Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Link of Industry 4.0 and Organizational Transformation

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 8, 31.07.2019

Öz

Industry 4.0 known as fourth industry revolutions is defined as a big change and transformation that will affect the life of people, organizations, societies and governments with the difference of the industry revolutions such as Industry 1.0, Industry 2.0 and Industry 3.0. Industry 4.0 is the last industry revolutions that predict to perform the production with cyber-physical systems, and it is the last industry revolutions that the knowledge society see. It is thought that human factor is gradually decreases with the industry 4.0 and human will engage in art, social etc. activity and exhibit its creativity. Therefore, it’s possible to say that the big transformations and changes are waiting the people with Industry 4.0. In this context, the aim of the study is to reveal the relations between Industry 4.0 and organizational transformation by analyzing together. In accordance with this purpose, at first the Industry 4.0 is explained, following the link of organizational transformation and Industry 4.0 are examined and the examples are given. In the study, it is stated that there are needed to organizational transformation so many subjects such as economic, social, technological, politic and legal to pass Industry 4.0. Besides, it is thought that the organizations, societies, and governments which do not fulfill the transformation as organizational will not be successful to pass Industry 4.0 model. 

Kaynakça

 • BAG, S., TELUKDARIE, A., PRETORIUS, J., & GUPTA, S. (2018). Industry 4.0 and Supply Chain Sustainability: Framework and Future Research Directions. Benchmarking: An International Journal, 1-43. doi:https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2018-0056
 • BENDUL, J. C., & BLUNCK, H. (2019). The Design Space of Production Planning and Control for Industry 4.0. Computers in Industry, 105, 260-272.
 • CELIK, K., GULERYUZ, S., & OZKOSE, H. (2018). 4. Endustri Devrimine Kuramsal Bir Bakis. Euroasian Journal of Resourches in Social and Economics (EJRSE), 5(9), 86-95.
 • DERYA, H. (2018). Endustri Devrimleri ve Endustri 4.0. G.U. Islahiye IIBF Uluslararasi E-Dergi, 2(2), 1-20.
 • HUGENTOBLER, H. K. (2017). Hacking the Organization: Organizational Transformation by Design. The Design Journal, 20(1), 522-530. doi:10.1080/14606925.2017.1353001
 • GERBERT, P., LORENZ, M., RUSSMANN, M., WALDNER, M., JUSTUS, J., ENGEL, P., & HARNISCH, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx, access: 04.04.2019.
 • GHOBAKHLOO, M. (2018). The Future of Manufacturing Industry: A Strategic Roadmap Toward Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(6), 910-936.
 • JUNIOR, J. A., BUSSO, C. M., O, S. C., & CARREÃO, G. H. (2018 ). Making The Links Among Environmental Protection, Process Safety and Industry 4.0. Process Safety and Environmental Protection, 372-382.
 • KERMAN, U., & OZTOP, S. (2014). Orgutsel Degisim Surecinde Kamu Calisanlarinin Algisini Etkileyen Uygulamalar. Suleyman Demirel Universitesi Iktisadi ve Idari BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 19(2), 21-38.
 • NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Idustrie 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Frankfurt/Main. 04 18, 2019 tarihinde https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf, access: 18.04.2019.
 • OZSOYLU, A. F. (2017). Endustri 4.0. Cukurova Universitesi IIBF Dergisi, 21(1), 41-64.
 • PARAVIZO, E., CHAIM, O. C., BRATZ, D., MUSCHARD, B., & ROZENFELD, H. (2018). Exploring Gamification to Support Manufacturing Education on Industry 4.0 As An Enable for Innovation and Sustainablity. Procedia Manufacturing, 21, 438-445.
 • SCHALOCK, R. L., VERDUGO, M. A., & LOON, J. V. (2018). Understanding Organization Transformation in Evaluation and Program Planning. Evaluation and Program Planning, 67, 53-60. doi:10.1016/j.evalprogplan.2017.11.003
 • SIMSEK, M. S., & IRAZ, R. (1999). Bilisim Teknolojilerinin Orgutsel Donusum Uzerindeki Etkileri. Selsuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi(5), 37-52.
 • SONY, M., & NAIK, S. (2019). Key Ingredients For Revaluating Industry 4.0 Readiness For Organizations: A Literature Review. Benchmarking: An International Journal, 1-22. doi:https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2018-0284
 • SOUSA, M. J., & ROCHA, Á. (2019). Digital Learning: Developing Skills for Digital Transformation of Organizations. Future Generation Computer Systems, 91, 327-224. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.08.048.
 • SOYLU, A. (2018). Endustri 4.0 ve Girisimcilikte Yeni Yaklasimlar. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute(32), 43-57. doi:10.30794/pausbed.424955
 • WILKESMANN, M., & WILKESMANN, U. (2018). Industry 4.0-Organizing Routines or Innovations. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48(2), 238-254. doi:https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04-2017-0019
 • ZENG, P., WANG, Z., JIA, Z., KONG, L., LI, D., & JING, X. (2019). Time-slotted software-defined Industrial Ethernet for real-time Quality of. Future Generation Computer SYSTEMS, 1-28. DOİ:HTTPS://DOİ.ORG/10.1016/J.FUTURE.2019.04.009
 • ZEZULKA, F., MARCON, P., VESELY, I., & SAJDL, O. (2016). Industry 4.0-An Introduction in the Phenomenon . IFAC-PapersOnLine, 49(25), 8-12.

