Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-579X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.


Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından yönlendirilen bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.


Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 60 gündür.


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, tamamen açık erişim makaleleri yayınlamaktadır, bu da tüm makalelere internette  yayınlandıktan hemen sonra tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir başvuru ve işlem ücreti talep edilmemektedir. 


Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.  


 


 


 


 


 


 


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-579X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.


Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından yönlendirilen bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir.


Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 60 gündür.


Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, tamamen açık erişim makaleleri yayınlamaktadır, bu da tüm makalelere internette  yayınlandıktan hemen sonra tüm kullanıcılar tarafından ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir başvuru ve işlem ücreti talep edilmemektedir. 


Dergiye makale göndermek için sağ tarafta bulunan menüden makale gönder linkine tıklayınız.  


 


 


 


 


 


 


Cilt 2 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Investigation of Architecture and Structural Defects of Historical Halfetih Minaret
  Sayfalar 158 - 162
  Emrah BAHŞİ , Ahmet GÖKDEMİR
 2. Comprehensive Review of Causes of The Structural Deteoriation of Kursunlu Mosque
  Sayfalar 163 - 170
  Ahmet DADA , Ahmet GÖKDEMİR
 3. Farklı Kimyasal Uygulamaların Bazı Yabani Bezelye Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkisi
  Sayfalar 171 - 175
  Ümit GİRGEL
 4. Bayburt Üniversitesi /Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı’nın Türkiye Sıralamasında ki Yeri ve İyileştirme Çalışmalarının Etkisi
  Sayfalar 176 - 182
  Ahmet TEBER , Ahmet KARAKAŞ
 5. Preferability Ranking of Alternative Energy Resources Technology Programs in Turkey using Analytic Hierarchy Process (AHP) Method
  Sayfalar 183 - 192
  Ahmet TEBER , Ahmet KARAKAŞ
 6. Alüminyum Ana Yapıl Fonksiyonel Derecelendirilmiş Al3Ti Takviyeli Kompozitlerin Abrasif Aşınma Davranışlarının Taguchi Yaklaşımı İle İncelenmesi
  Sayfalar 193 - 200
  Ömer SAVAŞ , Muhammed Soner BAŞER
 7. Demir Çelik Sektöründe Enerji Verimliliği
  Sayfalar 201 - 204
  Durmuş KAYA
 8. Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz
  Sayfalar 205 - 224
  Cihan PALOLUOĞLU , Hanefi BAYRAKTAR
 9. Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği
  Sayfalar 225 - 230
  Özlem YILMAZ
 10. Eisenia Fetida Türü Toprak Solucanlarının Kimyasal Gübre Kullanılmış Topraklar Üzerine Etkisi
  Sayfalar 231 - 237
  Cengiz ERDOĞAN , Ercan ARPAZ
 11. Elektroforetik İnfiltrasyon Tekniği Kullanılarak SiC Partikül Takviyesiyle Yoğunluğu Artırılan Karbon Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 238 - 242
  Merve YILMAZ , Rıfat Başar ÇELİK , Enbiya TÜREDİ
 12. Hızlı ve Kolay Bir Programlama Dili: Go
  Sayfalar 243 - 253
  Mustafa OF
 13. Siber Güvenlik Üzerine Bir Araştırma: Yazılım Güvenliği
  Sayfalar 254 - 260
  Mustafa OF
 14. Matematik Eğitiminde Manga Çizgi Roman Kullanımı
  Sayfalar 261 - 265
  Ayşe ARI , Barış DEMİR , Betül BAYDAR IŞIK
 15. Atmosferik Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH’lar); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz
  Sayfalar 266 - 285
  Cihan PALOLUOĞLU , Hanefi BAYRAKTAR
 16. Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri
  Sayfalar 286 - 299
  Zafer ÖZTÜRK , Salih TOSUN , Ali ÖZTÜRK
 17. Experimental Investigation of Springback of DC Series Steel Sheet in V-Bending Process
  Sayfalar 300 - 306
  Emin USLU , Nihat TOSUN
 18. Türkiye’de Ayçiçeği, Soya, Kolza ve Aspir Üretimindeki Gelişmeler
  Sayfalar 307 - 315
  Meltem ALTINTOP , Betül GIDIK
 19. Hayvansal Üretim Yapılarında Gübre Atık Sistemlerinin Yönetimi ve Vermikültür
  Sayfalar 316 - 324
  Murat ÖZOCAK
 20. Hayvan Beslemede KullanılanToksin Bağlayıcılar
  Sayfalar 325 - 335
  Mehmet GÜL , Şermin TOP
 21. Elektrik Kazalarına Karşı Temel Önlemler ve İlk Yardım Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 336 - 347
  Fatih Mehmet ATEŞ , Ahmet TEBER , Okan GÜNGÖR