Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2/2, Sayfalar 13 - 21 2018-12-27

Mathematical Modeling of the Effect of Chip Breaker Forms on Cutting Forces
Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi

Hüseyin GÜRBÜZ [1] , Fikret SÖNMEZ [2] , Şehmus BADAY [3] , Ulvi ŞEKER [4]


In this study, AISI 1050 steel materials, which were frequently used in manufacturing industry, were turned with five cutting tools with different chip breaker forms. Main cutting forces were recorded during the machining with different cutting tools. The effect of the cutting tools with five different chip breakers on the main cutting force at different feed rates was mathematically analyzed. In these analyzes, 10 different mathematical models were created for each chip breaker form with five different mathematical methods. As a result of these analysis, all chip breaker forms are modeled with high consistency. The best results in all models were obtained by polynomial modeling with 3 variables. Among the mathematical models, the Fourier model was observed as the least successful model in all experiments. The highest R2 value (R2 = 0.9503) and the highest adjusted R2 value (R2 = 0.8757) were achieved with the model obtained using the MS chip breaker form. 

Bu çalışmada, imalat sanayinde sıklıkla kullanılan AISI 1050 çelik malzemesi,farklı talaş kırıcı formlara sahip beş ayrı kesici takım ile işlenmiştir. Farklı kesici takımlarla yapılan tornalama işlemi esnasında oluşan esas kesme kuvvetleri kaydedilmiştir. Farklı formlara sahip kesici takımlar, sabit kesme hızında, üç farklı ilerleme ve iki farklı talaş derinliğinde esas kesme kuvveti üzerindeki etkisi matematiksel olarak analiz edilmiştir. Bu analizlerde, her talaş kırıcı formu için beş farklı matematiksel yöntem ile 10 farklı matematiksel model oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda tüm talaş kırıcı formları için gerçekleştirilen matematiksel modeller tutarlılık göstermiştir. Tüm deneylerde en yüksek başarım, Polinom (3) model ile elde edilmiştir. Matematiksel modeller arasında Fourier modeli, tüm deneylerde en düşük başarıma sahip model olarak gözlenmiştir. En yüksek R2 değeri (R2=0.9503) ile en yüksek düzeltilmiş R2 değerine (R2=0.8757) MS talaş kırıcı form kullanılarak elde edilen model ile ulaşılmıştır.