Endüstri 4.0 ve Örgütsel Dönüşüm Bağlantısı

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 1 - 8, 31.07.2019

Öz

Dördüncü sanayi devrimi olarak bilinen Endüstri 4.0 diğer (Endüstri 1.0, Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0) endüstri devrimlerinden farklı olarak dünyada insanların, toplumların, örgütlerin ve devletlerin yaşamını etkileyecek büyük bir değişim ve dönüşüm olarak tarif edilmektedir. Endüstri 4.0, üretimi siber-fiziksel sistemlerle gerçekleştirmeyi öngören ve bilgi toplumunun gördüğü son sanayi devrimidir. Endüstri 4.0 ile üretimde insan unsurunun rolünün giderek azalacağı ve insanın üretim dışında sanatsal, sosyal vb. başka etkinliklerle meşgul olacağı ve yaratıcılığını ortaya koyacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla Endüstri 4.0 ile insanlığı birçok konuda büyük dönüşüm ve değişimlerin beklediğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda çalışmanın amacı Endüstri 4.0 ile örgütsel dönüşümü birlikte inceleyerek aralarındaki bağlantıyı ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle Endüstri 4.0 konusu açıklanmakta sonrasında Endüstri 4.0 ve örgütsel dönüşüm bağlantısı incelenerek örnekler verilmektedir. Araştırmada Endüstri 4.0`a geçiş için ekonomik, sosyal, teknolojik, siyasal ve hukuki birçok konuda büyük bir örgütsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Ayrıca bu konularda örgütsel olarak dönüşümü gerçekleştiremeyen örgütlerin, toplumların ve devletlerin Endüstri 4.0 modeline geçişte başarılı olmalarının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • BAG, S., TELUKDARIE, A., PRETORIUS, J., & GUPTA, S. (2018). Industry 4.0 and Supply Chain Sustainability: Framework and Future Research Directions. Benchmarking: An International Journal, 1-43. doi:https://doi.org/10.1108/BIJ-03-2018-0056
 • BENDUL, J. C., & BLUNCK, H. (2019). The Design Space of Production Planning and Control for Industry 4.0. Computers in Industry, 105, 260-272.
 • CELIK, K., GULERYUZ, S., & OZKOSE, H. (2018). 4. Endustri Devrimine Kuramsal Bir Bakis. Euroasian Journal of Resourches in Social and Economics (EJRSE), 5(9), 86-95.
 • DERYA, H. (2018). Endustri Devrimleri ve Endustri 4.0. G.U. Islahiye IIBF Uluslararasi E-Dergi, 2(2), 1-20.
 • HUGENTOBLER, H. K. (2017). Hacking the Organization: Organizational Transformation by Design. The Design Journal, 20(1), 522-530. doi:10.1080/14606925.2017.1353001
 • GERBERT, P., LORENZ, M., RUSSMANN, M., WALDNER, M., JUSTUS, J., ENGEL, P., & HARNISCH, M. (2015). Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_business_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx, access: 04.04.2019.
 • GHOBAKHLOO, M. (2018). The Future of Manufacturing Industry: A Strategic Roadmap Toward Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(6), 910-936.
 • JUNIOR, J. A., BUSSO, C. M., O, S. C., & CARREÃO, G. H. (2018 ). Making The Links Among Environmental Protection, Process Safety and Industry 4.0. Process Safety and Environmental Protection, 372-382.
