Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 2, 23 - 34, 30.12.2019
https://doi.org/10.18221/bujss.616932

Öz

İnternet kullanımının artış göstermesi pazarlama stratejilerinin internet ortamında da yapılmasını gerektirmiştir. Kişilerin tecrübelerini birbirine aktarması sonucu ağızdan ağıza pazarlama, ağızdan ağıza pazarlamanın internet üzerinden yapılması sonucu viral pazarlama kavramları önem kazanmış ve etkisi hem akademik yazında hem de uygulamada çalışma konuları olmuştur.

Çalışmanın amacı; viral pazarlamanın tüketici davranışları üzerine etkisini saptamaktır. Araştırmada bu kapsamda İstanbul’da yaşayan 18 yaş ve üstü yaş grubundan 385 kişiden toplanan veriler analiz edilmiştir. Analizler ile elde edilen bulgularda; viral pazarlama uygulamalarına ilişkin bütün yargılara cevaplayıcıların katıldıkları, viral pazarlama uygulamalarına ilişkin uygulamaların etkisinin cinsiyet ve yaş ayırımı olmaksızın tüketicileri etkilediği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Referans1 Ateşoğlu İ., Bayraktar S. (2011). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Turistlerin Destinasyon Seçimindeki Etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 101-107
 • Referns2 Allsop, D. T., Bassett, B. R., Hoskins, J. A. (2007). “Word-of-Mouth Research: Principles and Applications”, Journal of Advertising Research”, 47(4), 401
 • Referans3 Argan, M., Argan, M.T. (2006). Viral Pazarlama veya Internet Üzerinde Ağızdan Ağıza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve, Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 231-250
 • Referans4 Balakrishnan, B., Dahnil, M. I. ve Yi, W. J. (2014). The impact of social media marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among generation y. Procedia - Social and Behavioral Sciences 148, August, 178-185
 • Referans5 Buttle, F. A. (1998). Word of Mouth: Understanding and Managing Referral Marketing. Journal of Strategic Marketing, 6(3), 241-245
 • Referans6 Brown M. R., Bhadury, R. K., ve Pope, N. K. L. (2010). The Impact Of Comedic Violence on Viral Advertising effectiveness. Journal of Advertising, 391, 49-66.
 • Referans7 Clow, K. E., Baack, D. (2016). Bütünleşik reklam, tutundurma ve pazarlama iletişimi, (G. Öztürk, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Referans8 Cruz, D., Fill C. (2008). Evaluating Viral Marketing: Isolating the Key Criteria. Marketing Intelligence & Panning. 26(7), 743-758
 • Referans9 Dobele, A., diğ. (2007). Why Pass on Viral Messages? Because They Connect Emotionally, Business Horizons, 50(4), 291-304
 • Referans10 Eckler, P., Bolls, P. (2011). Spreading the Virus: Emotional Tone of Viral Advertising and Its Effect on Forwarding Intentions and Attitudes. Journal of Interactive Advertising, 11(2), 1-11
 • Referans11 Ennew, C.T., Banerjee, A.K., Li, D. (2000). “Managing Word of Mouth Communication: Empirical Evidence from India”, International Journal of Bank Marketing, 18(2), 75-83
 • Referans12 Fraile, A. (2019). What is viral marketing advantages and examples. Erişim tarihi: 22.07.2019, https://www.cyberclick.es
 • Referans13 Global Digital Report (2018). Erişim tarihi: 04.01.2019, https://digitalreport.weaewsocial.com/Goodman, J. (2005). Treat Your Customers As Prime Medine Reps. Business Week, 46(32), 122-127
 • Referans14 Global Trust in Advertising (2015). Erişim tarihi: 08.05.2018, www.nielsen.comHelm, S., (2000). Viral Marketing: Establishing Customer Relationship by Word of Mouse. Electronic Markets. 10(3),158-161
 • Referans15 Kaplan, M. A., Haenlein, M., (2011). Two Hearts in Three-Quarter Time: How to Waltz The Social Media/Viral Marketing Dance. Business Horizons. 54(3), 253-263
 • Referans16 Kalpaklıoğlu, U.N. ve Toros, N. (2011). Viral Marketing Tecniques Wıth in Online Social Network, Journal Of Yasar University, 24(6), 4112-4129.
 • Referans17 Karabulut, F. (2017). Pazarlama Ajanı Tüketici: Bir İş Fikri Olarak Katılımcı Pazarlama, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9(4), 149-160
 • Referans18 Kaydan, Aswal. (2014). New Buzz in Marketing: Go Viral. International Journal of Innovative Research Development. 3(1), 294-297
 • Referans19 Lee, J., Lee, J., Feick, L., (2006) “Incorporating Word-of-Mouth Effects in Estimating Customer Lifetime Value”, Database Marketing & Customer Strategy Management, 14(1), 29-39
 • Referans20 Libert, K., Tynski, K., (2013). The emotions that make marketing campaigns go viral. Erişim tarihi: 11.02.2019, https://hbr.org/2013/10/research-the-emotions-that-make-marketing-campaigns-go-viral.
 • Referans21 Liu, F., Cheng, H. ve Li, J., (2009). Consumer Responses To Sex Appeal Advertising: a Cross-Cultural Study. International Marketing Review, 26(4/5), 501-520
 • Referans22 Mills, A. J. (2012), Virality in Social Media: The SPIN Frame-work, Journal of Public Affairs, 12(2), 162-169
 • Referans23 Nalina, K. G., Palanivelrajan, B. (2015). Micro level empirical study on viral marketing in Madurai. International Journal of Management. 6(1), 233-238
 • Referans24 Onurlubaş, E., Dinçer D., (2016) ‘Tüketicilerin Ağızdan Ağıza ve Viral Pazarlama Algılarına Etki Eden Faktörlerin Analizi’, GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 7, (17), 184-202
 • Referans25 Oğuz, Y. (2015). Ağızdan Ağıza Pazarlama, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (3), 429-118
 • Referans26 Rayson, Steve. How to go viral: lessons from the most shared content of 2015. Erişim tarihi: 08.12.2016, (http://buzzsumo.com/blog/go-viral-lessons-shared- content-2015/).
 • Referans27 Silverman, G. (2006). Ağızdan ağıza pazarlama. (E. Orfanlı, Çev.) İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Referans28 Silverman, G. (2007). Ağızdan Ağıza Pazarlama: Dünyanın En Güçlü Pazarlama Yönteminin 28 Sırrı. (E. Orfanlı, Çev.) İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Referns29 Vaynerchuk, G. (2011). Teşekkür Ekonomisi: Müşteri Bağlılığı Yaratmak İçin Sosyal Medyayı Nasıl Kullanmalısınız, İstanbul: MediaCat Kitapları
 • Referans30 Yener, M. L., (2018) Dijital Pazarlama Ekseninde Influencer Marketing Uygulamaları, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 1299-1328
 • Referans31 Silverman G. (2007). Ağızdan ağıza pazarlama: Dünyanın en güçlü pazarlama yönteminin 28 sırrı. (E. Orfanlı Çev). İstanbul: Mediacat Kitapları.
 • Referans32 Stokes, D., Lomax, W. (2002). Taking Control of Mouth Marketing: The Case of An Entrepneurial Hotelier. Journal of Small Business and Enterprise Development. 9(4), 349-357
 • Referans33 Solomon, M. R., (2003). Conquering Consumerspace: Marketing Strategies For a Branded World, New York: Amacom.
 • Referans34 Thompkins, Y. L. (2012). Seeding Viral Content The Role of Message and Network Factors. Journal of Advertising Research, 52(4), 465-478
 • Referans35 Wilson, R. F. (2018). The six simple principles of viral marketing. Erişim tarihi: 02.09.2019, https://www.practicalecommerce.com.
 • Referans36 Yang, H. C., Liu, H. ve Zhou, L., (2011). Predicting Young Chinese Consumers’ Mobile Viral Attitudes, Intents and Behavior. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 24(1-2), 24-42
 • Referans37 Zhao, Z. ve Renard, D., (2018). Viral Promotional Advergames: How Intrinsic Playfullness and the Extrinsic Value of Prizes Elicit Behavioral Responses. Journal of Marketing. 41, 94-103

