Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 9 - 27 2019-06-28

Entelektüel Sermayenin Kodlanması
The Coding of Intellectual Capital

Mustafa AKIN [1]


Yeni ekonominin girdisi bilgi ile bilginin elde edilmesi kodlama ile mümkün olmaktadır. Bilgiyi doğru kodlayabilen şirketler ve ülkeler entelektüel sermayeyi ve rekabetçi avantajı elde edeceklerdir. Fiziksel sermayenin sahiplenilmesi, sayılması, muhasebeleştirilmesi ve işletme için kullanılması kolayken; bilgi sermayesi için çok zordur. Bundan dolayı bilginin kodlanması, öğrenilmesi gereken bir süreçtir. Bilgi yönetiminde ve örtük bilginin açığa çıkarılışında etnografik yöntem ile bağlamsallık ön plana çıkmıştır. Çünkü örtük bilginin içeriği ve kullanılışı kişiye ve ortama (bağlama) sıkı sıkıya bağlıdır. Etnografik yöntemlerden faydalanma arttıkça örtük bilginin nasıl kodlanacağı konusunda bilinmezlik çözülecektir. Bu makale Türkiye’nin entelektüel sermaye üretmesinde yetersizliğin kaynaklarından birinin kodlama eksikliği olduğunu vurgulamakta ve bu açığın giderilmesi için kılavuz rehber metodunu örnek çalışmalarla göstermektedir. Kodlama, daha yüksek değerli bir varlık üretmek üzere entelektüel bilginin formülleştirilmesidir. Rehber kılavuz hazırlanırken, paydaşların listesi çıkartılarak konuyla ilgili herkes ile görüşme yapılır ve bu kişiler gözlemlenir. Daha sonra cevaplardan çıkarımlar elde edilir. Benzer çıkarımlar kavramlar çerçevesinde kümelenir. Kavram başlıkları, yazılacak kılavuz rehberin ana başlıklarıdır. Kullanıcılara örtük bilgiyle ilgili genel ve detaylı açıklamalarda bulunulur, eğitim verilir. Kodlama sürecinde dikkat edilecek hususlar; şirketin faaliyetlerinin yazılı hâle getirilmesi amacını taşıması, kodlama sürecinin ortaklaşa gerçekleşmesi, uygulayıcıların ekibe dahil edilmesi, kodlama sürecinin başlangıcında paydaşlarla görüşülmesi, notların alınması, çıkarımların ana başlıklar etrafında toplanması, oluşturulan rehber kılavuzun tekrar paydaşlara gösterilmesi ve onaylarının alınması, kılavuz rehberin şirket içindeki çalışanlara öğretilmesi, açık paylaşım sağlanması ve kılavuz rehberin periyodik bakımdan geçirilmesidir.

The input of the of the new economy is knowledge, which is obtained by coding. Companies and countries that can code the information correctly will achieve intellectual capital and competitive advantage. It is esay for physical capitals to own, calculate, account and use for companies but for knowledge. Therefore, coding of information is a process that needs to be learned. This article articulates the deficiency of production of Turkey's intellectual capital due to inadequate coding and shows how to implement the quick reference guide to eliminate this deficit. Coding is the formulation of intellectual knowledge to produce a higher-value added. While preparing a quick reference guide, the list of stakeholders is revealed and interviewed and observed to all parties. Insights are gathered from the answers. Similar insights are clustered within the framework of concepts. Concept headings are the main headings of the reference guide. General and detailed explanations about implicit information are providing to the users. The issues to be taken into consideration during the coding process are: the purpose of writing are to reveal the activities of the company, carrying out the coding process jointly and participating in the team of the practitioners, gathering the notes around the main titles, sharing the written guidance to the stakeholders and getting their approvals, teaching/sharing them to the employees, and keeping periodic maintenance of the reference guideline.


