Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tek Parti Dönemi Öğretmenlik Söylemleri: Kazım Nami Duru Örneği

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, 130 - 141, 31.12.2018

Öz

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti kuran kadrolar öğretmenleri çağın koşullarına uygun olarak yetiştirmenin, devrimleri ülkenin en ücra köşelerine kadar taşıyacak ve orada devrimlerin ruhunu yeni kuşaklara aktaracak donanım ve ruhta olmalarının önemini görmüşlerdi. Bu anlayışla da öğretmen yetiştirme konusunda yapılan çalışmalar, öğretmenlik mesleği ile ilgili yasal düzenlemeler gibi birçok çalışmaya imza atmışlardır. İşte bu konuya Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında öğretmenlerden beklenen rollerin, öğretmenlik meslek ahlakı ilkelerinin neler olduğu gibi konulara özellikle bu konularda önemli çalışmaları olan ve eserler veren bir aydının eserini inceleyerek günümüzde de devam eden tartışmalara da ışık tutulması amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • KaynakçaAkarsu, Füsun, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Uygulamaları: Bir Özet Değerlendirme, http://www.egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/5271/1434 (E.T.:12/10/2017)
 • Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi, Ankara, Pegem Akademi Yayınları 29.Baskı, 2016
 • Çetin, Kadir ve Gülseren, Ömer, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Stratejileri, http://dhgm.meb.gov.tr/yayımlar/dergiler/MilliEgitimDergisi/160/cetin-gülseren.htm (E.T.:18/10/2017)
 • Erendil, Muzaffer, Atatürk’ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-08/ataturkun-guvendigi-genclik-ve-egitim (E.T.: 12/10/2017)
 • Hesapçıoğlu, Muhsin, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Eğitim Politikası ve Felsefesi (s.121-138), Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:29, Yıl:2009
 • Kalaycı, Nurdan, Cumhuriyet Döneminde İlköğretim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2004
 • Nami, Kazım, Muallimin Meslek Ahlakı, Devlet Matbaası, İstanbul, 1934
 • Özden, Barış Alp, Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği,www.kebikecdergi.org/kebikec-dergisi-sayi-40.shtml (ET:18/10/2017)
 • Şengör, A.M. Celal, Hasan Ali Yücel ve Türk Aydınlanması III. Baskı, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2017
 • Tuğluoğlu, Fatih ve Tunç, Turgay, 1926 İlkmektep Müfredatı ve Cumhuriyet Dönemi Eğitiminin Hedefleri, http//:atam.gov.tr/sayi/-76-ilkmektep-mufredati-ve-cumhuriyet-donemi-egitiminin-ekonomik-hedefleri (E.T.: 12/10/2017)
 • Tülay, Alim Baran, Atatürk’ün Eğitim Düşüncesi (s.19-33), Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını (Hazırlayan Murat Alper Parlak), Ankara, 2010
 • Türkdoğan, Orhan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul,1998
 • Uçan, Ali, Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Tarihçesi, http://www.ogretmen.info/ogretmenlik_tarihce_.asp (E.T. 11/12/2017)
 • Uluköse, Güven, Hasan Ali Yücel, İstanbul, Kastaş Yayınevi, 2008.
 • ……………….. http://www.biyografya.com/biyografi/6284 (E.T.:23/11/2017)
 • ----------------, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Divan Yayıncılık, 2006

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

İbrahim YÜKSEL> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. SOSYAL BİLİMLER ENS.
0000-0001-5173-4387
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yüksel, İ. (2018). Tek Parti Dönemi Öğretmenlik Söylemleri: Kazım Nami Duru Örneği . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 130-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/42499/477233