Hakkında

Dergimiz  için makale kabulü devam etmektedir!

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimleri Dergisi
Bingol University Journal of Technical Sciences

Dergimiz 2019 yılında kurulmuş ve 2020 yılında ilk sayısını yayınlayarak yayın hayatına başlamıştır. Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık-Planlama-Tasarlama ve Teknoloji alanlarından gelen eserleri kabul etmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (Hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. Dergimiz, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış orjinal araştırma veya derleme makalelerini kabul etmektedir. Dergimize gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %25'i geçmemelidir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Dergimiz sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.
Dergimizin DergiPark dışındaki web adresi: http://tbmyo.bingol.edu.tr/dergi/ 
Dergi e-Posta:  buts@bingol.edu.tr 

Bu dergi; Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler dergi ekibi tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.