Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenci Başarisini Desteklemede Bir Yol: Öğrenci Koçluğu

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 53 - 67, 31.12.2017

Öz

Bu
çalışmada amaç öğrenci koçluğu eğitimi almış uzman kişilerin öğrenci koçluğu
algısını ortaya koyarak öğrenci koçluğu tanıtmaya çalışmaktır. Çalışmada nitel
araştırma desenlerinde biri olan olgubilim çalışması kullanılmıştır. Çalışma
grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile belirlenen,
uluslararası geçerli olan öğrenci koçluk belgeli yedi farklı şehirlerde öğrenci
koçluğu yapan 12 öğrenci koçu oluşturmuştur. Araştırmanın verileri uzman görüşü
alınarak hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Bu
veriler, nitel veri analizi yapmaya olanak sağlayan NVivo programı yardımıyla
kavramlaştırılmış ve bu kavramların temalara ayrılarak betimsel analizi
yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenci koçluğunu tanımlamaya dair farklı
kavramlar ortaya çıkmış olmakla beraber genel manada öğrenci koçunun bir yol
arkadaşı olduğu öğrenciyi eğitim süreçlerinde desteklediği, öğrenci koçluğunda
belli ilkelerin olduğu ve öğrencinin kişisel gelişimi ve başarısını
artırmasında çok yönlü faydalarının olduğu ifadelerine ulaşılarak öğrenci
koçluğu uygulamalarında dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında önerilere yer
verilmiştir.

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çelik, S. (2011). Kütüphaneci eğitiminde mentorluk uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Bilgi Dünyası, 12 (2), 295-318. Erişim: Haziran 2012 http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2011/cilt12/sayi2/295-318.pdf
 • Damaş, G. (2010). Kariyer Geliştirme Aracı Olarak Koçluk ve Yönetim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Örnek Bir Koçluk Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://dahibeyin.blogspot.com.tr/2012/11/ogrenci-koclugu-nedir-nasl-yaplr.html Erişim: Kasım 2017.
 • https://portal.myk.gov.tr/index.php?dl=2015%2F8%2F7%2F0.184758001438950485_koc__seviye_6_.pdf&option=com_yeterlilik Erişim: Ağustos 2015.
 • Öz, İ. (2013). Öğrenci Koçluğu. 1.Baskı. İstanbul: C Planı Yayınları.
 • Özkan, H. H. (2009). Bilgi toplumu eğitim programları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10, 113-133.
 • Kuzu, A., Kahraman, M. & Odabaşı, F. (2012). Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E- Mentörlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 173-183.
 • Semerci, Ç. (2003). Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 28(127).
 • Tezel, C. (2015). Optimal koçluk öğrenci koçluğu. Ankara: Coach Team Optimal Koçluk.
 • Whitmore, J. (2009). Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose: The Principles and Practice of Coaching and Leadership, 4.Baskı (Ed., London, Nicholas Brealey) London:nb yayın evi.
 • Yazır Özgür, P. (2012). Öğrenci Koçluğu. 3.Baskı. İstanbul: Bab-ı Saadet Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 53 - 67, 31.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çelik, S. (2011). Kütüphaneci eğitiminde mentorluk uygulaması: Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Bilgi Dünyası, 12 (2), 295-318. Erişim: Haziran 2012 http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/gorusler/2011/cilt12/sayi2/295-318.pdf
 • Damaş, G. (2010). Kariyer Geliştirme Aracı Olarak Koçluk ve Yönetim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Örnek Bir Koçluk Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • http://dahibeyin.blogspot.com.tr/2012/11/ogrenci-koclugu-nedir-nasl-yaplr.html Erişim: Kasım 2017.
 • https://portal.myk.gov.tr/index.php?dl=2015%2F8%2F7%2F0.184758001438950485_koc__seviye_6_.pdf&option=com_yeterlilik Erişim: Ağustos 2015.
 • Öz, İ. (2013). Öğrenci Koçluğu. 1.Baskı. İstanbul: C Planı Yayınları.
 • Özkan, H. H. (2009). Bilgi toplumu eğitim programları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,10, 113-133.
 • Kuzu, A., Kahraman, M. & Odabaşı, F. (2012). Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E- Mentörlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 173-183.
 • Semerci, Ç. (2003). Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim. 28(127).
 • Tezel, C. (2015). Optimal koçluk öğrenci koçluğu. Ankara: Coach Team Optimal Koçluk.
 • Whitmore, J. (2009). Coaching for Performance: GROWing Human Potential and Purpose: The Principles and Practice of Coaching and Leadership, 4.Baskı (Ed., London, Nicholas Brealey) London:nb yayın evi.
 • Yazır Özgür, P. (2012). Öğrenci Koçluğu. 3.Baskı. İstanbul: Bab-ı Saadet Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih KALÇIK

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kalçık, F. (2017). Öğrenci Başarisini Desteklemede Bir Yol: Öğrenci Koçluğu . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 53-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/33864/362641

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017