Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2667-579X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.


Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından yönlendirilen bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.


Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 60 gündür.


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, tamamen açık erişim makaleleri yayınlamaktadır, bu da tüm makalelere internette  yayınlandıktan hemen sonra tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir başvuru ve işlem ücreti talep edilmemektedir. 


Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.  


 


 


 


 


 


 


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-579X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.


Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından yönlendirilen bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.


Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 60 gündür.


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, tamamen açık erişim makaleleri yayınlamaktadır, bu da tüm makalelere internette  yayınlandıktan hemen sonra tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir başvuru ve işlem ücreti talep edilmemektedir. 


Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.  


 


 


 


 


 


 


Cilt 2 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Türkiye İnşaat Endüstrisinde Risk Tabanlı Alt Yüklenici Seçiminde TOPSIS Metodolojisi ve Değerlendirmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Orhan Erdoğan
 2. Gain Increase of Horn Antenna with Waveguide Feeding Network by using 3D Printing Technology
  Sayfalar 17 - 25
  Abdullah Genç
 3. Tarhun ve Kişniş Tohumunun Uçucu Yağ Bileşenleri
  Sayfalar 26 - 33
  ÖZLEM YILMAZ, Güzin KABAN, Mükerrem KAYA
 4. MOORA Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Ceza İnfaz Kurumu Yer Seçimi: Sivas İli Örneği
  Sayfalar 34 - 42
  Ahmet Eren KAŞAK, Mürsel ERDAL
 5. Solar Tracker Tek Eksenli Güneş Takip Sistemi Rüzgar Kuvveti Dayanımının Analitik Çözümleri
  Sayfalar 43 - 55
  Fatih Yürük
 6. İbadet Mekânlarında Mevcut Akustik Durum Analizleri: Rize Büyük Gülbahar Camii Örneği
  Sayfalar 56 - 62
  Barış İLBAN, Mustafa KAVRAZ
 7. Erzurum Ekolojik Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği Genotiplerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 63 - 68
  Fırat SEFAOĞLU
 8. Çift Düzlemsel Yenilme Mekanizmalarının Limit Denge ve Sayısal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Karşılaştırılması
  Sayfalar 69 - 82
  Yalın Umur DOĞAN, Nihat Sinan IŞIK
 9. Ankrajlı İksalarda Analiz Sonuçlarının Saha Deneyleri İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 83 - 92
  Uğur Vural, Nihat Sinan Işık
 10. Sensör Füzyonu Algoritmaları ile Açısal Konum Referans Sistemi Tasarımı
  Sayfalar 93 - 103
  Oben Özkan
 11. Stability analysis of principal parametric resonance of viscoelastic pipes by using multiple time scales
  Sayfalar 104 - 112
  Ruşen SINIR, Berra Gultekin SINIR
 12. Leptin Hormonun Bazı Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 118
  TAHSİN UZUN
 13. Bayburt'ta Organik Tarımın Geleceği
  Sayfalar 119 - 123
  Hakan KARA, VOLKAN GÜL
 14. Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Türkiye’de Üretim Miktarı ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 124 - 130
  Ayşegül YAVUZ, Ümmügülsüm ERDOĞAN
 15. Organik Tarım Ürünleri Konusunda Yapılmış Pazarlama Çalışmalarından Örnekler
  Sayfalar 131 - 144
  Döndü Çınar, Bora GÖKTAŞ
 16. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları
  Sayfalar 145 - 151
  Özlem Göktaş, Betül GIDIK
 17. Elektrik Kaynaklı Yanma ve Yangın
  Sayfalar 152 - 157
  Betül Kaya, Yunus Kaya