TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Ceyda Durgun [1] , Gonca Oğuz Gök [2]


Toplumsal cinsiyet eşitsizliği” geçmişten günümüze süregelen en önemli tartışma konularından birisidir.  Bu konu hakkında sürekli araştırmalar yapılmakta ve bunun sonucunda devletler arasında çok taraflı anlaşmalar imzalanmaktadır. Fakat önemli olan ülkelerin sadece anlaşmaları imzalaması değil, bunları pratikte ne kadar uyguladıklarıdır. Nitekim son yıllarda ülkeler arası kalkınma ve gelişmişlik değerlendirmeleri söz konusu olduğunda “toplumsal cinsiyet” önemli bir değişken olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin günümüzde akılcı ilerlemenin ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı olduğu görüşü genel kabul görmektedir. Bu çalışmanın amacı, gelişmiş ülkelerin yer aldığı G7 (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD) grubu ve 2000’li yıllar ile birlikte yükselen ekonomik güçler olarak adlandırılan BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) grubunu toplumsal cinsiyet eşitsizliği çerçevesinde karşılaştırılmalı olarak analiz etmektir. Bu hedefle çalışma 2008-2015 yılları arasında Dünya Ekonomi Forumu (World Economic Forum) tarafından hazırlanan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu (The Global Gender Gap Report) verilerini kullanarak, BRICS ülkeler grubunun “toplumsal cinsiyet eşitliği” bağlamında G7 ülkelerine kıyasla nasıl bir gelişmişlik düzeyi ortaya koyduğu sorusuna cevap arayacaktır.

Yükselen ekonomik güçler, toplumsal cinsiyet, BRICS, G7
  • Acker, Joan (1992), “From Sex Roles to Gendered Institutions”, Contemporary Sociology , 21(5), 565-569.
  • Akın, Ayşe (2007), “Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılığı ve Sağlık”, Toplum Hekimliği Bülteni, 26 (2), 1-9.
  • Alptekin, Duygu (2008), “Üçüncü Dünya Ülkelerinde Kadın Hakları Bağlamında Feminizm”, Selçuk Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 1(20), 21-33.
  • Altan, Merve (2013), “Kadın Hakları Kavramı ve Ab Sürecindeki Türkiye'de Kadın Hakları ile İlgili Çalışmalar Yapan Sivil Toplum Kuruluşları”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
  • Anand, Sudhir ve Sen, Amartya (2000), “Human Development And Economic Sustainability”, World Development, 28 (12), 2029-2049.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ceyda Durgun
Kurum: MARMARA UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Gonca Oğuz Gök
Kurum: MARMARA UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { bujss288737, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = { - }, doi = {10.18221/bujss.288737}, title = {TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS \& G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Durgun, Ceyda and Oğuz Gök, Gonca} }
APA Durgun, C , Oğuz Gök, G . (2017). TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (2) , . DOI: 10.18221/bujss.288737
MLA Durgun, C , Oğuz Gök, G . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/32982/288737>
Chicago Durgun, C , Oğuz Gök, G . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2017 ):
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ AU - Ceyda Durgun , Gonca Oğuz Gök Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18221/bujss.288737 DO - 10.18221/bujss.288737 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 10 IS - 2 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.288737 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.288737 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %A Ceyda Durgun , Gonca Oğuz Gök %T TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ %D 2017 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 10 %N 2 %R doi: 10.18221/bujss.288737 %U 10.18221/bujss.288737
ISNAD Durgun, Ceyda , Oğuz Gök, Gonca . "TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): - . https://doi.org/10.18221/bujss.288737
AMA Durgun C , Oğuz Gök G . TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): -.
Vancouver Durgun C , Oğuz Gök G . TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA BRICS & G7 ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 10(2): -.