Yıl 2019, Cilt 33 , Sayı 1, Sayfalar 31 - 43 2019-06-01

Determination of Quality Characteristics of Olive Pomace Briquette Used as A Fuel in Hatay Province
Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Kadriye Hatipoğlu [1] , Cengiz Karaca [2]


In this study; it was checked the quality characteristics of the olive pomace which offered as a fuel for sale in the province of Hatay and whether it is appropriate with the communique of solid fuel control published by the Ministry of Environment and Urbanization in accordance with Olive Pomace Briquette Specifications in Annex-1 Solid Fuel Specification Definitions. For these purposes the specific mass, moisture content, the amount of oil, Na content, water absorption resistance, deformation force resistance, calorific value, ash content and ultimate analysis of the olive pomace taken from various manufacturers were determined. According to these specifications, it has been determined that briquettes produced by the manufacture having a processing license are in conformity with the values specified in the communique. However, it has been determined that the briquettes produced by manufacturers without a production license do not comply with the communique in terms of oil content and thermal value. As a result of the unlicensed production of prina briquettes, it was determined that approximately 1000 tons of olive oil loss occurred. In addition, some of the physical characteristics of briquettes have shown that unlicensed production has a worse briquetting quality than licensed briquettes.

Çalışmada; Hatay ilinde yakacak olarak satışa sunulan pirinanın kalite özellikleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı katı yakıtların kontrolü tebliğinde Ek-1 Katı Yakıt Özellikleri tanımlarında Pirina Briketi Özelliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu amaçlarla materyal olarak çeşitli işletmelerden alınan pirinanın özgül kütle, nem içeriği, yağ miktarı, Na içeriği, su alma direnci, deformasyon kuvveti direnci, ısıl değer, kül içeriği ve elementel analizi yapılmıştır. Belirlenen bu özelliklere göre işleme lisansına sahip imalatçılar tarafından üretilen briketlerin tebliğde belirtilen değerlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Fakat üretim lisansı olmayan üreticiler tarafından üretilen prina briketlerinin yağ içeriği ve ısıl değer özellikleri bakımından tebliğe uymadığı belirlenmiştir. Lisanssız yakacak prina briketi üretimi sonucunda yaklaşık 1000 ton zeytinyağı kaybının oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca briketlerin bazı fiziksel özelliklerine bakıldığında lisanssız üretimin lisanslı üretilen briketlerden daha kötü bir briketleme kalitesine sahip oldukları görülmüştür.
  • Başkan, A.E. 2010. Zeytinyağı İşletmelerinin Atıkları ve Değerlendirilme Yolları. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli
  • ASTM Standard (American Society for Testing and Materials). D 2938, D 3173, D 3174, D 5865, D 3177, D 3178, D 3179.
  • Eren, Ö. 2011. Çukurova Bölgesinde Tatlı Sorgum (Sorghum Bıcolor (L.) Moench) Üretiminde Yaşam Döngüsü Enerji Ve Çevresel Etki Analizi. Doktora Tezi, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Eriksson, S. and Prior, M. 1990. The briquetting of agricultural wastes for fuel. FAO Environment and Energy Paper 11, FAO of the UN, Rome-Italy
  • Horuz, A., Korkmaz, A. ve Akınoğlu, G. 2015. Biyoyakıt Bitkileri ve Teknolojisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 3(2): 69-81.
  • Karaca C. 2009. Çukurova Bölgesindeki Tarıma Dayalı Sanayi Atıklarının Enerjiye Dönüşüm Olanaklarının İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Karaca, C., Bozoğlu, B. and Polat, O. 2015. Hatay İli Pirina Atık Miktarının ve Enerji Potansiyelinin Haritalanması. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Derg., 29(2), 55-60
  • TÜİK., 2016. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri 2015 Verileri.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4974-7581
Yazar: Kadriye Hatipoğlu
Kurum: Nurdağı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Nurdağı/Gaziantep
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5161-1512
Yazar: Cengiz Karaca (Sorumlu Yazar)
Kurum: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Hatay
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bursauludagziraat570692, journal = {Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-4044}, address = {Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16059 Görükle / Nilüfer / BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Hatipoğlu, Kadriye and Karaca, Cengiz} }
APA Hatipoğlu, K , Karaca, C . (2019). Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 31-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat/issue/45425/570692
MLA Hatipoğlu, K , Karaca, C . "Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2019 ): 31-43 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat/issue/45425/570692>
Chicago Hatipoğlu, K , Karaca, C . "Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2019 ): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Kadriye Hatipoğlu , Cengiz Karaca Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - 33 IS - 1 SN - -2651-4044 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %A Kadriye Hatipoğlu , Cengiz Karaca %T Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2019 %J Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P -2651-4044 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Hatipoğlu, Kadriye , Karaca, Cengiz . "Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 / 1 (Haziran 2019): 31-43 .
AMA Hatipoğlu K , Karaca C . Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.. 2019; 33(1): 31-43.
Vancouver Hatipoğlu K , Karaca C . Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 33(1): 43-31.