Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 91 - 96 2019-06-01

Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360

Derya Gül [1]


This study examines the impact of Law No. 6360, which was commonly known as “Law of Metropoles”, on performing social studies. To that end, history of laws made to regulate the metropoles has been studied and the changes brought in by this particular law together with the executions of public bodies have been researched. Difficulty of official statistics supporting social studies that require them has been discussed, especially the ones that focus on differences between urban and rural areas and those that necessitate the breakdown of population by gender due to the legal changes compounded by the arbitrarily defined criteria, as these make very central areas seem to be rural and vice versa. As a result, methods for determining rural and urban areas by recent satellite maps and assessing the gender percentages by calculation have been offered to overcome these obstacles.
Law No. 6360, Urban, Rural, Statistics, Social Studies
 • Adıgüzel Ş. 2012. 6360 sayılı yasa’nın Türkiye’nin yerel yönetim dizgesi üzerine etkileri: Eleştirel bir değerlendirme. Toplum ve Demokrasi, 6 (13-14): 153-176.
 • Aydınlı Hİ, Çiftçi S. 2015. Türkiye'de kır-kent kavramının değişen niteliği ve mevzuatın sürece etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54): 192-200.
 • CBHMGM. 2012. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü; On üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121206-1.htm.
 • Genç FN, Daşçı S. 2016. Law No. 6360 Presentation of the impact of public services: The case of metropolitan municipality Balikesir. J Soc Human Sci Res, 6 (2): 1-32.
 • İrdem İ, Mutlu A. 2016. 6360 sayılı yasayla “Kır-Kent” kavramlarının muğlâklaşması sorunu ve olası sonuçları. KAYSEM 10. İzmir. 159-176.
 • Google Maps. 2019. maps.google.com.
 • Özacit İ. 2015. Yeni büyükşehir belediyesi sisteminin yeni kamu işletmeciliği ve yönetişim bağlamında analizi: Ankara örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçağlar A. 2016. Büyükşehir belediyeli illerde kır ve kent nüfusunun tespiti mümkün mü? TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. Ankara. 271-291.
 • Sadioğlu U. 2017. Yeni büyükşehir belediyesi modelinde belde belediyelerin sonu: Değirmendere örneği. Hacettepe Üniv İktisadi İdari Bilim Fak Derg, 35(2): 95-119.
 • TÜİK. 2019. Türkiye İstatistik Kurumu. Tanım ve Kavramlar. http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/YMA_2012/metaveri/tanim/index.html.
 • Yüzer F. 2018. 6360 Sayılı kanun ile ilgili bazı değişiklikler ve değerlendirme. Academia. http://www.academia.edu/28118346/6360_Say%C4%B1l%C4%B1_Kanun_ile_ilgili_Baz%C4%B1_De%C4%9Fi%C5%9Fiklikler_ve_De%C4%9Ferlendirme.
 • Zengin O. 2014. Büyükşehir belediyesi sisteminin dönüşümü: son on yılın değerlendirmesi. Ankara Barosu Dergisi (2): 91-116.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4219-8409
Yazar: Derya Gül (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bssocialscience549049, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Eylem ÇEPNİ ŞEN}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {91 - 96}, doi = {}, title = {Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360}, key = {cite}, author = {Gül, Derya} }
APA Gül, D . (2019). Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360. Black Sea Journal of Public and Social Science , 2 (2) , 91-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/44451/549049
MLA Gül, D . "Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360". Black Sea Journal of Public and Social Science 2 (2019 ): 91-96 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bssocialscience/issue/44451/549049>
Chicago Gül, D . "Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360". Black Sea Journal of Public and Social Science 2 (2019 ): 91-96
RIS TY - JOUR T1 - Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360 AU - Derya Gül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 96 VL - 2 IS - 2 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360 %A Derya Gül %T Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360 %D 2019 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Gül, Derya . "Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360". Black Sea Journal of Public and Social Science 2 / 2 (Haziran 2019): 91-96 .
AMA Gül D . Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2019; 2(2): 91-96.
Vancouver Gül D . Challenges of Conducting Social Research in Metropolitan Cities after Law no. 6360. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2019; 2(2): 96-91.