PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gelişim Göstergeleri Bağlamında Türkiye’nin Uluslararası Çerçeveden Görünümü

Yıl 2009, Cilt 26, Sayı 2, 1 - 13, 02.09.2015

Öz

Bilgi toplumunda kalkınma ve gelişimin neden ve sonuçları çeşitli göstergelerle tanımlanmaktadır. Bu çalışmada eğitim, ekonomi, sağlık ve bilişim ile ilgili göstergeler arasındaki istatistiksel ilişkiler hesaplanmıştır. Bulgular insani gelişimin eğitimle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Sonuçlar Türkiye’nin gelişim sorunlarının başlıca nedeninin ekonomik yetersizlik değil eğitime yeterli yatırımın yapılmayışı olarak değerlendirilmiştir. Eğitime verilen önemin söylemden eyleme dönüştürülmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Baykal, A. (2005a). Use of ICTs in Education and Human Development in Turkey. Yılmaz Esmer (Haz.). Perspectives on ICT and Human Development: Turkey 2004-1, 44-64. Boğaziçi University UNDP, Human Development Center.
 • Baykal, A. (2005b). Variables Inseparable: Indicators of Human Development and Information, Communication Technologies in Turkey. Peköz, B., Bratton, N. (Haz.). KSEE 2005: Proceedings of the Knowledge Society Economy and Education. North Cyprus: Girne American University. March 24-26, 106-115. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_Tables_rev.xls (06.02.2011’de erişildi)
 • ITU-D (2010). Measuring the Information Society. s.1. http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/Material/MIS_2010_Summary_E.pdf (06.02.2011’de erişildi)
 • Lamberton, D.M. (Haz.). (1971). Economics of Information and Knowledge. Middlesex: Penguin Books Ltd.
 • Michael, G., (2000). Community Informatics: Enabling Communiyies with Information and Communication Technologies. London: Idea Group publishing.
 • OECD. (2002). Measuring the Information Economy 2002. www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy (06.02.2011’de erişildi)
 • Pocket World in Figures 2010 Edition. Profile Books Ltd.
 • Stonier, T. (1983). The Wealth of Information. London: Thames Methuen.
 • UNCTAD Secretariat. (January 2003). United Nations Conference On Trade And Development Information and Communication Technology (ICT) Development Indices. World Summit on Information Society Geneva, UNCTAD/ITE/TEB/MISC.2 (VOL. III).
 • http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan007208.pdf) (06.02.2011’de erişildi)
 • UNESCO. (2003). Developing and Using Indicators of ICT Use in Education compiled by UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok, and Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Educational Innovation and Technology, Metro Manila, Philippines.Bangkok: UNESCO Bangkok, 2003. www.unescobkk.org/ips/ebooks/documents/ICTedu (06.02.2011’de erişildi)

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Özgün Çalışma
Yazarlar

Ali BAYKAL>

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Baykal, A. (2015). Gelişim Göstergeleri Bağlamında Türkiye’nin Uluslararası Çerçeveden Görünümü . Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi , 26 (2) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/3830/51431