Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 43 - 51 2018-06-30

Yahya Akyüz'ün Türk Eğitim Tarihine İlişkin Görüşleri

Hüseyin ÇAM [1]


Eğitim, insanoğlunun varlığıyla birlikte başlayan ve devam eden bir süreçtir. Eğitim, geçmişten günümüze kadar tüm toplumların ve bu toplumlardaki düşünürlerin, önemle ele aldıkları bir alandır. Toplumlar, kendi tarihlerine sahip çıkarak geleceğini inşa etme gayretini göstermektedir. Eğitim tarihimizde fikir, düşünce, kurumsal gelişme, uygulama alanı incelendiğinde çok önemli bir tecrübe birikimi olduğu görülmektedir. Bu birikimin olumlu ve olumsuz yönleri olduğu gibi, dikkate değer ya da pek değer taşımayan yönleri de bulunmaktadır. Düşünce tarihimize bakıldığında bu alanda çok sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bunlar içerisinde önemli bir yere sahip olan, yılların verdiği tecrübe ve bilgi birikimiyle Yahya Akyüz’ün eğitime bakışı ve Türk eğitim tarihini konu edinen düşüncesi araştırılmıştır. Yahya Akyüz’ün görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla, eserleri incelenmiş ve araştırmada yöntem olarak belgesel tarama yöntemi seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı değerli bir bilim adamı olan Yahya Akyüz’ün eğitim görüşlerini ortaya çıkarmak ve günümüz eğitim sisteminde yansımalarını araştırmaktır. Yahya Akyüz’ün eserleri ve hakkında yazılan eserler taranarak O’nun eğitim düşünceleri ve dayanak noktaları ortaya çıkarılmıştır.

Eğitim, Türk Eğitim Tarihi, Yahya Akyüz
  • İbrahim Yaşar KAZU
  • Hilal KAZU
  • Murat TUNCER
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin ÇAM
Kurum: Fırat University, Faculty of Education
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Çam, H . (2018). Yahya Akyüz'ün Türk Eğitim Tarihine İlişkin Görüşleri . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 43-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/37190/415403