Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 966 - 987 2019-10-15

How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education

Yasemin Acar Çiftçi [1]


The purpose of this study is to identify perceptions of academics who work in education faculties on Critical Multicultural Education –Teacher Competences. The study group of the descriptive study consisted of academics who work in education faculties of 93 universities in the academic year of 2016-2017. The research study included 328 academics. The research data were collected through the “Critical Multicultural Education Teacher Competences Scale” (CMETCS). The Critical Multicultural Education Teacher Competences Scale consists of 4 sub-dimensions as awareness, knowledge, skill and attitude. The scale had a .85 reliability coefficient. The scale development study was carried out in the province of İstanbul with 421 teachers who worked at different levels and branches. The reliability analysis which was performed to determine the appropriateness of the scale for this study demonstrated that reliability coefficients of the sub-dimensions ranged between (α) 0,724 and 0,896, and the reliability coefficient for the scale was 0,815 in general. The findings of the study revealed that the academics perceive themselves as competent in terms of the general scale, and partially competent in terms of knowledge and awareness dimensions. The study demonstrated that the variables of gender, age, ethnic origin, and mother language variables cause significant differences in perceptions of the academics.

Teacher training, multicultural education, Social justice
 • Banks, J.A. (1993). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In L. Darling-Hammond (Ed.), Review of research in education 19 (p. 3–49). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Banks, J.A., Suárez-Orozco, M.M., & Ben-Peretz, M. (Eds) (2016). Global Migration, Diversity, and Civic Education: Improving Policy and Practice. New York: Teachers College Press.
 • Başbay, A., ve Kağnıcı, Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması * Eğitim ve Bilim 2011, Cilt 36, Sayı 161 Perceptions of Multicultural Competence Scale: A Scale Development Study Education and Science, 36(161).
 • Demir, S., (2012). Demir S., "Çok Kültürlü Eğitimin Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları İçin Önem Derecesi", Turkish Studies, vol.7, pp.1453-1475.
 • Erdem, M. D., Kaya I. ve Yilmaz, A. (2017). Örgün Eğitim Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitimleri Ve Okul Yaşantıları Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Languages' Education and Teaching, Volume 5 Issue 3, p. 463-476. Doi: 10.18298/ijlet.2071.
 • Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York, NY: Continuum Intl.
 • Giroux, H.A. (1988). Teachers as intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. Westport: Bergin & Garvey Publishers Inc.
 • GİGM, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı,(2015). Göç Tarihi. http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-tarihi_363_380
 • Günay, R., Aydın, H., Koç Damgacı, F. (2015). Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University / Cankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi . 2015, Vol. 6 Issue 1, p291-312. 22p.
 • Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. NY: Routledge.,
 • İnal, K. (2009). Kültür, Kimlik Ve Dil, Pedagojide ötekinin dilsel hakları. Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Istanbul Bilgi University Child Studies Unit Report (2015, 2-13 September). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu: Politika ve uygulama önerileri.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (2. baskı). Ankara: Asil.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Arastırma Yöntemi, 15. Basım Nobel Yayın Dagıtım, Ankara.
 • Kardeş, S., & Akman, B. (2018). Suriyeli sığınmacıların eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.
 • Koç-Damgacı, F. ve Aydın, H. (2013). Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 314-331
 • Levent, F., & Cayak, S. (2017). School Administrators’ Views on Syrian Students’ Education In Turkey. Hasan Ali Yucel Egitim Fakultesi Dergisi, 14(1), 21.
 • Leistyna, P. (2002). Defining and Designing Multiculturalism: One School System's Efforts. State University of New York Press, SUNY series,
 • Manap-Kırmızıgül, C. (2017). Türkiye’deki Mültecilerin Dezavantajlılığı. Toplum Ve Demokrasi Dergisi, Cilt 11, Sayı, 24.
 • McLaren, P. (2014). Life in schools. An introduction to critical pedagogy in the foundations of education (6th ed.). Herndon, VA: Paradigm Publishers.
 • MEB, Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretmen Strateji Belgesi: 2017-2023, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Mercan-Uzun, E & Bütün E., (2016). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Milner, J. & Loescher. G. (2011). Refugee Studies Centre Oxford Department of International Development University of Oxford.
 • Mthethwa-Sommers, S. (2014). Narratives of Social Justice Educators. Standing Firm Springer, Cham.
 • Multeciler Dernegi. (2018). Istatistikler. https://multeciler.org.tr/istatistikler/
 • Özer, Y., Komşuoğlu, A. ve Ateşok, Z. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. The Journal of Academic Social Science Yıl: 4, Sayı: 37,
 • Sağlam, H. İ. ve İlksen Kanbur, N. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 310-323
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S., ve Çinko, M. (2006). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta.
 • Taştan, C.&Çelik, Z. (2017). Education of Syrian children in Turkey: Challenges and Recommendations. Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (Educators Trade Union Research Center).
 • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2017) Global Trends. Forced Dısplacement In 2017.
 • Yavaş-Bozkurt, A., Eksi, G. ve Alci, B. (2013). Multicultural competence level of university instructors: A perspective from a Turkish context. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(14), 415-421
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7287-4151
Yazar: Yasemin Acar Çiftçi (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buefad549076, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {966 - 987}, doi = {10.14686/buefad.549076}, title = {How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education}, key = {cite}, author = {Acar Çiftçi, Yasemin} }
APA Acar Çiftçi, Y . (2019). How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education. Bartın University Journal of Faculty of Education , 8 (3) , 966-987 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/549076
MLA Acar Çiftçi, Y . "How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 966-987 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/49482/549076>
Chicago Acar Çiftçi, Y . "How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 (2019 ): 966-987
RIS TY - JOUR T1 - How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education AU - Yasemin Acar Çiftçi Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 966 EP - 987 VL - 8 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education %A Yasemin Acar Çiftçi %T How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education %D 2019 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Acar Çiftçi, Yasemin . "How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education". Bartın University Journal of Faculty of Education 8 / 3 (Ekim 2019): 966-987 .
AMA Acar Çiftçi Y . How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(3): 966-987.
Vancouver Acar Çiftçi Y . How much are Academics at Faculties of Education Ready for Multicultural Education. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2019; 8(3): 987-966.