Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 143 - 156 2020-12-31

Possible Paradigm Changes in Records/Information Management Discipline: A New Route Proposal
Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi

Mehmet TORUNLAR [1]


The profession of archiving and records/information management, which is an external extension of the biological structure of human beings, that is, is obliged to look for different routes in the new world realities. There are also uncertainties and concerns about the future of professions in the electronic, digitalized world. Archivalism, in terms of records/information management profession, will show how the future of the profession will be shaped and valued.

In these new platforms framed by digitalization, new routes to be determined professionally require new business, process, knowledge and skill sets to be put into operation. The innovations and understandings that will be implemented will determine the power of the profession to be influenced as well as the power of influencing and interacting, and will bring an important and valuable deployment to it in the future. For all this to happen, a radical paradigm change is needed in terms of professional formation. The article is a mental exercise experiment within the framework of the proposition to focus on a new set of values in terms of functions and interactions, not on the importance and value of professions.

İnsanın biyolojik yapısının yani beyinleşmesinin bir dış uzantısı olan arşivcilik ve belge/bilgi yönetimi mesleği yenidünya gerçeklikleri içerisinde kendisine farklı rotalar aramaya mecburdur. Elektronikleşen, dijitalleşen dünyada, mesleklerin geleceklerine ilişkin belirsizlikler ve kaygılar da mevcuttur. Arşivcilik ve belge/bilgi yönetimi mesleği açısından da bu yenidünya gerçekliğine karşı verilen tepkinin ne olacağı, mesleğin geleceğinin şekillenip değerliliğini ortaya koyacaktır.

Dijitalleşmenin çerçevelendirdiği bu yeni platformlarda mesleki olarak belirlenecek yeni rotalar, yeni iş, işlem, bilgi ve beceri setlerini devreye almayı zorunlu kılıyor. Hayata geçirilecek yenilikler ve anlayışlar, mesleğin etkilenme gücünü belirleyeceği gibi, etkileme ve etkileşim gücünü de belirleyecek, gelecekte kendisine önemli ve değerli bir konuşlanma da getirecektir. Tüm bunların olması için ise mesleki formasyon açısından köklü paradigma (değerler dizini) değişikliğine ihtiyaç vardır. Makale mesleklerin önemi ve değeri üzerinden değil, fonksiyonları ve etkileşimleri açısından yeni değerler dizisine yönelinmesi önermesi çerçevesinde bir zihin egzersizi denemesidir. 

 • Canan, S. ve Acungil, M. (2018). Dijital Gelecekte İnsan Kalmak. İstanbul: Tutikitap.
 • Çağlar, S. (2020). “Pareto Prensibi Nedir?”. Erişim adresi: https://www.kigem.com/pareto-prensibi-nedir.html.
 • Çağlar, S. (2020). “Pareto Analizi–80/20 Kuralı”. Erişim adresi: https://www.matematiksel.org/pareto-analizi-8020-prensibi/.
 • Connerton, P. (2019). Toplumlar Nasıl Anımsar? İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Göksel, B. (2020). Sistemi Dönüştürmek İçin Zihin Yapısını Dönüştürmek Gerekli. Erişim adresi: https://hbrturkiye.com/dergi/sistemi-donusturmek-icin-zihin-yapisini-donusturmek-gerekli
 • İhs teknoloji. (2020), Hiper Bütünleşik Altyapı Çözümleri. Erişim adresi: https://www.ihsteknoloji.com/hiper-butunlesik-altyapi-cozumleri/. 20 Nisan 2020.
 • Külcü, Ö. (2006). “Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1), 205-229.
 • McLuhan, M. (2014). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Öksüz, İ. (2017). Alt Akıl: Aptallar ve Diktatörler. Ankara: Panama Yayın.
 • Özdemirci, F. (2017). “Belge ve Arşiv Yönetiminde Yeni Ufuklar ve Kuramsal Yaklaşımlar”. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde/ Yay. Haz. Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli. İstanbul: Hiperlink, 219-232.
 • Özdemirci, F. ve Aydın, C. (2008). Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi= Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management, Türk Kütüphaneciliği, 22 (1), 59-81.
 • Taleb, N. N. (2019). Siyah Kuğu Olasılıksız Görünenin Etkisi. İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Torunlar, M ve F. Özdemirci. (2014). Bilgi Çağı”nın Arşivcileri: Disiplinlerarası Gezginler, Bilgi Dünyası, 15 (2), 396-420.
 • Reis, H. T. (2018). Paradigma Değişimi/Kayması. Erişim adresi: http://www.felsefetasi.org /paradigma-degisimi-kaymasi/.
 • Yılmaz, M. (2005). “80/20 Kuralı”, Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 1-13.
Birincil Dil tr
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0633-8307
Yazar: Mehmet TORUNLAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { by777442, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {143 - 156}, doi = {10.33721/by.777442}, title = {Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi}, key = {cite}, author = {Torunlar, Mehmet} }
APA Torunlar, M . (2020). Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi . Bilgi Yönetimi , 3 (2) , 143-156 . DOI: 10.33721/by.777442
MLA Torunlar, M . "Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi" . Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 143-156 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/58545/777442>
Chicago Torunlar, M . "Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi". Bilgi Yönetimi 3 (2020 ): 143-156
RIS TY - JOUR T1 - Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi AU - Mehmet Torunlar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33721/by.777442 DO - 10.33721/by.777442 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 156 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.777442 UR - https://doi.org/10.33721/by.777442 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi %A Mehmet Torunlar %T Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi %D 2020 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 3 %N 2 %R doi: 10.33721/by.777442 %U 10.33721/by.777442
ISNAD Torunlar, Mehmet . "Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi". Bilgi Yönetimi 3 / 2 (Aralık 2020): 143-156 . https://doi.org/10.33721/by.777442
AMA Torunlar M . Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi. BY. 2020; 3(2): 143-156.
Vancouver Torunlar M . Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi. Bilgi Yönetimi. 2020; 3(2): 143-156.
IEEE M. Torunlar , "Belge/Bilgi Yönetimi Disiplininde Olası Paradigma Değişiklikleri: Yeni Bir Rota Teklifi", Bilgi Yönetimi, c. 3, sayı. 2, ss. 143-156, Ara. 2021, doi:10.33721/by.777442