Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 205 - 224 2019-12-31

Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz

Cihan PALOLUOĞLU [1] , Hanefi BAYRAKTAR [2]


Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), C12HxCly (x=0~9, y=10-x) formundaki 209 türden her birisi olup, doğal kaynağı olmayan ve sadece antropojenik faaliyetler ile alıcı ortama salınan toksik, kanserojenik ve mutajenik bileşiklerdir. PCB’ler canlı doğasına ve yaşam alanlarına son derece zararlı olmaları açısından birçok araştırmacı tarafından araştırılmaktadır. Hava kalitesi çalışmalarında organik kirleticilerden olan PCB’lerin araştırılmasında Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz işlemleri önemli yer tutmaktadır. PCB’lerin Analiz işlemlerinde kullanılan makina-techizatlar ile seçilen örnekleme noktaları WHO, EPA ve EN gibi Ulusal ve Uluslararası kriterlere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca Örnekleme ve Ekstraksiyonu tamamlanmış organik kirleticilerin uygun akredite Kromotografik cihazlarla Analizlenmesi de oldukça önemlidir. Bu çalışmada PCB’lerin Örneklenmesi, Ekstraksiyon deneyleri ve Analiz işlemleri hakkında detaylı olarak bilgi verilmiştir.

Poliklorlu bifeniller, Örnekleme, Ekstraksiyon, Analiz, GC MS
 • [1] Paloluoğlu, C., 2016. Erzurum’da Çeşitli Örnekleme Yöntemleri Kullanarak Farklı Ortamlardaki Poliklorlu Bifenillerin (Pcb’lerin) Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
 • [2] Barbas, B., Sanz, P., Navarro, I.,Artíñano, B., Martínez, MaA, “Gas/particle partitioning and particle size distribution of PCDD/Fs and PCBs in urban ambient air”. Science of the Total Environment, vol. 624, pp. 170-179, 2018.
 • [3] Xu, C., Niu, L., Zou, D., Zhu, S., Liu, W., “Congener-specific composition of polychlorinated biphenyls (PCBs) in soil-air partitioning and the associated health risks”. Science of the Total Environment, vol. 684, pp. 486-495, 2019.
 • [4] Cindoruk, S.S. and Tasdemir Y., “Dynamics of atmospheric polychlorinated biphenyls (PCBs): concentrations, patterns, partitioning, and dry deposition level estimations in a residential site of Turkey”, Environ Monit Assess, vol. 162, pp. 67-80, 2010.
 • [5] Gevao, B., Porcelli, M., Rajagopalan, S., Krishnan, D., Martinez-Guijarro, K., Alshemmari, H., Bahloul, M., Zafar, J., “Seasonal variations in the atmospheric concentrations of polychlorinated biphenyls in Kuwait” Chemosphere, vol. 189, pp. 652-660, 2017.
 • [6] Cindoruk, S.S, Esen, F. Tasdemir, Y., “Concentration and gas/particle partitioning of polychlorinated biphenyls (PCBs) at an industrial site at Bursa, Turkey”, Atmospheric Research, vol. 85, pp. 338-350, 2007.
 • [7] Cabrerizo, A., Dachs, J., Moeckel, C., Ojeda, M.J., Caballero,G., Barcel, D., Jone, K.C., “Factors Influencing the Soil_Air Partitioning and the Strength of Soils as a Secondary Source of Polychlorinated Biphenyls to the Atmosphere”, Environ. Sci. Technol., vol. 45, pp. 4785-4792, 2011.
 • [8] Wang, Y., Wu, X., Hou, M., Zhao, H., Chen, R., Luo, C., Zhang, G., “Factors influencing the atmospheric concentrations of PCBs at an abandoned e-waste recycling site in South China”, Science of the Total Environment, vol. 578, pp. 34-39, 2017.
 • [9] Gouin, T., G.O., Thomas, I., Cousıns, J., Barber, D., Mackay, K.C., Jones, “Air-Surface Exchange of Polybrominated Diphenyl Ethers and Polychlorinated Biphenyls”, Environmental Science and Technology, vol. 36, pp. 426-1434, 2002.
 • [10] Yeo, H.G., Choi, M., Chun, M.Y., Kim, T.W., Cho, K.C., Sunwoo, Y., “Concentration characteristics of atmospheric PCBs for urban and rural area, Korea”, Science of the Total Environment, vol. 324, pp. 261-270, 2004.
 • [11] Bozlaker, A., Müezzinoğlu, A., Odabaşı, M., “Atmospheric concentrations, dry deposition and air-soil exchange of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in an industrial region in Turkey”, Journal of Hazardous Material, vol. 153, pp. 1093-1102, 2008.
 • [12] Varanasi, P., Fullana, A., Sidhu, S., “Remediation of PCB contaminated soils using iron nano-particles. Chemosphere”, vol. 66, pp. 1031-1038, 2007.
 • [13] Cindoruk S.S., “Polıklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Konsantrasyonlarının Kuru Çökelme ve Hava-Su Ara Kesit Akılarının Belirlenmesi”, Ms Thesis, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, Türkiye, 2007.
 • [14] Rudel, R.A. and Perovich L.J., “Endocrine disrupting chemicals in indoor and outdoor air”, Atmospheric Environment, vol. 43, pp. 170-181, 2009.
 • [15] Fitzgerald, E.F., Shrestha, S., Palmer, P.M., Wilson, L.R., Belanger, E.E., Gomez, M.I., Michael Cayo, R., Hwang, S., “Polychlorinated biphenyls (PCBs) in indoor air and in serum among older residents of upper Hudson River communities”, Chemosphere, vol. 85, pp. 225-231, 2011.
 • [16] Sherma, B.M., Bharat, G.K., Tayal, S., Nizzetto, L., Larssen, T., “The legal framework to manage chemical pollution in India and the lesson from the Persistent Organic Pollutants (POPs)”, Science of the Total Environment, vol. 490, pp. 733-747, 2014.
