Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İklim Değişikliğinin Siyasi Nitelik Kazanması Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 47 - 51, 31.12.2019

Öz

İklim değişimi birçok kişi tarafından ekolojik bir olgu olarak görülmektedir. Ancak durum sadece ekolojik bir olgu olarak kalmamaktadır. Çünkü iklim değişimi sadece bir yöre veya bölgede görülmemekte dolayısı ile küresel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sanayi devriminden sonra hava kirliliğinin artması ve bu kirlenmede en büyük rolü insanoğlunun oynaması ülkeler arasında belirli politikaların oluşmasına sebep olmuştur. Bu politikalar ile birlikte yenilenen iktisadi fa aliyetler ve küresel yönetim faaliyetleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Ülkeler kendi içinde küresel iklim değişikliği sorununu önlemeye çalışmış ancak insanların tepkisizliğinden dolayı bu sorunları çözememişlerdir. Durum böyle iken ülkeler arasında belirli anlaşmaların yapılması ve cezaların uygulanması zaruri olarak ortaya çıkmıştır. Gelecek nesil kaygısı ile birlikte oluşan bu siyasi olgu belirli konferanslar ve anlaşmalar ile günümüze kadar devam etmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada iklim değişiminin siyasi arenaya çıkışının ve neden bu kadar önemli bir durum olarak gün yüzüne çıktığının sebepleri araştırılmıştır.

Kaynakça

 • BAŞOĞLU, Aykut, Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri, 2014.
 • BERBEROĞLU, Nursel, İklim Değişikliği: Post-Kyoto Müzakereleri ve Türkiye, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, sayı 33, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 2011
 • BLİUC, A.-M., CRAİG M.G., EMMA F. T., GİRİSH L., MARİETTE B., ROSE A. M., “Public Division About Climate Change Rooted in Conflicting Socio-political Identities”, NatureClimate Change, Volume: 5, p.226–229, 2015. BODANSKY, D., “The History of the Global Climate Change Regime”, U. Luterbacher - D.F. Sprinz (Eds) International Relations and Global Climate Change içinde, MIT Press, ss. 23-40, 2001. DEMİRCİ, M., Kentsel İklim Değişikliği Yönetişimi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (46), 75-100, 2015 ENGİN, Billur, İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, sayfa 71-82, 2010. HARVEY, F., “The Heat is on”, Financial Times, December 2, ss. 6-9, 2008. JERNECK, A., “Searching for a Mobilizing Narrative on Climate Change”, Journal of Environment and Development, Volume: 23, Issue: 1, p.15-40, 2014. LEJANO, R. P., JOANA, T.-R., FİKRET B.”Climate and Narrative: Environmental Knowledge in Everyday Life”, Environmental Science and Policy, Volume: 31, Issue: 1, p.61-70, 2013. MENDELSOHN, R., NEUMANN, J. E. (Eds.), The Impact of Climate Change on the United States Economy, Cambridge University Press, 2004. ÖZCAN, Sezer, Küresel Konferanslar ve Çevre Sorunları: Çevre Kalkınma ve Etik Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme, sayfa 761-780, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 2007.
 • ÖZMEHMET, Ecehan, Dünyada ve Türkiye Kalkınma Yaklaşımları, Journal of Yaşar University, Cilt 3, sayı 12, 2008.
 • SOLOMON, S., IPCC: Climate Change The Physical Science Basis, In AGU Fall Meeting Abstracts, 2007. TÜRKEŞ, Murat, Küresel İklimin Korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye, Tesisat Mühendisliği TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Süreli Teknik Yayın: 61: 14-29, 2001.
 • WU, X., LU, Y., ZHOU, S., CHEN, L., XU, B., Impact Of Climate Change On Human İnfectious Diseases: Empirical Evidence And Human Adaptation. Environment International, 86, 14-23, 2016.

A Review of The Political Characterization Of Climate Change

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 47 - 51, 31.12.2019

Öz

Climate change is seen by many as an ecological phenomenon. However, the situation is not only an ecological phenomenon. Because climate change is not only seen in a region, so it is a global problem. Especially after the industrial revolution, the increase of air pollution and the most important role of mankind in this pollution has led to the formation of certain policies among countries. With these policies, renewed economic activities and global management activities began to emerge. Countries have tried to prevent the global climate change problem in themselves, but they have not been able to solve these problems due to people's unresponsiveness. While this was the case, it was essential to conclude certain agreements between countries and to impose penalties. This political phenomenon, which is formed with the concerns of the next generation, continues to the present day through certain conferences and agreements. In this study, the reasons of the emergence of climate change in the political arena and why it emerged as an important situation were investigated.

Kaynakça

 • BAŞOĞLU, Aykut, Küresel İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri, 2014.
 • BERBEROĞLU, Nursel, İklim Değişikliği: Post-Kyoto Müzakereleri ve Türkiye, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, sayı 33, Dışişleri Bakanlığı Yayınları, 2011
 • BLİUC, A.-M., CRAİG M.G., EMMA F. T., GİRİSH L., MARİETTE B., ROSE A. M., “Public Division About Climate Change Rooted in Conflicting Socio-political Identities”, NatureClimate Change, Volume: 5, p.226–229, 2015. BODANSKY, D., “The History of the Global Climate Change Regime”, U. Luterbacher - D.F. Sprinz (Eds) International Relations and Global Climate Change içinde, MIT Press, ss. 23-40, 2001. DEMİRCİ, M., Kentsel İklim Değişikliği Yönetişimi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (46), 75-100, 2015 ENGİN, Billur, İklim Değişikliği ile Mücadelede Uluslararası İşbirliğinin Önemi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 2, sayfa 71-82, 2010. HARVEY, F., “The Heat is on”, Financial Times, December 2, ss. 6-9, 2008. JERNECK, A., “Searching for a Mobilizing Narrative on Climate Change”, Journal of Environment and Development, Volume: 23, Issue: 1, p.15-40, 2014. LEJANO, R. P., JOANA, T.-R., FİKRET B.”Climate and Narrative: Environmental Knowledge in Everyday Life”, Environmental Science and Policy, Volume: 31, Issue: 1, p.61-70, 2013. MENDELSOHN, R., NEUMANN, J. E. (Eds.), The Impact of Climate Change on the United States Economy, Cambridge University Press, 2004. ÖZCAN, Sezer, Küresel Konferanslar ve Çevre Sorunları: Çevre Kalkınma ve Etik Açısından Eleştirel Bir Değerlendirme, sayfa 761-780, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 2007.
 • ÖZMEHMET, Ecehan, Dünyada ve Türkiye Kalkınma Yaklaşımları, Journal of Yaşar University, Cilt 3, sayı 12, 2008.
 • SOLOMON, S., IPCC: Climate Change The Physical Science Basis, In AGU Fall Meeting Abstracts, 2007. TÜRKEŞ, Murat, Küresel İklimin Korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye, Tesisat Mühendisliği TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Süreli Teknik Yayın: 61: 14-29, 2001.
 • WU, X., LU, Y., ZHOU, S., CHEN, L., XU, B., Impact Of Climate Change On Human İnfectious Diseases: Empirical Evidence And Human Adaptation. Environment International, 86, 14-23, 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Harun Bora TUNÇ> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Tunahan ÇINAR>
ısparta uygulamalı bilimler üniversitesi
0000-0002-6473-0884
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Tunç, H. B. & Çınar, T. (2019). İklim Değişikliğinin Siyasi Nitelik Kazanması Üzerine Bir İnceleme . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 47-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/51552/664600