Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Sayı 17, 24 - 37, 30.06.2022

Öz

Kaynakça

 • 1. Ahmed Salam, “Naşat Elsukuk Elislamia Wahdafoha” makal manchor abra elenternethttp://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_13.html, tam elitilaa 23/02/2021, ssat 13 :00.
 • 2. Badar Eldin Brhaiylia, “İdraj Elsukuk Elislamia Fi Kanun Elcazairi” Elmadrasa Elolia Li Tijara, Cezayir, Modakala Molkat Fi Elmoltaka Eldawli Elthani Li Sinaa Elislamiya, 8,9 December 2013: 2-3.
 • 3. Hakim Biradia, “Eltaskik W Dawroho Fi İdart Elsoyola Blbonouk Elislamiya”,Modakirat Magister, Kolyat Elolom Eliktisadia W Olom Eltasiyir, Jamiat Elchlef, 2010-2011.
 • 4. Rami Mouhamed Kamal, Elsukuk W Tatbikatoha Elmoasira Badilan An Elsanadat Eltaklidia, https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2019/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf, 23/02/2021, saat 14 :00.
 • 5. Rachid Dagal, “Dawar Elsukuk Fi Tmouil Adjez Elmouazana”, Majalat Elouloum Elejtimaia W Elinsania, 01 (Haziran 2016): 83.
 • 6. Chouaib Younes, “ Dwar Elsukuk Elsilamia Elhoukoumia Fi Daam Elkitaat Eliktisaia”, Majalat Elamir Abdr Elkadar Llolom Elislamia, 3( Eylül 2014): 229.
 • 7. Ala Eldin Zaatari, “Elsukuk Tarifoha Anwaouha W Dawrouha Fi Tahkik Eltanmia, İsdaratoha W Tahadiat Elisdar”, (Bahth Mokadam Lwarcha Amal Min Charikat BDO Bonwan Elsukuk Elislamia, Elourdon 2010): 26.
 • 8. Garbi Hamza, Wafa Djilali, “ Elsukuk Elislamia Anwaouha W İdarat Makatirouha” Majalat Eltanmia We Eliktisad Eltatbiki, Jamiaat Elmsila, 3( Mart 2018): 139-143. 9. Garoumi Hamid, Bahiani Ridha, “ Faaliyat Elsukuk Elislamia Kahad Mountajat Elsinaa Elislamia Elmobtakara Fi Tamwil Eltanmia Eliktisadia” Majalat Eliktisad W Eltanmia Elbacharia, 3( 2018): 323. 10. Kamal Tawfik Elhatab, “ Elsukuk Elistithmaria Elislamia We Eltahadiyat Elmouasira” Bubai ( Haziran 2009): 07.
 • 11. Mariam Khalifa Elmikmari, “ Elitar Elnadari Li Sukuk Elislamia” (Dairat Elmalia, Hokomat Dubai): 08.
 • 12. Mamdouh Abdelfatah Ahmad Mouhamed, “Moutatalabat İsdar W Tadawal W İtfa Elsukuk Elislamia Fi Biaat Elamal Almasria” Majalat Elamal Eltidjaria Elmouasira, 1 (Aralik 2015)Ş: 120.
 • 13. Nabil khalil taha, “Souk Elawrak Elmaliya Elislamiya Bayina Elnadaria W Eltatbik- Irasat Halat Souk Raas Elmal Elislami Fi Malizia” ( Risalat Magister, Kolyat Eltidjara, Eljamiaa Elislamia, Gaza, 2007).
 • 14. Nawal Aamara, “Elsukuk Elislamia W Dawrouha Fi Tatwir Elsouk Elmalia” Majalat Elbahith, 09 (Haziran 2011) : 255-257.
 • 15. Hibat Elah Ahmad Souliman, “Athar Elsukuk Elislamia We Dawrouha Fi Tatwir Elsouk Elmaliya Elislamiya" Majat Eltanmia We Elsiyasat Eliktisadia, Elmaahad Elwatani Li Taktit, 02 (2021): 49.
 • 16. Hana Mouhamed Hilai Elhaniti, "Dwar Elsukuk Elislamia Fi Eltanmia Eliktisadia" Majalat Dirasat, 02 (2015) : 05.

الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-

Yıl 2022, Sayı 17, 24 - 37, 30.06.2022

Öz

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهم منتجات الهندسة المالية الاسلامية وأكثرها شيوعا، وهي الصكوك الاستثمارية التي تعتبر من الأدوات المالية التمويلية التي أثبتت دورها الفعال في تطوير العمل المصرفي من ناحية، ونجاعتها في انعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية في العديد من الدول التي تبنت سياسة العمل بها، لتكون بديلا شرعيا عن مصادر التمويل الوضعية التقليدية القائمة على الفوائد الربوية. İslami sukuk (yatırım enstrümanları), İslami finans mühendisliğinin en önemli ve en yaygın ürünlerinden biridir.bir taraftan Bankacılıkta etkin rolünü ispatlamış finansman araçlarından birisidir. Değer taraftan da da bu araçların (enstrümanlar) işgücü çalışma politikasını benimseyen birçok ülkede ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı sağlamadaki etkinliğidir. Geleneksel finansal kaynaklara Faiz temelli faydalara dayalı, meşru bir alternatif olmakdtadir. bunun için bu çalışmanın amacı İslami sukukun yatırımdaki önemi ve amaçları üzerine araştırmaktadır. Çünkü İslami sukuk ekonomik hayattaki en önemli finansal alternatiflerden biridir.

