Yıl 2019, Cilt 33 , Sayı 1, Sayfalar 53 - 66 2019-06-01

Effects of Seed Coating and Pelleting Applications on The Quality of Onion Seeds (Allium cepa L.)
Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Zeynep Dumanoğlu [1] , Bülent Çakmak [2]


The onion (Allium cepa L.) is one of the most important plants in the commercial sense in our country. Several studies have been done to increase the production of better quality seeds and mechanization practices on large areas. Seed treatments (film coating and pelleting) are carried out in order to ensure that seeds, especially in amorphous, light and small size, reach a large, heavy, smooth surface. In this study, some physical (shape, size, surface area, thousand grain weight) and mechanical (static and dynamic friction coefficient) properties of seeds were determined after seed application. When the physical properties of the onion seeds on which the seeds were applied were examined, it was found that it grew about 1.5 times and the weight of thousand seeds increased about 2.5 times. In terms of mechanical properties of seeds, the behavior of different surfaces used for transportation and storage are examined. It was determined that the change in these surfaces caused statistically significant differences after seed application.

Soğan (Allium cepa L.), ülkemizde ticari anlamda ön plana çıkan önemli bitkilerden birdir. Geniş alanlarda mekanizasyon uygulamaları ile daha kaliteli tohum üretimini arttırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Tohum uygulamaları (film kaplama ve pelletleme) özellikle amorf, hafif ve küçük boyuttaki tohumları büyük, ağır, pürüzsüz bir yüzeye ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu çalışma da, soğan tohumuna ait(uygulama öncesi ve sonrası) bazı fiziksel (şekil, boyut, yüzey alan, bin tane ağırlığı) ve mekanik (statik ve dinamik sürtünme katsayısı) özellikler belirlenmiştir. Tohum uygulamalarının ardından soğan tohumun fiziksel özelliklerinin yaklaşık 1,5 kat büyüdüğü ve bin dane ağırlığının yaklaşık 2,5 kat arttığı saptanmıştır. Tohumların mekanik özellikleri bakımından, taşıma ve depolama için kullanılan farklı yüzeylerdeki davranışları incelenmiş ve tohum uygulamaları sonrasında bu yüzeylerdeki değişimin istatistiki olarak önemli farklılıklara neden olduğu ortaya konmuştur.
 • Alayunt F. N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Ders Kitabı, Ege Ün. Ziraat Fak. Yayınları No: 541, İzmir.
 • Candar A., 2013. Soğan (Allium cepa L.) Tohumu Üretiminde Kullanılan Baş Soğanların Farklı Dikim Sistemlerinin Tohum Verimine Etkileri, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bursa
 • Duman İ. ve H. İlbi, 2001. Bazı Sebze Tohumlatının Optimum Önçimlendirme Sürelerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi, E.Ü. Araştırma Fonu, 99-ZRF-002 nolu proje sonuç raporu, s:81, İzmir.
 • Dumanoğlu Z., 2016. Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumları İçin Uygun Kaplama ve Pelletleme Yöntemlerinin Belirlenmesi, Ege Ün. Fen Bilimleri Enst. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir
 • Eser B., Duman İ., ve A. Gökçöl, 2009. Türk Tarımında Tohumun Stratejik Önemi, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Tem-Agus. 2009, Sayı:188, s:30-38, Ankara.
 • Gençkan T., M. E. Turgay, H. H. Geçit, B. Bozkurt, E. Ergun, H. Ekiz, K. Yalvaç, M. N. Gevrek, A. Elçi ve A. Balkan, 2005. Türkiye’de Tohumluk Fide ve Fidan Üretimi ve Kullanımı, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 2:803-823.
 • Günay A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği cilt I. Meta Basım Evi, İzmir, 403 s
 • International Rules for Seed Testing (ISTA), 2007. International Rules for Seed Testing Book
 • Kara M., 2012. Biyolojik Ürünlerin Fiziksel Özellikleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 242, Erzurum.
 • Shrestha, H., 2007. A plant monograph on onion (Allium cepa L.). The School of Pharmaceutical and Biomedical Sciences Pokhara University Simalchaur, Pokhara, Nepal, 6s.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017. Yıllara göre Bitkisel Denge Tabloları-Sebzeler, www.tüik.gov.tr (erişim tarihi: 12.09.2017)
 • Yağcıoğlu A., 2015. Ürün İşleme, Ege Üniversitesi Yayınları Ziraat Fakültesi Yayın No: 517, Genişletilmiş 2. Baskı, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Agronomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7889-9015
Yazar: Zeynep Dumanoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, 12000, Bingöl
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3587-0933
Yazar: Bülent Çakmak
Kurum: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, İzmir
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bursauludagziraat570714, journal = {Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-4044}, address = {Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16059 Görükle / Nilüfer / BURSA}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {53 - 66}, doi = {}, title = {Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Dumanoğlu, Zeynep and Çakmak, Bülent} }
APA Dumanoğlu, Z , Çakmak, B . (2019). Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 33 (1) , 53-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat/issue/45425/570714
MLA Dumanoğlu, Z , Çakmak, B . "Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2019 ): 53-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bursauludagziraat/issue/45425/570714>
Chicago Dumanoğlu, Z , Çakmak, B . "Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2019 ): 53-66
RIS TY - JOUR T1 - Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi AU - Zeynep Dumanoğlu , Bülent Çakmak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 66 VL - 33 IS - 1 SN - -2651-4044 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi %A Zeynep Dumanoğlu , Bülent Çakmak %T Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi %D 2019 %J Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P -2651-4044 %V 33 %N 1 %R %U
ISNAD Dumanoğlu, Zeynep , Çakmak, Bülent . "Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 / 1 (Haziran 2019): 53-66 .
AMA Dumanoğlu Z , Çakmak B . Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.. 2019; 33(1): 53-66.
Vancouver Dumanoğlu Z , Çakmak B . Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 33(1): 66-53.