Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 336 - 347 2019-12-31

Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma

Fatih Mehmet ATEŞ [1] , Ahmet TEBER [2] , Okan GÜNGÖR [3]


İş Sağlığı ve Güvenliği kültüründe, elektrik kazalarına karşı önlem almada ki ihmal, bir saha çalışmasında uygulanabilir olmama ve yönetmeliklerin ihmal edilmesi nedeniyle ölümcül veya ölümcül olmayan elektrik kazaları mevcuttur. Sosyal Güvenlik Kurumu Raporu (Türkiye-2017) verilerine göre, Türkiye'deki iş kazaları öngörülemeyen boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışma, elektrik kazalarının nedenlerini ve elektriksel sorunlara karşı alınması gereken önlemleri, ilk yardım sırasındaki protokolleri ve bir kaza durumunda uygulanan bakım/onarım faaliyetlerini incelemiştir. Ayrıca, işyerinde sıradan bir çalışan tarafından elektrik kazalarına karşı gerekli ilk yardımın, zorunlu önlemlerin ve genel iş sağlığı güvenliğinin bir özeti ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Bu çalışma sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alanında eğitim almış bireylerin mesleki niteliklerine sahip olup, hem teorik hem pratik uygulamaları bir araya getirerek, bu eğitimi elektrik kazalarındaki düşüşle birlikte içselleştirebilecekleri tahmin edilebilir.