 • Arıkboğa, Ş. (2003) Entelektüel Sermaye. İstanbul: Derin Yayınevi.
 • Bassi, L. ve van Buren, M. (1999). Valuing investments in intellectual capital. International Journal of technology Management, 18 (5/6/7/8), 414-432.
 • Bontis, N. (1998). Intellectual capital; an exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 36 (2), 63-76.
 • Bontis, N., Keow W.C.C. ve Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in malasian industries. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 85-100.
 • Borça, G. (2018). Ballı Fındık. İstanbul: Hümanist Kitap Yayıncılık.
 • Brandz. (2018). Most Valuable Brands. Erişim Adersi: www.brandz.com
 • Brooking, A., (2000). Intellectual Capital. International Thomson Busıness Press.
 • Büyükozan, G. (2002). Entelektüel sermaye yönetimi. KalDer Forum Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran. 35-44.
 • Clarke, T. (2001). The Production And Use Of Knowledge. Erişim Adresi: http://konstanza.emeraldinsight.com/vl=35272651/cl=27/nw=1/fm=html/rpsv/cw/mcb/00400912/v43n4/s2001/p1l
 • Cohen, D. ve L. Prusak, (2001). In Good Company. Massachusetts: Harvard Business School Press.
 • Çelik, A. E. ve Perçin, S. (2000). Entelektüel sermayenin işletme bazında ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 2.
 • Dasta, A. ve Çikrikci, M. (2002). Entelektüel sermayenin temel finansal tablolar aracılığıyla sunulması. Bankacilik Dergisi, 43.
 • Drucker, P. (2007). Management Challenges For The 21st. Century. Butterworth-Heinemann.
 • Dunford, R. (2000). Barriers to implementing knowledge management. Management First. Erişim Adresi: http://www.managementfirst.com/
 • Dzinkowski, R., (2000). The measurement and management of intellectual capital. Management Accounting, February. 32-35.
 • Edvinsson, L. (2000). Some perspectives on intangibles and intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 1 (1), 6-10.
 • Ercan M. K., Başaran, Ö. ve Demirgüneş K. (2003). Değere Dayalı Yönetim ve Entelekütel Sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Greco, J. (1999). Knowledge is power. Journal of Business Strategy, 20(2), 19–22.
 • Klein, L. (2013). UX for Lean Startups: Faster, Smarter User Experience Research and Design. New York: O’Reilly Media.
 • Kumar, V. (2012). 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization. Chicago: Wiley.
 • Lipsey, R.E. (2008). Measuring the location of production in a work place of intangible productive assets, FDI, and intrafirm trade. NBER, 14121.
 • Liedtka, J. King, A. ve Bennett, K. (2014). Solving Problems With Design Thinking. New York: Columbia Business School.
 • Luma Institute (2014). A taxanomy of innovation. Harvard Business Review, January/February.
 • Martin, Alan. (2016). How Much Does An Iphone Cost To Make? Erişim Adresi: https://www.alphr.com/features/388273/how-much-does-an-iphone-cost-to-make
 • Mutts, J.A. ve Grubert, H. (2007). The effect of taxes on royalties and the migration of intangible asset abroad. NBER, 13248.
 • Nielsen, J. (2012). Intranet Usability: The Trillion-Dollar Question. Erişim Adresi: www.nielsen.com O’Regan, P. ve D. O’Donnell, (2000). Intangible asset management: recognizing, valuing and managing intellectual capital. eBusiness and eWork Conference, (s.18-20). NH Eurobuilding, Madrid, Spain.
 • Önce, S. (1999). Muhasebe Bakış Açısı ile Entelektüel Sermaye. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Sullivan, P. H. (2000).Value –Driven Intellectual Capital. United States: John Wiley & Sons Press.
 • Şamiloğlu F. (2002). Entelektüel Sermaye. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Sevil, G. ve Şen., M. (2000). Hisse senetlerinin piyasa değeri ve finansal kararlar arasındaki ilişkilerin tobin-q oranı ile belirlenmesine yönelik bir uygulama. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 15(168).
 • Stewart, T. (1997). Entellektüel Sermaye, Çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul: BZD Yayıncılık.
 • Şirin, S. (2016). Yol Ayırımında Türkiye. İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 • Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. New York: Harper & Brothers Publishers.
 • Thaker, K. (2001). Financial management analysis of knowledge capital and earning with reference to selected companies in india. Journal of Financial Management and Analysis, 14(2).
 • Toffler, A. ve Toffler, H. (2006). Zenginlik Devrimi / Nasıl Yaratılacak ve Hayatınızı Nasıl Değiştirecek. İstanbul: Koridor Yayıncılık.
 • Yazıcıoğlu, O., Borat, O. ve Kılıç, C.H. (2014). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • World Bank. (2018). Countries Data Set. Erişim Adresi: www.worldbank.com.tr
Birincil Dil tr
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1850-9118
Yazar: Mustafa AKIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { by497801, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {9 - 27}, doi = {10.33721/by.497801}, title = {Entelektüel Sermayenin Kodlanması}, key = {cite}, author = {Akın, Mustafa} }
APA Akın, M . (2019). Entelektüel Sermayenin Kodlanması . Bilgi Yönetimi , 2 (1) , 9-27 . DOI: 10.33721/by.497801
MLA Akın, M . "Entelektüel Sermayenin Kodlanması" . Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 9-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/45460/497801>
Chicago Akın, M . "Entelektüel Sermayenin Kodlanması". Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 9-27
RIS TY - JOUR T1 - Entelektüel Sermayenin Kodlanması AU - Mustafa Akın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33721/by.497801 DO - 10.33721/by.497801 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 27 VL - 2 IS - 1 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.497801 UR - https://doi.org/10.33721/by.497801 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Entelektüel Sermayenin Kodlanması %A Mustafa Akın %T Entelektüel Sermayenin Kodlanması %D 2019 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 2 %N 1 %R doi: 10.33721/by.497801 %U 10.33721/by.497801
ISNAD Akın, Mustafa . "Entelektüel Sermayenin Kodlanması". Bilgi Yönetimi 2 / 1 (Haziran 2019): 9-27 . https://doi.org/10.33721/by.497801
AMA Akın M . Entelektüel Sermayenin Kodlanması. BY. 2019; 2(1): 9-27.
Vancouver Akın M . Entelektüel Sermayenin Kodlanması. Bilgi Yönetimi. 2019; 2(1): 9-27.