e-ISSN: 2667-579X
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Bayburt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2018 yılında yayın hayatına başlamış olan Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (BUFBD), hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi içerisinde özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer verilmektedir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan, analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.
Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Elektronik posta ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından yönlendirilen bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 1

Taranılan Dizinler