Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Programlarının Akreditasyonuna İlişkin Görüşleri

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 5, 31.12.2017

Öz

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının
programların akreditasyonuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırma bulgularından bazıları şunlardır: Bartın
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programlarına devam eden
öğretmen adaylarının program akreditasyonlarına ilişkin görüşlerinde cinsiyete
göre (Kız: 34, Erkek: 41), nitelik (t=-1.011, p>0.05), mekan (t=-0.854,
p>0.05), kütüphane (t=-1.460, p>0.05) ve kalite (t=-0.638, p>0.05)
temalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Kaynakça

 • Akal, Z. (1995). Toplam kalite yönetimi ve performans ölçme ve değerlendirme sistemleri, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı, 86-88.
 • Aslan, B. (2009). Çeşitli ülkelerde yükseköğretimde akreditasyon ve Türk yükseköğretimindeki gelişmeler. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisi, 42(1), 287-309.
 • Bakioğlu, A. ve Ülker, N. (2017). Üniversitede akreditasyon, (2. Basım). Ankara: NOBEL Yayıncılık.
 • Di Nauta, P., Omar, P.L., Schade, A. & Scheele, J.P. (2004). Accreditation models in higher education: experiences and perspectives. Helsinki: ENQA Workshop Reports 3.
 • Erkuş, L. (2003). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Gencel, V. (2001). Türkiye’de yükseköğretim hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi ve akreditasyon; Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Harvey, L. (2004). The power of accreditation: Views of academics, Journal of Higher Education Policy and Manegement, 26 (2), 207-224.
 • Melek, M. (2003). Yükseköğretim kurumlarında kalite yönetimi, akreditasyon ve bir vakıf üniversitesinde kalite kontrol aracı olarak öğrenci geribildiriminden yararlanmaya yönelik bir araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünal, F.; Semerci, N. ve Semerci Ç. (2017). Öğretmen adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin algıları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (19-21 Mayıs 2017), (EPDAD, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğiyle), İstanbul.
 • YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara: YÖK Yayınları.
 • YÖK. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara: YÖK Yayınları.

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 5, 31.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Akal, Z. (1995). Toplam kalite yönetimi ve performans ölçme ve değerlendirme sistemleri, Verimlilik Dergisi, Toplam Kalite Özel Sayısı, 86-88.
 • Aslan, B. (2009). Çeşitli ülkelerde yükseköğretimde akreditasyon ve Türk yükseköğretimindeki gelişmeler. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi dergisi, 42(1), 287-309.
 • Bakioğlu, A. ve Ülker, N. (2017). Üniversitede akreditasyon, (2. Basım). Ankara: NOBEL Yayıncılık.
 • Di Nauta, P., Omar, P.L., Schade, A. & Scheele, J.P. (2004). Accreditation models in higher education: experiences and perspectives. Helsinki: ENQA Workshop Reports 3.
 • Erkuş, L. (2003). Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumlarına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Gencel, V. (2001). Türkiye’de yükseköğretim hizmetlerinin sunumunda toplam kalite yönetimi ve akreditasyon; Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü uygulamaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Harvey, L. (2004). The power of accreditation: Views of academics, Journal of Higher Education Policy and Manegement, 26 (2), 207-224.
 • Melek, M. (2003). Yükseköğretim kurumlarında kalite yönetimi, akreditasyon ve bir vakıf üniversitesinde kalite kontrol aracı olarak öğrenci geribildiriminden yararlanmaya yönelik bir araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Ünal, F.; Semerci, N. ve Semerci Ç. (2017). Öğretmen adaylarının programların akreditasyonuna ilişkin algıları. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (19-21 Mayıs 2017), (EPDAD, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşbirliğiyle), İstanbul.
 • YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon. Ankara: YÖK Yayınları.
 • YÖK. (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara: YÖK Yayınları.

Ayrıntılar

Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çetin SEMERCİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Semerci, Ç. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Programlarının Akreditasyonuna İlişkin Görüşleri . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-5 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/33864/368501

Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

2017