Kaynakça

 • 1. Ahmed Salam, “Naşat Elsukuk Elislamia Wahdafoha” makal manchor abra elenternethttp://www.drahmadmelhem.com/p/blog-page_13.html, tam elitilaa 23/02/2021, ssat 13 :00.
 • 2. Badar Eldin Brhaiylia, “İdraj Elsukuk Elislamia Fi Kanun Elcazairi” Elmadrasa Elolia Li Tijara, Cezayir, Modakala Molkat Fi Elmoltaka Eldawli Elthani Li Sinaa Elislamiya, 8,9 December 2013: 2-3.
 • 3. Hakim Biradia, “Eltaskik W Dawroho Fi İdart Elsoyola Blbonouk Elislamiya”,Modakirat Magister, Kolyat Elolom Eliktisadia W Olom Eltasiyir, Jamiat Elchlef, 2010-2011.
 • 4. Rami Mouhamed Kamal, Elsukuk W Tatbikatoha Elmoasira Badilan An Elsanadat Eltaklidia, https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2019/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf, 23/02/2021, saat 14 :00.
 • 5. Rachid Dagal, “Dawar Elsukuk Fi Tmouil Adjez Elmouazana”, Majalat Elouloum Elejtimaia W Elinsania, 01 (Haziran 2016): 83.
 • 6. Chouaib Younes, “ Dwar Elsukuk Elsilamia Elhoukoumia Fi Daam Elkitaat Eliktisaia”, Majalat Elamir Abdr Elkadar Llolom Elislamia, 3( Eylül 2014): 229.
 • 7. Ala Eldin Zaatari, “Elsukuk Tarifoha Anwaouha W Dawrouha Fi Tahkik Eltanmia, İsdaratoha W Tahadiat Elisdar”, (Bahth Mokadam Lwarcha Amal Min Charikat BDO Bonwan Elsukuk Elislamia, Elourdon 2010): 26.
 • 8. Garbi Hamza, Wafa Djilali, “ Elsukuk Elislamia Anwaouha W İdarat Makatirouha” Majalat Eltanmia We Eliktisad Eltatbiki, Jamiaat Elmsila, 3( Mart 2018): 139-143. 9. Garoumi Hamid, Bahiani Ridha, “ Faaliyat Elsukuk Elislamia Kahad Mountajat Elsinaa Elislamia Elmobtakara Fi Tamwil Eltanmia Eliktisadia” Majalat Eliktisad W Eltanmia Elbacharia, 3( 2018): 323. 10. Kamal Tawfik Elhatab, “ Elsukuk Elistithmaria Elislamia We Eltahadiyat Elmouasira” Bubai ( Haziran 2009): 07.
 • 11. Mariam Khalifa Elmikmari, “ Elitar Elnadari Li Sukuk Elislamia” (Dairat Elmalia, Hokomat Dubai): 08.
 • 12. Mamdouh Abdelfatah Ahmad Mouhamed, “Moutatalabat İsdar W Tadawal W İtfa Elsukuk Elislamia Fi Biaat Elamal Almasria” Majalat Elamal Eltidjaria Elmouasira, 1 (Aralik 2015)Ş: 120.
 • 13. Nabil khalil taha, “Souk Elawrak Elmaliya Elislamiya Bayina Elnadaria W Eltatbik- Irasat Halat Souk Raas Elmal Elislami Fi Malizia” ( Risalat Magister, Kolyat Eltidjara, Eljamiaa Elislamia, Gaza, 2007).
 • 14. Nawal Aamara, “Elsukuk Elislamia W Dawrouha Fi Tatwir Elsouk Elmalia” Majalat Elbahith, 09 (Haziran 2011) : 255-257.
 • 15. Hibat Elah Ahmad Souliman, “Athar Elsukuk Elislamia We Dawrouha Fi Tatwir Elsouk Elmaliya Elislamiya" Majat Eltanmia We Elsiyasat Eliktisadia, Elmaahad Elwatani Li Taktit, 02 (2021): 49.
 • 16. Hana Mouhamed Hilai Elhaniti, "Dwar Elsukuk Elislamia Fi Eltanmia Eliktisadia" Majalat Dirasat, 02 (2015) : 05.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular İlahiyat
Bölüm Makale
Yazarlar

Hadda MEBROUK> (Sorumlu Yazar)
L'université de l'arbi Tebessi (www.univ-tebessa.dz
0000-0001-9065-6166
Algeria

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { buiifd1094101, journal = {Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3507}, eissn = {2619-9343}, address = {Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2022}, number = {17}, pages = {24 - 37}, title = {الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-}, key = {cite}, author = {Mebrouk, Hadda} }
APA Mebrouk, H. (2022). الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي- . Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi , (17) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buiifd/issue/70927/1094101
MLA Mebrouk, H. "الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-" . Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (2022 ): 24-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buiifd/issue/70927/1094101>
Chicago Mebrouk, H. "الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (2022 ): 24-37
RIS TY - JOUR T1 - الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي- AU - HaddaMebrouk Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 37 VL - IS - 17 SN - 2148-3507-2619-9343 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي- %A Hadda Mebrouk %T الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي- %D 2022 %J Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi %P 2148-3507-2619-9343 %V %N 17 %R %U
ISNAD Mebrouk, Hadda . "الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi / 17 (Haziran 2022): 24-37 .
AMA Mebrouk H. الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-. BÜİİFD. 2022; (17): 24-37.
Vancouver Mebrouk H. الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2022; (17): 24-37.
IEEE H. Mebrouk , "الصكوك الاستثمارية من منتجات التصكيك الاسلامي -دراسة في الاطار المفاهيمي-", Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, sayı. 17, ss. 24-37, Haz. 2022

.