 • KERMAN, U., & OZTOP, S. (2014). Orgutsel Degisim Surecinde Kamu Calisanlarinin Algisini Etkileyen Uygulamalar. Suleyman Demirel Universitesi Iktisadi ve Idari BİLİMLER FAKULTESİ DERGİSİ, 19(2), 21-38.
 • NATIONAL ACADEMY OF SCIENCE AND ENGINEERING. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Idustrie 4.0. Final Report of the Industrie 4.0 Working Group, Frankfurt/Main. 04 18, 2019 tarihinde https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf, access: 18.04.2019.
 • OZSOYLU, A. F. (2017). Endustri 4.0. Cukurova Universitesi IIBF Dergisi, 21(1), 41-64.
 • PARAVIZO, E., CHAIM, O. C., BRATZ, D., MUSCHARD, B., & ROZENFELD, H. (2018). Exploring Gamification to Support Manufacturing Education on Industry 4.0 As An Enable for Innovation and Sustainablity. Procedia Manufacturing, 21, 438-445.
 • SCHALOCK, R. L., VERDUGO, M. A., & LOON, J. V. (2018). Understanding Organization Transformation in Evaluation and Program Planning. Evaluation and Program Planning, 67, 53-60. doi:10.1016/j.evalprogplan.2017.11.003
 • SIMSEK, M. S., & IRAZ, R. (1999). Bilisim Teknolojilerinin Orgutsel Donusum Uzerindeki Etkileri. Selsuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi(5), 37-52.
 • SONY, M., & NAIK, S. (2019). Key Ingredients For Revaluating Industry 4.0 Readiness For Organizations: A Literature Review. Benchmarking: An International Journal, 1-22. doi:https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2018-0284
 • SOUSA, M. J., & ROCHA, Á. (2019). Digital Learning: Developing Skills for Digital Transformation of Organizations. Future Generation Computer Systems, 91, 327-224. https://doi.org/10.1016/j.future.2018.08.048.
 • SOYLU, A. (2018). Endustri 4.0 ve Girisimcilikte Yeni Yaklasimlar. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute(32), 43-57. doi:10.30794/pausbed.424955
 • WILKESMANN, M., & WILKESMANN, U. (2018). Industry 4.0-Organizing Routines or Innovations. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 48(2), 238-254. doi:https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04-2017-0019
 • ZENG, P., WANG, Z., JIA, Z., KONG, L., LI, D., & JING, X. (2019). Time-slotted software-defined Industrial Ethernet for real-time Quality of. Future Generation Computer SYSTEMS, 1-28. DOİ:HTTPS://DOİ.ORG/10.1016/J.FUTURE.2019.04.009
 • ZEZULKA, F., MARCON, P., VESELY, I., & SAJDL, O. (2016). Industry 4.0-An Introduction in the Phenomenon . IFAC-PapersOnLine, 49(25), 8-12.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İşletme
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yusuf ESMER> (Sorumlu Yazar)
Bayburt Üniversitesi
0000-0003-3691-1730
Türkiye


Onur ŞAYLAN>
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Esmer, Y. & Şaylan, O. (2019). The Link of Industry 4.0 and Organizational Transformation . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/49319/581679