Elektrik kazalar, Elektrik kazalarının sebepleri
  • Kaynakça
  • [1] Bakshi, U.A., and Bakshi, V. U. 2009. Basic electrical engineering. Pune, India. Technical publications. [2] Cardick, J., Capelli-Schellpfeffer, T. and Neitzel, D.K., 2006. Electrical safety handbook. New York MC Graw-Hill Companies, Inc. [3] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,”. 2019. [Online]. Available: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9949&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ELEKTRİK%20KUVVETLİ%20AKIM%20TESİSLERİ%20YÖNETMELİĞİ [Accessed: 14-Sep-2019][4] ATT-TP-76306, “Electrostatic Discharge Control,”. 2019. [Online]. Available: https://ebiznet.sbc.com/sbcnebs/Documents/ATT-TP-76306.pdf [Accessed: 14-Sep-2019][5] Toktaş, Ü. F., “Statik Elektrik.,” 2019. [Online]. Available: http://www.olcum.org/wp-content/uploads/2013/04/10.pdf [Accessed: 14-Sep-2019] [6] Saba, T. M., Tsado, J. PhD, Raymond, E. PhD Adamu, M. J. The Level of Awareness on Electrical Hazards and Safety Measures among Residential Electricity User’s in Minna Metropolis of Niger State, (2014). [7] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10391&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=elektrik%20iç%20tesisleri [Accessed: 14-Sep-2019][8] İncekara, N.G. 2008. “Yüksek Ve Orta Gerilim İletiminde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları Ve Çözüm Önerileri,” Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezi, Ankara. [9] Obo Bettermann, “Yıldırım Deşarjlarının Oluşması, ” 2019. [Online]. Available: http://tbs.ist/yildirim-desarjlarinin-olusmasi/ [Accessed: 14-Sep-2019][10] Kuran, B., “Kas Stimülasyonu., ” 2019. [Online]. Available: https://www.journalagent.com/sislietfaltip/pdfs/SETB-50024-ORIGINAL_RESEARCH-KURAN.pdf [Accessed: 14-Sep-2019][11] AWS, “Electrical Safety Handbook for Emergency Responders, ” 2019. [Online]. Available: https://terraform-20180423174453746800000001.s3.amazonaws.com/attachments/cjiisgoqn0091fxj7ah3d30bv-eelpwaen0413-electrical-safety-handbook-20131.pdf [Accessed: 14-Sep-2019][12] Bayram, M., İlisu İ., “Elektrik Akımının İnsan Üzerine Etkisi, ” 2019. [Online]. Available: http://www.emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf?tipi=35&turu=X&sube=0 [Accessed: 14-Sep-2019] [13] WikiHow, “Wiki How,”. 2019. [Online]. Available: https://de.wikihow.com/Puls-messen [Accessed: 14-Sep-2019][14] Güler, Ç., Bilir N., 1994. Herkes İçin İlk Yardım, ANKARA: Türkiye, 1994.
  • [15] Ergüney, S. 2019. “Temel Yaşam Desteği,” in İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri,. Pp. 99-119. Özlü, K. Z. ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2019., pp. 99-119 [16] Albayrak, M. 2019. “Risk Yönetimi,” in Çalışma Ortamındaki Risk Etmenleri,. pp. 91-120. Ateş, F. M., Saka, Y., Şahin, Y., ed., Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 2019., pp. 92-120 [17] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130911-6.htm [Accessed: 14-Sep-2019][18] Soysal A., İş Yaşamında Stres, Çimento İşveren, Türkiye, 2009.[19] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, ” 2019. [Online]. Available: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearh [Accessed: 14-Sep-2019][20] Oğuz, S., “İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarında Alçak Gerilim Tesislerinde Aşırı Akım Ve Kısa Devrenin Önemi,” , İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2017. [21] Üresin, F. “Yüksek Gerilim Elektrik Tesislerinde Topraklama Analizi,”, Karadeniz Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü), 2010.[22] Özkars, R., & Yıldız, “Türkiye’deki Atıksu Arıtma Tesislerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi,” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, vol. 29, pp. 254-261, June 2013. [23] Mevzuat Bilgi Sistemi, “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16925&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C4%B0%C5%9E%20SA%C4%9ELI%C4%9EI%20VE%20G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20R%C4%B0SK%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RMES%C4%B0%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0 [Accessed: 14-Sep-2019][24] Mevzuat Bilgi Sistemi, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available:https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0 [Accessed: 14-Sep-2019] [25] Mevzuat Bilgi Sistemi, “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16924&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearh [Accessed: 14-Sep-2019][26] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik, ” 2019. [Online]. Available: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130702-2.htm [Accessed: 14-Sep-2019] [27] Mevzuat Bilgi Sistemi, “Karayolları Trafik Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8182&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Karayollar%C4%B1%20trafik%20y%C3%B6netmeli%C4%9Fi [Accessed: 14-Sep-2019] [28] Mevzuat Bilgi Sistemi, “İlkyardım Yönetmeliği, ” 2019. [Online]. Available: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm [Accessed: 14-Sep-2019] [29] Eren, U. “SF6 Gazlı Transformatörler İle Yağlı Transformatörlerin Karşılaştırılması,”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008. [30] Oğuz, S., “İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarında Alçak Gerilim Tesislerinde Aşırı Akım Ve Kısa Devrenin Önemi,”, 2017.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7497-2211
Yazar: Fatih Mehmet ATEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7361-2302
Yazar: Ahmet TEBER
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5258-1765
Yazar: Okan GÜNGÖR
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @derleme { bufbd645286, journal = {Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-579X}, address = {Demirözü Yolu cad. Baberti Külliyesi Fenbilimleri Enstitüsü Merkez/BAYBURT}, publisher = {Bayburt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {336 - 347}, doi = {}, title = {Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Ateş, Fatih Mehmet and Teber, Ahmet and Güngör, Okan} }
APA Ateş, F , Teber, A , Güngör, O . (2019). Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 336-347 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/645286
MLA Ateş, F , Teber, A , Güngör, O . "Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma" . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 336-347 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/645286>
Chicago Ateş, F , Teber, A , Güngör, O . "Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 336-347
RIS TY - JOUR T1 - Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma AU - Fatih Mehmet Ateş , Ahmet Teber , Okan Güngör Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 347 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-579X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma %A Fatih Mehmet Ateş , Ahmet Teber , Okan Güngör %T Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma %D 2019 %J Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2667-579X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ateş, Fatih Mehmet , Teber, Ahmet , Güngör, Okan . "Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 336-347 .
AMA Ateş F , Teber A , Güngör O . Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 336-347.
Vancouver Ateş F , Teber A , Güngör O . Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 336-347.