 • Baday, Ş., (2016). Küreselleştirme Isıl İşlemi Uygulanmış AISI 1050 Çeliğin Tornalanmasında Esas Kesme Kuvvetlerinin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi. Technological Applied Sciences,11(1), 1-9.
 • Baday, Ş., Başak, H., ve Güral, A. (2016). Analysis of spheroidized AISI 1050 steel in terms of cutting forces and surface quality. Kovove Mater., 54, 315-320.
 • Başak, H., ve Baday, Ş. (2016). Küreselleştirilmiş orta karbonlu bir çeliğin işlenmesinde, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin regresyon analizi ile modellenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(4), 253-258.
 • Budak, E., Altintaş, Y., ve Armarego, E.J.A. (1996). Prediction of Milling Force Coefficients From Orthogonal Cutting Data. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 118 (2), 216-224.
 • Chen, W. (2000). Cutting forces and surface finish when machining medium hardness steel using CBN tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 40, 455-466.
 • Gürbüz, H., Kurt, A., ve Şeker, U. (2012). Investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces using artificial neural networks. Gazi University Journal of Science, 25(3), 803-814.
 • Gürbüz, H., Kurt, A., Çiftçi, İ., ve Şeker, U. (2011). The influence of chip breaker geometry on tool stresses in turning. Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering,57(2), 91-99.
 • Gürbüz, H., Kurt, A., Korkut, İ., ve Şeker, U. (2007). The experimental investigation of the effects of different chip breaker forms on the cutting forces. Advanced Materials Research, 23, 191-194.
 • Gürbüz, H. (2006). Tornalamada talaş kırıcı geometrisinin takım gerilmelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hamid, Y., Mohamed, A., Meddour, I., Girardin, F., ve Mabrouki, T. (2017) On the Modeling of Surface Roughness and Cutting Force when Turning of Inconel 718 Using Artificial Neural Network and Response Surface Methodology: Accuracy and Benefit. Periodica Polytechnica Mechanical Engineering , Vol. 61 (1), 1-11.
 • Kratochvíl, J., Petrů, J., Pagáč, M., Holubják, ve J., Mrazik J. (2017). Effect of Chip Breakers on The Cutting Force During The Machining of Steel C45. Advances in Science and Technology Research Journal, 11 (1), 173-178.
 • Lalwani, D.I., Mehta, N.K., ve Jain, P.K. (2008). Experimental investigations of cutting parameters influence on cutting forces and surface roughness in finish hard turning of MDN250 steel. Journal of Materials Processing Technology, 206, 167-179.
 • Lotfi, M., Farid, A.A., ve Soleimanimehr, H. (2015). The effect of chip breaker geometry on chip shape, bending moment, and cutting force: FE analysis and experimental study. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 78, (5-8), 917–925.
 • Meral, G., Dilipak, H., ve Sarıkaya, M. (2011). AISI 1050 malzemenin delinmesinde ilerleme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün regresyon analiziyle modellenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1), 31-41.
 • Mesquita, R.M.D., ve Barata Marques, M.J.M. (1992). Effect of chip-breaker geometries on cutting forces. Journal of Materials Processing Technology. 31 (1-2), 317-325.Montgomery, D.C. (2012). Design and Analysis of Experiments Sixth Edition, John Wiley & Sons,
 • Nas, E., Samtaş G., ve Demir, H. (2012). CNC Frezelemede Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(1), 47-59.
 • Özlü, B., Demir, H. ve Nas, E. (2014). Cnc Tornalama İşleminde Yüzey Pürüzlülüğü ve Kesme Kuvvetlerine Etki Eden Parametrelerin Matematiksel Olarak Modellenmesi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3, 75-86.
 • Rao, C.J., Nageswara, R.D., ve Sriharic Chen, P. (2013). Influence of Cutting Parameters on Cutting Force and Surface Finish in Turning Operation. Procedia Engineering. 64, 1405-1415.
 • Rao, R.V. (2011). Advanced Modeling and Optimization of Manufacturing Processes, Springer.
 • Stephenson, D.A., ve Agapiou, J.S.(2016). Metal Cutting Theory and Practice Third Edition, CRC Press.
 • Yılmaz, B., Karabulut, Ş., ve Güllü, A. (2018). Performance analysis of new external chip breaker for efficient machining of Inconel 718 and optimization of the cutting parameters. Journal of Manufacturing Processes, 553-563.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyin GÜRBÜZ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Fikret SÖNMEZ

Yazar: Şehmus BADAY

Yazar: Ulvi ŞEKER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { buyasambid443752, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {13 - 21}, doi = {}, title = {Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi}, key = {cite}, author = {Gürbüz, Hüseyin and Sönmez, Fikret and Baday, Şehmus and Şeker, Ulvi} }
APA Gürbüz, H , Sönmez, F , Baday, Ş , Şeker, U . (2018). Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 8 (2/2) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/41541/443752
MLA Gürbüz, H , Sönmez, F , Baday, Ş , Şeker, U . "Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 13-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buyasambid/issue/41541/443752>
Chicago Gürbüz, H , Sönmez, F , Baday, Ş , Şeker, U . "Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 13-21
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi AU - Hüseyin Gürbüz , Fikret Sönmez , Şehmus Baday , Ulvi Şeker Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 21 VL - 8 IS - 2/2 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi %A Hüseyin Gürbüz , Fikret Sönmez , Şehmus Baday , Ulvi Şeker %T Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi %D 2018 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 8 %N 2/2 %R %U
ISNAD Gürbüz, Hüseyin , Sönmez, Fikret , Baday, Şehmus , Şeker, Ulvi . "Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 / 2/2 (Aralık 2018): 13-21 .
AMA Gürbüz H , Sönmez F , Baday Ş , Şeker U . Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2018; 8(2/2): 13-21.
Vancouver Gürbüz H , Sönmez F , Baday Ş , Şeker U . Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2018; 8(2/2): 13-21.
IEEE H. Gürbüz , F. Sönmez , Ş. Baday ve U. Şeker , "Farklı Talaş Kırıcı Formlarının Esas Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Matematiksel Modellenmesi", Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 2/2, ss. 13-21, Ara. 2018