Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Design Process of Children's Playgrounds Connecting Indoor and Outdoor Spaces: Case of Bornova Children's World, Izmir

Yıl 2021, Cilt: 35 Sayı: 1, 85 - 102, 01.06.2021

Öz

The spatial planning and design process are based on the user profiles and their needs. In this context,
it is important to know the characteristics of the user groups consisting of children, young people, the elderly and individuals with special needs in terms of healthy and successful design. Therefore, in the design for child users, indoor and outdoor spaces serving the physical, cognitive, and socio-sensory development and based on the principles of colorfulness, mobility and naturalness should be designed. The Children’s World project designed in this context was realized in Bornova district of İzmir province in Turkey. The aim of this study is to design indoor and outdoor playgrounds that reflect the world of children. The children’s playgrounds aim to serve the developmental stages of the child and to be based on the landscape design principles in playgrounds. The landscape design process was implemented step by step for healthy children’s playgrounds. The physical, cognitive, and socio-sensory developmental stages of the children and the colorfulness, mobility and naturalness design criteria of the children’s playgrounds with the flooring materials with playful and colorful patterns, the movable cube game modules and seating units and the plant material that changes color in all seasons were handled within the framework of a holistic design and accordingly, portable and colorful indoor and outdoor playgrounds consisting of exhibition-information-experience areas, workshops and courtyards were created. As a result, in this study which includes original, qualified, functional, innovative and contemporary design solutions, settlement decisions, plan decisions, facade and material decisions, sustainability decisions, and open space decisions were taken. The findings and methodology of this study may serve as an example of the landscape design process for other similar projects to be designed in different regions that take into account the developmental periods and principles of children.

Destekleyen Kurum

Bornova Belediyesi

Teşekkür

Acknowledgment Authors would like to especiallly thank Nagehan Duran Karabıçak, Mustafa Levent Izgi, Uygur Senturk, Bunyamin Ustun, Refia Gungor, Ferhat Odabaşı, Pelin Bostancı, Ibrahim Odabası, and Gurkan Manay for their support.

