Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sanatın Ne’liği ve İşlevi (Ali Şeriati ve Muhammed Kutub’un Düşüncesinden Hareketle Sanatın İnsaniliği-İslamiliği Meselesi)

Yıl 2020, Cilt , Sayı 15, 252 - 266, 22.06.2020
https://doi.org/10.34085/buifd.718104

Öz

Sanat bir anlatıdır. Kendini anlatan insanın, duygu ve düşüncelerini dışa vurma ve insan hayatını anlamlandırma yollarından birisidir. Sanatın işlevselliğini göz ardı etmeyen din, sanatın anlatım gücüne değer vermiş ve onaylamış; sanat da dinin mesajlarını ileten en önemli araçlardan birisi olmuştur. İslam sanatı, sanat olmak hasebiyle diğer sanatlardan ne daha aşağı ne de daha yukarıdır ve diğer sanatlar gibi insani bir eylemin ürünüdür. Buna göre, İslami sanat-insani sanat ayrımı doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İşte bu çalışma ile hedeflenen şey, modern zamanlarda farklı dünya görüşüne sahip iki düşünürden hareketle İslam düşüncesi içerisinde sanatın, insan ve Müslüman için vazgeçilemeyecek derece önemli bir etkinlik olarak görüldüğünün açığa çıkarılmasıdır. Bu iki düşünürden biri Ali Şeriati, diğeri de Muhammed Kutub’tur. Sanat, her iki düşünür için de bugün modern dünyada gündeme gelen en ciddi ve en zaruri insani sorundur. Bunun nedeni de sanatın, günümüz düşüncelerine yol göstermesi ve fikirleri aydınlatarak yeni başarılara kapı aralamasıdır.

Kaynakça

 • Aristoteles, Protreptikos ve Evren Üstüne, çev. Oğuz Özügül, Pencere Yayınları, İstanbul 2003.
 • Arvasi, S. Ahmed, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Burak Yayınevi, 2. B., İstanbul tsz.
 • Burckhardt, Titus, Aklın Aynası Geleneksel Bilim ve Kutsal Sanat Üzerine Denemeler, Türkçesi: Volkan Ersoy, İnsan Yay. İstanbul 1994.
 • Çotuksöken, Betül, “Ernst Cassirer’de İnsan”, Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1997.
 • Durant, Will, İslâm Medeniyeti,Türkçesi: Orhan Bahaeddin, Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Fıscher, Ernst, Sanatın Gerekliliği, çeviren: Cevat Çapan, Verso Yayıncılık-İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1990.
 • Hamidullah, Muhammed, “İslamda Estetik ve Güzel San’atlar”, Çev. M. Hatiboğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi 1961, Türk Tarih Kurumu Basımevi- Ankara, 1962, ss.36-41.
 • Huisman, Denis, Estetik, çev: Cem Muhtaroğlu, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.
 • Koç, Turan, İslâm Estetiği, İsam Yay. İstanbul 2010.
 • Kutub, Muhammed, İslam ve Materyalizme Göre İnsan, Tercüme: Kemal Sandıkçı, M. Akif Aydın, Şamil Yayınevi, İstanbul trz.
 • --------, Muhammed, Taklitlerin Çarpışması, ter. Erol Ayyıldız, İrfan Yayınevi, İstanbul 1967.
 • --------, Muhammed, İslam Düşüncesinde Sanat, çev. Akif Nuri, Fikir Yay. İstanbul 1979.
 • Nasr, Seyyid Hüseyin, Modern Dünyada Geleneksel İslâm, çev. Sara Büyükduru, İnsan Yayınları, İstanbul 2012.
 • Şeriati, Ali, Medeniyet ve Modernizm, Türkçesi: Fatih Selim-Abdurrahman Arslan, Düşünce Yayınları, İstanbul 1980.
 • --------, Ali, Sanat, çev. Ejder Okumuş, Şamil Öcal, Said Okumuş, Şura Yay. İstanbul 1997.
 • --------, Ali, İnsanın Dört Zindanı, çev. Hüseyin Hatemi, İşaret Yay. İstanbul 2007.
 • Timuçin, Afşar, Estetik Bakış, Bulut Yayınları, İstanbul 2012.
 • www.sinefesto.com. Mecid Mecidi ile Tadımlık Bir Söyleşi,13 Mayıs 2016, İnternet Erişim Tarihi: 17.02.2020.
 • Yetkin, Suut Kemal, Estetik, Devlet Basımevi, İstanbul 1938.
 • Yılmaz, Hüseyin, Ezeli Hikmet ve Dinler, Dinler Tarihinde Tradisyonel Perspektif, İnsan Yayınları, İstanbul 2003.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Yayınlanma Tarihi BAHAR
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet KARAKUŞ (Sorumlu Yazar)
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-3628-9809
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 10 Nisan 2020
Kabul Tarihi 4 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 15

Kaynak Göster

ISNAD Karakuş, Mehmet . "Sanatın Ne’liği ve İşlevi (Ali Şeriati ve Muhammed Kutub’un Düşüncesinden Hareketle Sanatın İnsaniliği-İslamiliği Meselesi)". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 15 (Haziran 2020): 252-266 . https://doi.org/10.34085/buifd.718104


Crossref Sponsored Member Badge  Crossref Cited-by logo        13970    13971   13972    13973  13974  

Creative Commons Lisansı
        

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.