BibTex RIS Kaynak Göster

DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2016, , 0 - 0, 24.03.2016
https://doi.org/10.18221/bujss.84643

Öz

Günümüzde pazarlama stratejileri ekonomik ve sosyal hayatı etkileyen, işletmelerde verimliliği ve üretkenliği artıran en önemli konulardan birisi konumuna gelmiştir. Bu anlamda bilişim sektöründe pazarlama stratejilerinin doğru bir entegrasyon ile uygulanması da büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, pazarlama stratejilerini incelemek ve sektördeki işletmelerin dinamik iç ve dış çevre özelliklerine göre hangi pazarlama stratejilerine başvurdukları ve bu stratejilerin pazar performansını ne şekilde etkilediğini değerlendirmektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında pazarlama stratejileri olarak (i)ürün, (ii)fiyatlandırma, (iii)tutundurma ve (iv)dağıtım stratejileri analize dahil edilmiştir. Araştırma bulguları; dinamik değişimin yüksek olduğu bilişim sektöründe pazarlama stratejileri ile çevre özellikleri ve pazar performansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ulaşılan bulgular çevreye göre kullanılan pazarlama stratejilerinin değişiminin ve stratejilere göre pazar performansının nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesinde gerek uygulayıcılara gerekse de bu konudaki araştırmalara ışık tutar niteliktedir.

Ayrıntılar

Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Mehmet Şahin GÖK

Yasin NAR

Yayımlanma Tarihi 24 Mart 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016

Kaynak Göster

APA GÖK, M. Ş., & NAR, Y. (2016). DİNAMİK ÇEVRE ETKİSİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZAR PERFORMANSI ANALİZİ: BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1). https://doi.org/10.18221/bujss.84643

23094


The Journal is committed to upholding the highest standarts of publication ethics and takes all possible measures against any publication malpratices. Submitting researches by all authors mean that they assured their manuscripts are original and attest that the submitted papers represent their contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. All submissions will be checked by iThenticate before being sent to reviewers according to the Journal's Zero Tolerance on the Plagiarism Policy