Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AZERBAYCAN DİNİ İNANÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 8, 48 - 70, 25.12.2016

Öz

Bu çalışma,
günümüz Azerbaycan coğrafyasının İslam ile tanışmadan önceki dini inançlarını
genel bir perspektif ile incelemeyi konu edinmektedir. İslam’ın Arap
Yarımadası’ndan neşet ettiği döneme kadar gerek Roma ve Pers hâkimiyeti
altındaki dini inançlarını gerekse geleneksel Türk dini inançlarını
kapsamaktadır. Bu çerçevede çalışmada kadim Azerbaycan’da var olmuş dinler
hakkında genel bilgiler, Albaniya’sı tarafından inşa edilen ve bölge halkının
ziyaretine uğrayan dini mabetler hakkındaki görseller eşliğinde sunulmaktadır.
Bu çalışma ile Azerbaycan inanç tarihi hakkında genel bir görüşe ve bu
inançların hangi yollarla bu coğrafyaya geldiği ve yayıldığı hususundaki
bilgilere sahip olunması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

  • Adam, Baki, Dinler Tarihi el Kitabı, Grafiker Yay, Ankara 2005
Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 8, 48 - 70, 25.12.2016

Öz

Kaynakça

  • Adam, Baki, Dinler Tarihi el Kitabı, Grafiker Yay, Ankara 2005
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz Mürselov

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 21 Şubat 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 4 Sayı: 8

Kaynak Göster

ISNAD Mürselov, Cengiz. “AZERBAYCAN DİNİ İNANÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ”. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/8 (Aralık 2016), 48-70.


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.