Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 286 - 299 2019-12-31

Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri

Zafer ÖZTÜRK [1] , Salih TOSUN [2] , Ali ÖZTÜRK [3]


İnsanların yaşam alanlarında elektrik enerji tüketim değerleri artış göstermekte ve bunun sonucunda elektrik kaynaklarına gereksinim artmaktadır. Elektrik üretimi geçmişten günümüze yüksek oranda fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Fosil kaynaklar; maliyeti fazla ve çevre kirliliğine sebep olmaktadırlar. Bundan ötürü elektrik enerjisi ihtiyacını fosil kaynaklardan azaltarak daha çevreci bir enerji kaynaklarına yönelmek ve bunu etkili şekilde sisteme entegre etmek gerekmektedir. Ayrıca mümkün olan en düşük enerji maliyeti ile gereksinimler giderilmelidir. Bu çalışmada, Bursa ili Gemlik ilçesindeki sanayi alanın elektriksel yük ihtiyacının karşılanması için düşünülen örnek hibrit yenilebilir enerji sisteminin şebekeli ve şebekesiz olarak, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliği araştırılmıştır. En uygun elektrik enerji üretim planlamasının yapılması sağlanmıştır. Çıkan değerler ile elektrik yükünün ne kadarının hangi elemanlardan sağlandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bazı hassasiyet analizleri ile enerji optimizasyon çalışmaları yapılmış, farklı olasılıklar ile hangi sistemin daha uygulanabilir olacağı ortaya konmuştur. Yapılan planlama ile enerji ihtiyacının sağlanması durumunda çevre kirliliği açısından iyileştirme olduğu ve önemli oranda ekonomik kazanç sağlanabildiği görülmüştür.
HOMER, Hibrit Yenilebilir Enerji Sistemleri, Enerji Maliyeti, Yenilebilir Enerji, Enerji Optimizasyon
 • H. Özcan, “Bir Hibrid Enerji Sisteminin Modellenmesi ve Analizi,” İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • A. Felix, F. Farret, Integration Of Alternative Sources Of Energy. Wiley-Interscience, 2006.
 • K. Halil, Z. Özer, H. D. Özsoy, D. E. Avcı, “Türkiye’de Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Çevresel Etkilerinin Karşılaştırılması”, III. Yenilebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Mersin, 2005.
 • A. Bayram, “Nükleer Enerji ve Türkiye”, 2000 GAP Çevre Kongresi Bildiriler Kitabı, 2000, Şanlıurfa, sy. 617-624.
 • A. Froggatt, “The liberalisation of Europe’s electricity markets – Is the Environment Paying the Price for Cheap Power?”, Greenpeace, 2000, pp. 13.
 • U. Yılmaz; A. Demirören, H. L. Zeynelgil, “Gökçeada’da Yenilebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik Enerjisi Üretim Potansiyelinin Araştırılması”, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, 2010, Cilt: 13, No: 3, sy. 215-223.
 • M. A. Habib, S. Said, A. M. El-Hadidy, Al-Zaharna, “Optimization Procedure Of A Hybrid Photovoltaic Wind Energy System”, 1999, Vol. 24, pp. 919-929.
 • Türkiye Enerji Üretimi, 2019. [Online]. Available: http://www.enerji.gov.tr/enerjiuretimi.html. [Accessed: Nov-2019].
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019. [Online]. Available: https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik. [Accessed: 1-Dec-2019].
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı, 2019. [Online]. Available: https://www.ika.org.tr/upload/yayinlar/GUNES-ENERJISI-SEKTOR-RAPORU-759746.pdf. [Accessed: 1-Dec-2019].
 • M. Yıldız, F. Bingöl, “Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımı İçin Hibrit Enerji Modeli”, IV. İzmir Rüzgâr Sempozyumu, 2017, İzmir.
 • A. Matthew, F. B. Ernest, “Feasibility Of Solar Technology Adoption: A Case Study On Tennessee’s Poultry Industry”, Renewable Energy, 2009, Vol. 34, pp. 748-754.
 • D. M. Gioutsos. “Determination of Cost-Optimal Electricity System Configurations for the Transition to Sustainable Energy Systems on Islands", Master Of Science Thesis, For the degree of Master of Science in Sustainable Energy Technology (SET) at Delft University of Technology, 2016.
 • HOMER Energy, 2019. [Online]. Available: https://www.homerenergy.com/. [Accessed: Dec-2019].
 • S. Ghose, A. El-Shatat, “Modelling and Simulation of Grid Connected Lithium-ion Battery Using HOMER”, WSEAS TRANSACTIONS on CIRCUITS and SYSTEMS, Vol: 16, 2017.
 • H. Özcan, “Bir Hibrid Enerji Sisteminin Modellenmesi ve Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Gemlik Belediyesi, 2019. [Online]. Available: http://gemlik.bel.tr/tr. [Accessed: 1-Dec-2019].
 • Türkiye Rüzgâr Enerjisi, 2019. [Online]. Available: https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar-enerjisi-haritasi/turkiye. [Accessed: 29-Nev-2019].
 • Bursa Rüzgâr Enerjisi, 2019. [Online]. Available: http://www.yegm.gov.tr/YEKrepa/BURSA-REPA.pdf. [Accessed: 29-Nev-2019].
 • Türkiye Güneş Enerjisi, 2019. [Online]. Available: https://www.enerjiatlasi.com/gunes-enerjisi-haritasi/turkiye. [Accessed: 29-Nev-2019].
 • Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 2019. [Online]. Available: http://www.yegm.gov.tr/MyCalculator/pages/16.aspx. [Accessed: 29-Nev-2019].
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1947-9053
Yazar: Zafer ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3609-3603
Yazar: Salih TOSUN
Kurum: DUZCE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3609-3603
Yazar: Ali ÖZTÜRK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Düzce Üniversitesi
Proje Numarası 1
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bufbd656888, journal = {Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-579X}, address = {Demirözü Yolu cad. Baberti Külliyesi Fenbilimleri Enstitüsü Merkez/BAYBURT}, publisher = {Bayburt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {286 - 299}, doi = {}, title = {Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri}, key = {cite}, author = {Öztürk, Zafer and Tosun, Salih and Öztürk, Ali} }
APA Öztürk, Z , Tosun, S , Öztürk, A . (2019). Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 286-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/656888
MLA Öztürk, Z , Tosun, S , Öztürk, A . "Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri" . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 286-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/656888>
Chicago Öztürk, Z , Tosun, S , Öztürk, A . "Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 286-299
RIS TY - JOUR T1 - Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri AU - Zafer Öztürk , Salih Tosun , Ali Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 286 EP - 299 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-579X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri %A Zafer Öztürk , Salih Tosun , Ali Öztürk %T Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri %D 2019 %J Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2667-579X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Zafer , Tosun, Salih , Öztürk, Ali . "Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 286-299 .
AMA Öztürk Z , Tosun S , Öztürk A . Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 286-299.
Vancouver Öztürk Z , Tosun S , Öztürk A . Örnek Bir Hibrit Yenilebilir Enerji Sisteminin HOMER ile Modellenmesi, Ekonomik ve Teknik Yönden Analizleri. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 286-299.