Yıl 2018, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 51 - 66 2019-04-08

Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu

Züleyha ÜNLÜ [1]


Bu makalede, nitel bir araştırma metodu olan temellendirilmiş kuram ele alınmıştır. Öncelikle, temellendirilmiş kuramın ne olduğu üzerinde durulmuş ve araştırmalara yapacağı olası katkılar sıralanmıştır. Bu katkılar değerlendirilirken, uygulamalı dilbilim alanına epistemolojik, kuramsal ve metodolojik açıdan yapabileceği olası katkılar üzerinde durulmuştur. Bunu takiben Temellendirilmiş Kuram Metodunun Türkiye’deki uygulamalı dilbilim çalışmalarında kullanımı üzerine kısa bir alanyazın değerlendirmesi yapılmıştır. Hemen ardından, temellendirilmiş kuramın temel prensipleri sıralanmış ve üç ana temellendirilmiş kuram metodu veri analiz süreçleri açılarından karşılaştırılmıştır. Son olarak, bu üç yaklaşım arasında nasıl seçim yapılacağı üzerine düşünceler belirtilmiştir. Bu kısımda, temellendirilmiş kuramın, uygulamalı dilbilimde kullanımı üzerine öneriler de sıralanmıştır.
Temellendirilmiş kuram, uygulamalı dilbilim çalışmaları, yabancı dil öğretimi, nitel araştırma desenleri
  • Benoliel, J. Q. (1996). Grounded theory and nursing knowledge. Qualitative Health Research, 6(3), 406–428. Borg, S. 2004. Research in the lives of TESOL professionals. IATEFL Issues, (February- March), 6–7. Bryman, A. (2012). Social research methods. United States: Oxford University Press. Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st century: A qualitative method for advancing social justice research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (3rd ed., 507-535). Thousand Oaks, CA: SAGE Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. Sage Publications. Charmaz, K. (2016). The power of constructivist grounded theory for critical inquiry. Qualitative Inquiry, 23(1), 4–45. Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative sociology, 13(1), 3-21. Duff, P., & Early, M. (1996). Problematic classroom research across sociopolitical contexts. In S. Gass & J. Schachter (Eds.), Second language classroom research: Issues and opportunities (1-30). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Duff, P. (2012). Case study research in applied linguistics. New York: Routledge. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. Denzin, & Y. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed., pp. 1-32). Thousand Oaks, CA: Sage. Doğan, İ. (2015). Temellendı̇rı̇lmı̇ş kuram yaklaşımı ile bı̇r gençlı̇k mekânının (Pub) ilı̇şkı̇sel sorgusu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Douglas Fir Group. (2016). A transdisciplinary framework for SLA in a multilingual world. The Modern Language Journal, 100(1), 19-47. Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics: Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. Oxford University Press. Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine. Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity. Mill Valley, CA: The Sociology Press. Glaser B.G (1999). The future of grounded theory. Qualitative Health Research, 9(6), 836−845. Glaser, B. G., & Holton, J. (2004). Remodeling grounded theory. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 5 (2). Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researcherss. London: Sage. Hadley, G. (2017). Grounded theory in applied linguistics research: A practical guide. Routledge. Heath, H., & Cowley, S. (2004). Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. International Journal of Nursing Studies, 41(2), 141-150. Hernandez, C. A. (2009). Theoretical coding in grounded theory methodology. Grounded Theory Review, 8(3). http://groundedtheoryreview.com/2009/11/30/theoretical-coding-in-grounded-theory-methodology/ adresinden elde edildi. Hoda, R. (2011). Self-Organizing agile teams: A grounded theory. (Yayımlanmamış doktora tezi). Victoria University of Wellington: New Zealand. Hoda, R., Noble, J., & Marshall, S. (2011). Developing a grounded theory to explain the practices of self-organizing Agile teams. Empirical Software Engineering, 17 (6), 609-639. Ilgar, M. Z., & Ilgar, S. C. (2013). Nitel bir araştırma deseni olarak gömülü teori (Temellendirilmiş Kuram). Erişim Tarihi: 14.09.2018, Erişim Linki: http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/File/Enstitu_Sekreterligi/2013_Guz_Donemi_M_Zeki_ilgar_ve_Semra_Cosgun_ilgar.pdf Kramsch, C. (2015). Applied linguistics: A theory of the practice. Applied linguistics, 36(4), 454-465. Kenny, M., & Fourie, R. (2015). Contrasting classic, Straussian, and constructivist Grounded Theory: Methodological and philosophical conflicts. The Qualitative Report, 20(8), 1270-1289. Levers, M. J. D. (2013). Philosophical paradigms, grounded theory, and perspectives on emergence. Sage Open, 3(4), 1-6. Özalpman, D. (2010). Bir temellendirilmiş kuram denemesi: Politik amaçla marka seçen tüketici yönetimi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 1(39), 119-135. Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. Richards, K. (2003). Qualitative inquiry in TESOL. Hampshire: Palgrave Macmillan. Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage. Urquhart, C. (2013). Grounded theory for qualitative research: A practical guide. Londra: Sage. Urquart, C. (2018). Nitel araştırmalar için temellendirilmiş kuram uygulama rehberi. (Z. Ünlü ve E. Külekçi, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. (İlk baskı. 2013). Urquhart, C., & Fernandez, W. (2016). Using grounded theory method in information systems: the researcher as blank slate and other myths. In Enacting Research Methods in Information Systems:1 (129-156). Palgrave Macmillan, Cham. Ünlü, Z. (2017). Designing grounded theory research: Challenges And Possible Solutions. Elt Research, 34-37. Yüce, K., Eryaman, M. Y., Şahin, A., & Koçer, Ö. (2014). Sosyal bilimlerde paradigma dönüşümü ve Türkiye’de uygulamalı dilbilimi alanında nitel araştırma. Eğitim ve Bilim, 39 (171), 1-12. Walker, D., & Myrick, F. (2006). Grounded theory: An exploration of process and procedure. Qualitative Health Research, 16, 547-559. Warburton, W.I. (2005). What are grounded theories made of? At 2005 University of Southamtpon LASS Faculty Post-graduate Research Conference 2005 University of Southamtpon LASS Faculty Post-graduate Research Conference. 06 - 07 Jun 2005. 10, 1-10.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Züleyha ÜNLÜ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { buje554744, journal = {Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {1300-9567}, address = {}, publisher = {Boğaziçi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {35}, pages = {51 - 66}, doi = {}, title = {Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu}, key = {cite}, author = {ÜNLÜ, Züleyha} }
APA ÜNLÜ, Z . (2019). Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi , 35 (2) , 51-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/44507/554744
MLA ÜNLÜ, Z . "Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu". Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 35 (2019 ): 51-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/issue/44507/554744>
Chicago ÜNLÜ, Z . "Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu". Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 35 (2019 ): 51-66
RIS TY - JOUR T1 - Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu AU - Züleyha ÜNLÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 66 VL - 35 IS - 2 SN - 1300-9567- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu %A Züleyha ÜNLÜ %T Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu %D 2019 %J Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi %P 1300-9567- %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD ÜNLÜ, Züleyha . "Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu". Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 35 / 2 (Nisan 2019): 51-66 .
AMA ÜNLÜ Z . Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2019; 35(2): 51-66.
Vancouver ÜNLÜ Z . Uygulamalı Dilbilim Araştırmalarında Temellendirilmiş Kuram Metodu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2019; 35(2): 66-51.