Kaynakça

 • Akandere, M. 2013. Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Aksoy, B.A, Çiftçi H.D. 2008. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Pegem Yayınlılık, Ankara.
 • Altınçekiç. H., Sarı, Y. 2005. An Evaluation of Children Playground Settings in Bartın. FORESTIST, 55: 33-45.
 • BIF 2017. Bornova Çocuk Dünyası Proje Yarışması. Bornova İçin Fikirler, Bornova Belediyesi Yayını, ISSN:2149-7710.
 • Bilton, H. 2004. Playing Outside: activities, Ideas and Inspritation fot the Early years. David Publishers, London, United Kingdom.
 • Clements, R. 2004. An Investigation of the Status of outdoor Plays. Contemporary Issues in Early Childhood 5(1), 67-78.
 • Çukur, D. 2011. Okul Öncesi Çocukluk Döneminde Sağlıklı Gelişimi Destekleyici Dış Mekan Tasarımı. Turkish Journal of Forestry, 12(1), 70-76.
 • Düzenli, T., Yılmaz, S., Alpak E.M. 2018. Farklı Yaş Gruplarına (Çocuk-Genç-Yaşlı) Yönelik Kentsel Açık Mekanların Peyzaj Tasarım Kriterleri. İKSAD Yayın Evi.
 • Ege Mimarlık 2016. Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Proje Yarışması ve Kolokyumu. Ege Mimarlık Dergisi, Temmuz, 16-29.
 • Erdoğan, E., Özbek, O. 2019. Basic Design and Visual Perception in Landscape Architecture Education. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), s. 249-263.
 • Geboy, L.D., Moore, K.D., Weisman, G., Alden, A., Mleziva, S., Taneli, Y., Wroblewski L. 2001. Designing a Better Day: Adult Day Centers Comparative Case Studies. Center for Architecture and Urban Planning Reserach.
 • Huizinga J. 1995. Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • İnci, E. 2009. Erken Çocukluk Dönemi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Sosyo-Ekonomik Düzey, Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kaplan, R., Helbert, E.J. 1987. Cultural and Subcultural Comparisons in Preferences for Natural settings. Landscape and Urban Planning, 14, 291-295.
 • Kılıç, Ö.G. 2004. Ailesi ile Birlikte Yaşayan ve Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Görsel Algılama Davranışı ile Okul Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Anakara.
 • Onur B., Güney, N. 2004. Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar. Ankara üniversitesi, Çocuk Kültüre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 12, Ankara.
 • Özdemir, A., Yılmaz, O. 2008. Assessment of Outdoor School Environments and Physical Activity in Ankara’s Primary Schools . Journal of Environmental Psyschology, 28 (3), 287-300.
 • Özdemir, I.B., Kablan, Y., Sayitoğlu, Ç., Nasin, D., Odacı, S. 2017. Users’ Impact on Utility of Urban Furnitures. The Journal of Academic Social Sciences, 151-164.
 • Özerkan, K.N. 2004. Spor Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Pouya, S., Demirel, Ö. 2016. Ortopedik Engelli Çocukların İyileştirilmelerine Yönelik Planlama Yaklaşımı: ODTÜ Eymir Gölü örneği (Ankara). FORESTIST, 69 (1):11-21
 • Pouya, S., Bayramoğlu, E., Demirel, Ö. 2016. Doğa ile Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1): 51-60.
 • Pouya, S., Demir, S., Demirel, Ö. 2017. Engelli Çocuklara Yönelik Oryantiring Oyunları. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4): 608-618.
 • Purcel, A.T., Lamb, R.J. 1984. Landscape Perception: An Examination and Empirical Investigation of Two Central Issues in the Area. Journal of Enviromental Management, 19, 31-69.
 • Rivkin, M.S 1995. The Great Outdoors: Restoring Children’s Right To Play Outside. Washington, Dc: Naeyc.
 • Senemoğlu, N. 2011. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (Kurumdan Uygulamaya). Gönül Yayınevi, İstanbul.
 • Sugiyama, T., Thompson, W. 2007. Measuring the Quality of the Outdoor Environment Relevant to Older People’s Life. Ward Thompson & P. Tranlou (Eds), Openspace: people Space, 153-163. Abinhdon, United Kingdom, Routledge.
 • Ulrich, R.S. 1992. How design impcats wellness? Healthcare Forum Journal, 20, 20-25.
 • Yücel, G.F. 2005. Design of Playgrounds for Children. FORESTIST, 55: 99-110.
 • Yücesoy, N., Ç. Çanga, A., 2019. Tema Parkları ve Bursa Odaklı Park Temalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), s. 249-263.

Açık ve Kapalı Mekanları Birleştiren Çocuk Oyun Alanlarının Tasarım Süreci: Bornova, Çocuk Dünyası Örneği, İzmir

