. Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(5): 1-18.
Vancouver Tarakcıoğlu Altınay A. , Akıncı S. Ö. Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018; 2(5): 1-18.
IEEE A. Tarakcıoğlu Altınay ve S. Ö. Akıncı , "Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci", Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, c. 2, sayı. 5, ss. 1-18, May. 2018