Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Socio-Economic Status of Trawlers; Example of Sinop Province

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 60 - 63, 31.12.2020
https://doi.org/10.47257/busad.740335

Öz

Kaynakça

 • 1. Anonim, 2016. 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Resmi Gazete, 15/08/2016 (Erişim tarihi 13.05.2020).
 • 2. Anonim, 2019a. Sinop Valiliği İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesi. http://www.sinopkulturturizm.gov.tr/TR-107043/tarihce.html (Erişim tarihi 2019).
 • 3. Anonim, 2019b. https://images.app.goo.gl/6MCLEzMn2E1rw1bbA (Erişim tarihi 2019).
 • 4. Baki, B., Yücel,Ş., Demir,F.ve Kasa, M.,2017. 2012-2013 Yılı Arasında Sinop İli’nde Satışa Sunulan Kültür Balıklarının Aylık Fiyat Değişimlerinin İzlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(9): 1094-1098.
 • 5. Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Demir, T. ve Arısoy, G., 2016. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Kişilerin Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Adıyaman University Journal of Science dergipark. ulakbim. gov. tr/adyufbd. 6 (2), s.132-155.
 • 6. Bolat, Y. ve Telli, Ö.,2019. Denizli İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica. E-ISSN: 2651-5474 15(1), 80-90 DOI: https://dx.doi.org/10.22392/egirdir.446836
 • 7. Doğan, K., (2002). Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı 80, 8-12.
 • 8. Doğan K.,, Gönülal, O., 2011. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo- Ekonomik Yapısı Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 Cilt/Volume:2 Sayı/Number:5 Sayfa/Page 57-69.
 • 9. Erkenekli, M., Uzun, Z., ve Gümüş, Ö.D., (2012). Sosyoekonomik Statü ve Sosyal Değerler İlişkisine Yönelik Bir İnceleme. Savunma Bilimleri Dergisi Cilt 11, Sayı 2, 125-147.
 • 10. Öksüz, A., Alkan, Ş.B., Taşkın, H. ve Ayrancı, M., 2018. Benefits of fish concumption for healty and balanced nutrition during lifelong time. Food and Health, 4(1), 43-62. DOİ: 10.3153/JFHS18006
 • 11. Sağlam, N.E.,Özbek,G.,ve Düzgüneş, E., 2016. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (3), 259-270
 • 12. Sağlam , N.E.,ve Kadakal, E., 2016. Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyoekonomik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 158-169.
 • 13. TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesi http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi 2019).
 • 14. Uzmanoğlu, S., ve Soylu, M.,2006. Karasu (Sakarya) Bölgesi Deniz Balıkçılarının Sosyo- Ekonomik Yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt/Volume 23,Ek/Suppl. (1/3): 515-518.
 • 15. Vorberg, R. 2000. Effects of shrimp fisheries on reffs of Sabelleria spinulosa (Polychaeta). – ICES Journal of Marine Science, 57: 1416-1420.
 • 16. Yücel, Ş.,2006. Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. (1/3); 529-532.

Trol Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Durumu; Sinop İli Örneği

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 60 - 63, 31.12.2020
https://doi.org/10.47257/busad.740335

Öz

In the study, the socio-economic status of trawlers in Sinop Province and its districts were investigated. The data were collected through questionnaire by interviewing 63% of the boat owners and their crew of the 8 boats engaged with active trawling from 21 trawlers licensed boat according to the records of the Ministry of Agriculture and Forestry, Sinop Provincial Directorate and the Port Authority of Sinop. According to the information obtained in the research; fishermen, who are average 43 ± 6.49 years old, had received primary and secondary education. While some of the crew members were working seasonally by a share method, some of them did not have any social security. It was understood that the boat owners were satisfied with their professions and earnings. Not preferring of fishery by young, social security and pricing are important problems of the sector.

Kaynakça

 • 1. Anonim, 2016. 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Resmi Gazete, 15/08/2016 (Erişim tarihi 13.05.2020).
 • 2. Anonim, 2019a. Sinop Valiliği İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğü resmi internet sitesi. http://www.sinopkulturturizm.gov.tr/TR-107043/tarihce.html (Erişim tarihi 2019).
 • 3. Anonim, 2019b. https://images.app.goo.gl/6MCLEzMn2E1rw1bbA (Erişim tarihi 2019).
 • 4. Baki, B., Yücel,Ş., Demir,F.ve Kasa, M.,2017. 2012-2013 Yılı Arasında Sinop İli’nde Satışa Sunulan Kültür Balıklarının Aylık Fiyat Değişimlerinin İzlenmesi. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(9): 1094-1098.
 • 5. Balcı, M., Birici, N., Şeker, T., Demir, T. ve Arısoy, G., 2016. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Kişilerin Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi. Adıyaman University Journal of Science dergipark. ulakbim. gov. tr/adyufbd. 6 (2), s.132-155.
 • 6. Bolat, Y. ve Telli, Ö.,2019. Denizli İli Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi. Acta Aquatica Turcica. E-ISSN: 2651-5474 15(1), 80-90 DOI: https://dx.doi.org/10.22392/egirdir.446836
 • 7. Doğan, K., (2002). Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi, TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı 80, 8-12.
 • 8. Doğan K.,, Gönülal, O., 2011. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo- Ekonomik Yapısı Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 3 Cilt/Volume:2 Sayı/Number:5 Sayfa/Page 57-69.
 • 9. Erkenekli, M., Uzun, Z., ve Gümüş, Ö.D., (2012). Sosyoekonomik Statü ve Sosyal Değerler İlişkisine Yönelik Bir İnceleme. Savunma Bilimleri Dergisi Cilt 11, Sayı 2, 125-147.
 • 10. Öksüz, A., Alkan, Ş.B., Taşkın, H. ve Ayrancı, M., 2018. Benefits of fish concumption for healty and balanced nutrition during lifelong time. Food and Health, 4(1), 43-62. DOİ: 10.3153/JFHS18006
 • 11. Sağlam, N.E.,Özbek,G.,ve Düzgüneş, E., 2016. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (3), 259-270
 • 12. Sağlam , N.E.,ve Kadakal, E., 2016. Akdeniz Bölgesi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyoekonomik Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(2), 158-169.
 • 13. TÜİK, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu resmi internet sitesi http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi 2019).
 • 14. Uzmanoğlu, S., ve Soylu, M.,2006. Karasu (Sakarya) Bölgesi Deniz Balıkçılarının Sosyo- Ekonomik Yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Cilt/Volume 23,Ek/Suppl. (1/3): 515-518.
 • 15. Vorberg, R. 2000. Effects of shrimp fisheries on reffs of Sabelleria spinulosa (Polychaeta). – ICES Journal of Marine Science, 57: 1416-1420.
 • 16. Yücel, Ş.,2006. Orta Karadeniz Bölgesi Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. (1/3); 529-532.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Şennan YÜCEL
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Muhammet KURUMAHMUT Bu kişi benim
T.C. TARIM ORMAN BAKANLIĞI
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yücel, Ş. & Kurumahmut, M. (2020). Trol Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Durumu; Sinop İli Örneği . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 60-63 . DOI: 10.47257/busad.740335