Yıl 2021, Cilt: 35 Sayı: 1, 85 - 102, 01.06.2021

Öz

Mekansal planlama ve tasarım süreci kapsamında ele alınan her bir mekan, kullanıcı profiline ve
kullanıcıların gereksinimlerini göre belirlenmektedir. Bu bağlamda çocuklar, gençler, yaşlılar ve özel
gereksinimli bireylerden oluşan kullanıcı gruplarının özelliklerinin bilinmesi tasarımın sağlıklı ve başarılı olması açısından önemlidir. Bireylerin kişiliklerinin oluşmasında etkili olan çocukluk dönemi, insan hayatının en önemli evresini oluşturmaktadır. Dolayısı ile çocuk kullanıcılarına yönelik yapılan tasarımlarda çocukların fiziksel, bilişsel, sosyo-duyusal gelişimlerine hizmet eden ve renklilik, hareketlilik ile doğallık ilkelerine dayanan kapalı ve açık mekanlarının tasarlanması gerekmektedir. Bu kapsamda tasarlanan çocuk dünyası projesi, İzmir ilinin, Bornova ilçesinde gerçekleşmiştir. İzmir’e eğitim ve eğlence konusunda alternatif bir cazibe noktası oluşturulması beklenen bu çalışmanın amacı çocukların dünyasını yansıtan kapalı ve açık çocuk oyun mekanlarının tasarlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için tasarlanan çocuk oyun mekanlarının çocuk gelişim dönemlerine hizmet etmesi ve çocuk oyun mekanlarındaki tasarım ilkelerini temel alması hedeflenmiştir. Çocuklara yönelik oyun alanları yapılması istenen bu projede yöntem olarak tasarım süreci adım adım uygulanmıştır. Çocukların fiziksel, bilişsel, sosyo-duyusal gelişim dönemleri ile çocuk oyun mekanlarının renklilik, hareketlilik ve doğallık tasarım kriterleri haraketli ve renkli oyun modülleri, renkli ve oyun desenli yer döşemeleri, hareketli oturma birimleri, her mevsim renk değiştiren bitkisel materyal ile bütüncül bir tasarım çerçevesinde ele alınmış ve buna uygun sergi-bilgi-deneyim alanları, atölyeler ve avludan oluşan kapalı-açık, renkli ve hareketli çocuk oyun mekanlar oluşturulmuştur. Proje görünüş, kesit, perspektif ve detay çizimler ile desteklenmiştir. Sonuç olarak özgün, nitelikli, işlevsel, yenilikçi ve çağdaş tasarım çözümlerini içeren bu çalışmada yerleşim kararları, plan kararları, cephe ve malzeme karaları, sürdürebilirlik kararları ve açık mekan kararları alınmıştır. Bu çalışmanın bulguları ve yöntemi diğer benzeri projelerinin tasarım sürecine ve çocukların gelişim dönemlerini ve ilkelerini dikkate alarak farklı bölgelerde tasarlanacak olan çocuk oyun mekanlarına örnek oluşturabilir.