 • [17] Luo, C.,Wang, S., Y Wang, Y., Yang, R., Zhang, G., Shenc, Z., “Effects of EDDS and plant-growth-promoting bacteria on plant uptake of trace metals and PCBs from e-waste–contaminated soil”, Journal of Hazardous Materials, vol. 286, pp. 379-385, 2015.
 • [18] He, J. and Balasubramanian, R., “A study of gas/particle partitioning of SVOCs in the tropical atmosphere of Southeast Asia”, Atmospheric Environment, vol. 43, pp. 4375-4383, 2009.
 • [19] Vecchiato, M., Zambon, S., Argiriadis, E., Barbante, C., Gambaro, A., Piazza, R., “Polychlorinated biphenyls (PCBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Antarctic ice-free areas: Influence of local sources on lakes and soils”, Microchemical Journal, vol. 120, pp. 26-33, 2015.
 • [20] Pozo, K., Lazzerini, D., Perra, G., Volpi, V., Corsolini, S., Focardi, S., “Levels and spatial distribution of polychlorinated biphenyls (PCBs) in superficial sediment from 15 Italian Marine Protected Areas (MPA)” Marine Pollution Bulletin, vol. 58, pp. 765-786, 2009.
 • [21] Petrich, N.T., Spak, S.N., Carmichael, G.R., Hu, D., Martinez, A., Hornbuckle, K.C., “Simulating and Explaining Passive Air Sampling Rates for Semivolatile Compounds on Polyurethane Foam Passive Samplers”, Environ. Sci. Technol., vol. 47, pp. 8591-8598, 2013.
 • [22] Poor, N., Tremblay, R., Kay, H., Bhethanabotla, V., Swartz, E., Luther, M., Campell, S. “Atmospheric concentrations and dry deposition rates of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) for Tempa Bay, Florida, USA”, Atmospheric Environment, vol. 38, pp. 6005-6015, 2004.
 • [23] Terzi E., Samara C., “Dry deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons in urban and rural sites of Western Greece. 2005”, Atmospheric Environment, vol. 39, pp. 6261-6270, 2005.
 • [24] Golomb, D., Barry, E., Fisher, P., Varanusupakul P., Koleda, M., Rooney, T., “Atmospheric deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons near New England coastal waters”, Atmospheric Environment, vol. 35,pp. 6245-6258, 2001.
 • [25] Pekey, B., Karakaş, D., Ayberk, S., “Atmospheric deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons to Izmit Bay, Turkey”, Chemosphere, vol. 67, pp. 537-547, 2007.
 • [26] Zhang, S., Zhang, W., Shen, Y., Wang, K., Hu, L., Wang, X., “Dry deposition of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the southeast suburb of Beijing, China. Atmospheric Research”, vol. 89, pp. 138-148, 2008.
 • [27] Lee, B.K., Lee, C.B., “Development of an improved dry and wet deposition collector and the atmospheric deposition of PAHs onto Ulsan Bay, Korea”, Atmospheric Environment, vol. 38, pp. 863-871, 2004.
 • [28] Taşdemir, Y., Esen, F., “Dry deposition fluxes and deposition velocities of PAHs at an urban site in Turkey”, Atmospheric Environment, vol. 41, pp. 1288-1301, 2004.
 • [29] Paloluoğlu, C., “Erzurum şehir merkezinde polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH’ların) konsantrasyonlarının alansal dağılımı”, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Türkiye, 2008.
 • [30] Kılıç, E., “Bayburt İli Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, Türkiye, 2008.
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8635-8315
Yazar: Cihan PALOLUOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ, PEYZAJ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4729-5593
Yazar: Hanefi BAYRAKTAR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bufbd650744, journal = {Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-579X}, address = {Demirözü Yolu cad. Baberti Külliyesi Fenbilimleri Enstitüsü Merkez/BAYBURT}, publisher = {Bayburt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {205 - 224}, doi = {}, title = {Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz}, key = {cite}, author = {Paloluoğlu, Cihan and Bayraktar, Hanefi} }
APA Paloluoğlu, C , Bayraktar, H . (2019). Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 205-224 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/650744
MLA Paloluoğlu, C , Bayraktar, H . "Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz" . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 205-224 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/650744>
Chicago Paloluoğlu, C , Bayraktar, H . "Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 205-224
RIS TY - JOUR T1 - Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz AU - Cihan Paloluoğlu , Hanefi Bayraktar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 224 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-579X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz %A Cihan Paloluoğlu , Hanefi Bayraktar %T Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz %D 2019 %J Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2667-579X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Paloluoğlu, Cihan , Bayraktar, Hanefi . "Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 205-224 .
AMA Paloluoğlu C , Bayraktar H . Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 205-224.
Vancouver Paloluoğlu C , Bayraktar H . Atmosferik Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler); Örnekleme, Ekstraksiyon ve Analiz. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 205-224.