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 12, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bujss616932, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {23 - 34}, doi = {10.18221/bujss.616932}, title = {VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Öztürk, Duygu} }
APA Öztürk, D. (2019). VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (2) , 23-34 . DOI: 10.18221/bujss.616932
MLA Öztürk, D. "VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/50670/616932>
Chicago Öztürk, D. "VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Duygu Öztürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18221/bujss.616932 DO - 10.18221/bujss.616932 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 12 IS - 2 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.616932 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.616932 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Duygu Öztürk %T VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18221/bujss.616932 %U 10.18221/bujss.616932
ISNAD Öztürk, Duygu . "VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 2 (Aralık 2019): 23-34 . https://doi.org/10.18221/bujss.616932
AMA Öztürk D. VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. BÜSBD. 2019; 12(2): 23-34.
Vancouver Öztürk D. VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(2): 23-34.
IEEE D. Öztürk , "VİRAL PAZARLAMANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 23-34, Ara. 2019, doi:10.18221/bujss.616932

23094


The Journal is committed to upholding the highest standarts of publication ethics and takes all possible measures against any publication malpratices. Submitting researches by all authors mean that they assured their manuscripts are original and attest that the submitted papers represent their contributions and have not been copied or plagiarized in whole or in part from other works. All submissions will be checked by iThenticate before being sent to reviewers according to the Journal's Zero Tolerance on the Plagiarism Policy