Kaynakça

 • Akandere, M. 2013. Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Aksoy, B.A, Çiftçi H.D. 2008. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Pegem Yayınlılık, Ankara.
 • Altınçekiç. H., Sarı, Y. 2005. An Evaluation of Children Playground Settings in Bartın. FORESTIST, 55: 33-45.
 • BIF 2017. Bornova Çocuk Dünyası Proje Yarışması. Bornova İçin Fikirler, Bornova Belediyesi Yayını, ISSN:2149-7710.
 • Bilton, H. 2004. Playing Outside: activities, Ideas and Inspritation fot the Early years. David Publishers, London, United Kingdom.
 • Clements, R. 2004. An Investigation of the Status of outdoor Plays. Contemporary Issues in Early Childhood 5(1), 67-78.
 • Çukur, D. 2011. Okul Öncesi Çocukluk Döneminde Sağlıklı Gelişimi Destekleyici Dış Mekan Tasarımı. Turkish Journal of Forestry, 12(1), 70-76.
 • Düzenli, T., Yılmaz, S., Alpak E.M. 2018. Farklı Yaş Gruplarına (Çocuk-Genç-Yaşlı) Yönelik Kentsel Açık Mekanların Peyzaj Tasarım Kriterleri. İKSAD Yayın Evi.
 • Ege Mimarlık 2016. Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Proje Yarışması ve Kolokyumu. Ege Mimarlık Dergisi, Temmuz, 16-29.
 • Erdoğan, E., Özbek, O. 2019. Basic Design and Visual Perception in Landscape Architecture Education. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), s. 249-263.
 • Geboy, L.D., Moore, K.D., Weisman, G., Alden, A., Mleziva, S., Taneli, Y., Wroblewski L. 2001. Designing a Better Day: Adult Day Centers Comparative Case Studies. Center for Architecture and Urban Planning Reserach.
 • Huizinga J. 1995. Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. Ayrıntı yayınları, İstanbul.
 • İnci, E. 2009. Erken Çocukluk Dönemi Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Sosyo-Ekonomik Düzey, Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Kaplan, R., Helbert, E.J. 1987. Cultural and Subcultural Comparisons in Preferences for Natural settings. Landscape and Urban Planning, 14, 291-295.
 • Kılıç, Ö.G. 2004. Ailesi ile Birlikte Yaşayan ve Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Görsel Algılama Davranışı ile Okul Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Anakara.
 • Onur B., Güney, N. 2004. Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar. Ankara üniversitesi, Çocuk Kültüre Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 12, Ankara.
 • Özdemir, A., Yılmaz, O. 2008. Assessment of Outdoor School Environments and Physical Activity in Ankara’s Primary Schools . Journal of Environmental Psyschology, 28 (3), 287-300.
 • Özdemir, I.B., Kablan, Y., Sayitoğlu, Ç., Nasin, D., Odacı, S. 2017. Users’ Impact on Utility of Urban Furnitures. The Journal of Academic Social Sciences, 151-164.
 • Özerkan, K.N. 2004. Spor Psikolojisine Giriş: Temel Kavramlar. Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Pouya, S., Demirel, Ö. 2016. Ortopedik Engelli Çocukların İyileştirilmelerine Yönelik Planlama Yaklaşımı: ODTÜ Eymir Gölü örneği (Ankara). FORESTIST, 69 (1):11-21
 • Pouya, S., Bayramoğlu, E., Demirel, Ö. 2016. Doğa ile Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1): 51-60.
 • Pouya, S., Demir, S., Demirel, Ö. 2017. Engelli Çocuklara Yönelik Oryantiring Oyunları. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4): 608-618.
 • Purcel, A.T., Lamb, R.J. 1984. Landscape Perception: An Examination and Empirical Investigation of Two Central Issues in the Area. Journal of Enviromental Management, 19, 31-69.
 • Rivkin, M.S 1995. The Great Outdoors: Restoring Children’s Right To Play Outside. Washington, Dc: Naeyc.
 • Senemoğlu, N. 2011. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim (Kurumdan Uygulamaya). Gönül Yayınevi, İstanbul.
 • Sugiyama, T., Thompson, W. 2007. Measuring the Quality of the Outdoor Environment Relevant to Older People’s Life. Ward Thompson & P. Tranlou (Eds), Openspace: people Space, 153-163. Abinhdon, United Kingdom, Routledge.
 • Ulrich, R.S. 1992. How design impcats wellness? Healthcare Forum Journal, 20, 20-25.
 • Yücel, G.F. 2005. Design of Playgrounds for Children. FORESTIST, 55: 99-110.
 • Yücesoy, N., Ç. Çanga, A., 2019. Tema Parkları ve Bursa Odaklı Park Temalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), s. 249-263.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ziraat Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sara DEMİR 0000-0002-0813-3356

Okan TURAN Bu kişi benim 0000-0002-6679-2229

Emre GÜNAY Bu kişi benim 0000-0003-0590-8897

Proje Numarası Bornova Çocuk Dünyası Projesi
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 2 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 35 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DEMİR, S., TURAN, O., & GÜNAY, E. (2021). The Design Process of Children’s Playgrounds Connecting Indoor and Outdoor Spaces: Case of Bornova Children’s World, Izmir. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 85-102.

TR Dizin kriterleri gereği dergimize gönderilecek olan makalelerin mutlaka aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir.

Tüm bilim dallarında yapılan, ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.Makale başvurusunda;

(1) Tam metin makale, Dergi yazım kurallarına uygun olmalı, Makalenin ilk sayfasında ve teşekkür bilgi notu kısmında Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna ve Etik kurul izni gerektirmediğine dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmeli ve sisteme belgenin yüklenmesi gerekmektedir. (Dergiye gönderilen makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir. Dergiye yapılan atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.)

(2) Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate, intihal.net) (% 20’nin altında olmalıdır),

(3) İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu, Dergi web sayfasında yer alan başvuru formunun başvuran tarafından İmzalanıp, taratılarak yüklenmesi , (Ön yazı yerine)

(4) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyası,

(5) Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, Çıkar Çatışması beyanı verilmesi Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi ve sisteme belgenin (Tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir yazı) yüklenmesi gerekmektedir.

Belgelerin elektronik formatta DergiPark sistemine https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden kayıt olunarak başvuru sırasında yüklenmesi mümkündür. 


25056 

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.