Amaç ve Kapsam

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden gelen Fen Bilimleri(Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık-Planlama-Tasarlama) alanında özgün ve yayımlanmamış orijinal makale, derleme, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi gibi çalışmaları yayınlanmakta olup çalışma sonucu elde edilen bilimsel bulguların geniş kitlelere ve okuyuculara ulaştırılmasını amaçlanmaktadır.

Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi, Fen Bilimleri(Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık-Planlama-Tasarlama) alanlarından olmak üzere Türkçe veya İngilizce hazırlanmış orijinal makale, derleme, teknik not, editöre mektup, tartışma ve vaka takdimi gibi çalışmalar yayınlanır. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi sadece online sistemde yayınlanmaktadır.

Bu dergi; Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler dergi ekibi tarafından hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.