Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 68 - 79 2018-06-30

Altı Sigma Yöntemi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma

Hüseyin TOPÇU [1] , Burak DOĞAN [2] , Mehmet DOĞAN [3]


Günümüzün rekabetçi yapısı içerisinde en iyi kalite seviyesine ulaşmak tüm organizasyonlar için vazgeçilmez bir unsurdur.  Altı Sigma yöntemi, işletmelerin tüm süreçlerinde en iyi kalite kavramına ulaşmalarını talep eden bir sürekli iyileştirme stratejisidir. Kökeni üretim sektörüne dayanan bu yöntem, yıllar içerisinde birçok üretim ve hizmet sektörü işletmesi tarafından başarıyla uygulanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında Altı Sigma yöntemi ise her ne kadar bazı başarılı uygulama örnekleri mevcut olsa da, diğer sektör işletmelerinde olduğu kadar yaygın olarak kullanılmamıştır.  Altı Sigma yöntemi, müşteri odaklı yaklaşımı ile yükseköğretim kurumlarına çeşitli süreçlerinde iyileştirmeler için bir temel sağlamaktadır.  Bu çalışmada kalite ve Altı Sigma kavramları yükseköğretim kurumları açısından incelenecek, literatürdeki yükseköğretim kurumlarında Altı Sigma uygulamalarından örnekler verilecektir.
Üniversite, Altı Sigma, Kalite
  • Albliwi, S., Antony, J., Abdul Halim Lim, S., & van der Wiele, T. (2014). Critical failure factors of Lean Six Sigma: a systematic literature review. International Journal of Quality & Reliability Management, 31(9), 1012-1030.Alhuraish, I., Robledo, C., & Kobi, A. (2016, August). Impacts of Lean Manufacturing and Six Sigma. In 22nd ISSAT International Conference on Reliability and Quality in Design (RQD 2016).Atmaca, E., & GİRENES, S. Ş. (2009). Literatür Araştırması: Altı Sigma Metodolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3).
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin TOPÇU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Burak DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet DOĞAN
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

APA Topçu, H , Doğan, B , Doğan, M . (2018). Altı Sigma Yöntemi ve Yükseköğretim Kurumlarında Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 68-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/37190/426725